Veel nieuwe wegen voor LZV’s in Duitsland

De lang verwachte negende wijziging van de Duitse LZV-wetgeving is eindelijk gepubliceerd. Met deze wijziging wordt het Duitse LZV-wegennetwerk, ofwel Positivnetz, verder uitgebreid. Ook komen er strengere veiligheidseisen.

​Net als in Nederland mogen LZV’s in Duitsland alleen rijden op wegen die daarvoor zijn vrijgegeven. Het bestaande Positivnetz bood al veel mogelijkheden maar is met bijna 450 nieuwe trajecten toch weer fors uitgebreid. De wijzigingen betreffen onder andere de voor Nederlandse vervoerders belangrijke autobanen A3 en A61.

Beide trajecten waren op sommige stukken voor LZV’s afgesloten waardoor ze in de praktijk niet bruikbaar waren. Door de lobby van TLN is daarin verandering gekomen. De A3 is nu over het volledige traject van de Nederlandse grens tot aan Oostenrijk voor LZV’s vrijgegeven. Op de A61 mogen LZV’s vanaf Nederland tot aan de Hockenheimring rijden.

De nieuwe trajecten waren al begin dit jaar bij de aankondiging van het wetsvoorstel bekendgemaakt, maar vervolgens was het lang wachten op het moment dat ze ook echt gebruikt konden gaan worden. Dat moment is nu daar, want de nieuwe wetgeving is op 1 oktober gepubliceerd en een dag later in werking getreden.

Abbiegeassistent wordt verplicht

Met de nieuwe wetswijziging zijn ook de veiligheidseisen voor LZV’s aangescherpt. Alle LZV’s in Duitsland moeten straks zijn uitgerust met een zogenaamde Abbiegeassistent. Dit is een hulpsysteem dat de dode hoek naast de truck bewaakt en de chauffeur bij het rechts afslaan waarschuwt als zich voetgangers of fietsers in deze zone bevinden.

Tevens moeten de zijmarkeringslichten bij het afslaan over de hele voertuiglengte knipperen om andere verkeersdeelnemers beter te waarschuwen. Alle LZV’s die na 1 juli zijn toegelaten, moeten vanaf 1 juli 2020 met de nieuwe rij-assistentsystemen zijn uitgerust. Voor LZV’s van voor deze datum geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2022.

Grensoverschrijdend vervoer

Hoe graag TLN dat ook zou willen, een verhoging van het treingewicht voor LZV’s in Duitsland is voorlopig niet aan de orde. Het gewicht blijft 40 respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer.

De nieuwe wetswijziging brengt helaas ook (nog) geen verandering in het grensoverschrijdende vervoer met LZV’s tussen Nederland en Duitsland. In de praktijk gebeurt het volop, maar Duitsland staat het formeel pas toe als dit in een zogenaamde bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Duitsland is vastgelegd. Nederland heeft een tekstvoorstel aangeleverd dat bij het Duitse Verkeersministerie ligt. Het is nog niet duidelijk wanneer Duitsland dit zal ondertekenen.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid