Veel overlast door werkzaamheden hoofdwegennet 2023

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de ruwe planning gemaakt van de werkzaamheden die in 2023 aan het hoofdwegennet plaatsvinden. In het overzicht staan de projecten die relatief veel gevolgen voor het (vracht)verkeer zullen hebben.

RWS meldt dat de informatie onder voorbehoud is, dus het is raadzaam om hun website in de gaten te houden voor actuele en definitieve informatie. In het voorjaar is de definitieve planning bekend. Transportondernemers kunnen met het volgende rekening houden:

Haringvlietbrug A29

Door het vervangen van de brugklep, het bewegingswerk en de technische systemen zal er tot in 2023 veel hinder zijn voor weggebruikers die gebruik willen maken van de Haringvlietbrug. De huidige verkeersbeperkende maatregelen (50 km p/u, versmalde rijstroken) blijven gelden tot aan de vernieuwing van de brug. Op 9 juni om 22.00 zal de brug sluiten voor wegverkeer om de daadwerkelijke vernieuwing uit te voeren. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot en met 28 juli. Meer informatie over deze werkzaamheden en hinder vind je hier.

Heinenoordtunnel A29

De renovatie van de Heinenoordtunnel start in 2023. In de eerste helft van 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd in 7 nachten en 10 weekenden. De tunnel is dan meestal in 1 rijrichting afgesloten. Meer informatie over deze werkzaamheden vind je hier.

Let op: Zowel de renovatie van de Heinenoordtunnel als de renovatie van de Haringvlietbrug zorgen voor veel hinder voor het verkeer op de A29.

Galecopperbrug A12

Het grootschalig onderhoud aan de Galecopperbrug, wat in 2022 is begonnen, gaat ook in 2023 hinder opleveren. De huidige versmalde rijstroken en maximumsnelheid van 70 km p/u blijven gelden. Er zal in 2023 ook sprake zijn van dag- en weekendafsluitingen. De hoofdrijbaan richting Arnhem is dan afgesloten tussen knooppunt Oudenrijn en Kanaleneiland. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via de N230 (Zuilense Ring). De eerste afsluitingen vinden plaats op de zaterdagen 14 en 21 januari. Meer informatie over deze afsluiting vind je hier.

A10 Nieuwe Meer – Amstel

In 2023 wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van knooppunt de Nieuwe Meer. Over de verwachte hinder zijn nog geen details bekend, maar Rijkswaterstaat vermoedt een eerste lange weekendafsluiting medio mei. Zie ook hier.

A9 Knooppunt Badhoevedorp – Holendrecht

Hier zal in 2023 sprake zijn van drie tot zes weekendafsluitingen (in februari, maart en oktober ieder één of twee) en twee nachtafsluitingen (in oktober en november).Voor de laatste informatie, zie hier.

Vlaketunnel A58 en Dampoortaquaduct N57

Door onderhoud aan het Dampoortaquaduct en de Vlaketunnel in maart zullen deze om de beurt een aantal dagen afgesloten zijn voor het verkeer. Eerst het Dampoortaquaduct van 8-13 maart en vervolgens de Vlaketunnel van 14-20 maart. Voor de laatste informatie, zie hier en hier.

A73 Tunnel Swalmen en Roertunnel

In juli en augustus van 2023 vindt grootschalig onderhoud plaats aan de Tunnel Swalmen en de Roertunnel. Over de verwachte hinder zijn nog geen details bekend. Voor de laatste informatie, zie hier.

A76 Daelderweg

Er vinden in het vierde kwartaal van 2023 werkzaamheden plaats aan het viaduct Daelderweg. Wanneer deze werkzaamheden precies plaatsvinden is nog niet bekend. Voor de laatste informatie, zie hier.

A12 Grijsoord – Waterberg

Vanaf 31 juli tot 9 augustus is de A12 in westelijke richting dicht vanaf knooppunt Grijsoord tot knooppunt Waterberg door asfalteringswerkzaamheden. Voor de laatste informatie, zie hier.

A7 Ring Sneek

In 2023 vindt grootschalig onderhoud aan de Prinses Margriettunnel plaats, waardoor gedurende een langere periode minder rijstroken beschikbaar zijn. De exacte uitvoeringsplanning en de precieze hinder is nog niet bekend. Voor de laatste informatie, zie hier.

Kaartweergave van geplande grootschalige werkzaamheden

Recent heeft Rijkswaterstaat ook een kaart gepubliceerd met daarop de geplande grootschalige werkzaamheden voor 2023. Zie hier.

Doorlopende werkzaamheden

Afsluitdijk A7

De versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk blijft ook in 2023 hinder voor het wegverkeer opleveren. Voor specifieke informatie, zie hier.

A7 Ring Groningen

De aanpak van de zuidelijke ring Groningen gaat in 2023 door. Voor specifieke informatie, zie hier.

Grote onderhoudsopgave tot 2030

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en zijn aan vernieuwing toe. Deze werkzaamheden zullen zorgen voor hinder voor weggebruikers.

Voor een overzicht van de projecten tot 2025, zie hier.

In de provincie Zuid-Holland staat tot 2030 de renovatie en vervanging van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen op het programma. Voor meer informatie, zie hier.

De Heinenoordtunnel (A29) is in 2023 de eerste van de acht tunnels in Zuid-Holland die worden gerenoveerd. Meer informatie over tunnelrenovaties in Zuid-Holland vind je hier.

De Van Brienenoordbrug (A16) is met dagelijks ruim 230.000 voertuigen een van de drukste bruggen in Nederland. Ook deze brug is aan vervanging en renovatie toe. Om de hinder voor het verkeer enigszins te beperken worden de grote werkzaamheden uitgevoerd in de zomerperiodes van 2025, 2026 en 2027. Voor meer informatie, zie hier.

Grote onderhoudsopgave tot 2030
Transport en Logistiek Nederland blijft wijzen op het belang van een goede planning en voldoende budget voor instandhouding van de infrastructuur. Zie ook hier.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.