Vereenvoudiging CBS-enquête wegvervoer

TLN en het CBS zoeken logistiek dienstverleners, verladers en ICT-leveranciers die actief willen meewerken om de gegevensaanlevering voor de CBS-enquête wegvervoer te vereenvoudigen.

Door mee te werken kunnen logistiek dienstverleners hun administratieve lasten verlagen en kunnen ICT-leveranciers hun diensten uitbreiden. Tegelijk helpen zij de datakwaliteit voor het CBS te verbeteren.

Tijd en geld besparen

Het CBS vraagt vervoerders steekproefsgewijs gegevens aan te leveren over hun wegtransporten. Het invullen van de hiervoor bedoelde vragenlijst is verplicht, en wordt door veel vervoerders als tijdrovend ervaren. Door middel van een geautomatiseerde gegevensaanlevering bij het CBS kunnen vervoerders veel tijd en geld besparen. Met het Open Trip Model (OTM) wordt het namelijk mogelijk om de voor de vragenlijst benodigde gegevens direct vanuit je plannings­systemen te exporteren. En dat maakt een handmatige invoer overbodig.

Een veelzijdig data deel model

Een groeiend aantal bedrijven in de logistiek maakt al gebruik van het OTM voor de uitwisseling van hun data. Het OTM is een instrument dat breder inzetbaar is voor het delen van data. Als een organisatie het OTM eenmaal gebruikt, is dit ook voor andere toepassingen aan te wenden. Denk aan de uitwisseling van transportopdrachten en statusinformatie, en de integratie van actuele data over bijvoorbeeld de route, venstertijden en wegwerkzaamheden.

Actief meedenken en meewerken

TLN zoekt bedrijven die begin 2021 actief willen meedenken en meewerken om de gegevensaanlevering voor de CBS-enquête wegvervoer te vereenvoudigen. We zijn op zoek naar bedrijven die…

…hun administratieve lasten willen verlagen door automatisering van de CBS-enquête

…kennis willen maken met het OTM aan de hand van een concrete casus

…de CBS-module op basis van het OTM willen aanbieden aan hun klanten (geldt alleen voor ICT-leveranciers)

…actief het CBS willen ondersteunen bij het verbeteren van de datakwaliteit

Meer informatie?

Neem dan contact op met TLN: Wout van den Heuvel, E wvdheuvel@tln.nl. Meer gedetailleerde informatie vind je op de site van de Stichting Uniforme Transportcode, het beheer- en expertisecentrum dat namens TLN en evofenedex werkt aan de ontwikkeling, adoptie en implementatie van logistieke ICT-standaarden.

Meer weten?

Contact de expert

Denise van Vliet

communicatieadviseur