Verkeersinfarct dreigt door achterstallig onderhoud infrastructuur

Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is cruciaal voor de bereikbaarheid van Nederland. Dat schrijven Bouwend Nederland, TLN, ANWB en evofenedex in een brief vandaag aan de Tweede Kamer.

​​De brancheorganisaties zien het uitgestelde en achterstallige onderhoud aan de infrastructuur enorm oplopen. Hierdoor stijgt de kans op uitval, met een verkeersinfarct als gevolg.

De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting van bijvoorbeeld de Moerdijkbrug, Ketelbrug en Haringvlietbrug zijn enorm. De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. File-records liggen op de loer. Dit blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau SWECO in opdracht van Bouwend Nederland​.

Achterstallig onderhoud

De Algemene Rekenkamer sprak onlangs in haar verantwoordingsonderzoek van een ‘boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud’ met hogere kosten en een groter risico op uitval als gevolg. De minister schreef de Tweede Kamer in haar brief van vorige week dat het uitgesteld onderhoud bij Rijkswaterstaat in 2018 is opgelopen tot 873 miljoen euro.

‘De minister benut opnieuw de komende verkeersluwe periode onvoldoende om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken om schade en overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken’, zegt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen namens de vier belangenbehartigers. ‘Dat is onnodig en moet beter. De vraag is niet óf maar wanneer snelwegen onverwacht afgesloten worden, met alle gevolgen voor weggebruikers van dien. De tijd van goede voornemens is wat mij betreft voorbij.’

Gevolgen voor transportsector

‘Onvoldoende onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten kan flinke gevolgen hebben voor de transportsector’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Transportondernemers zijn ook als eerste de klos: bij problemen wordt een brug of viaduct als eerste afgesloten voor vrachtverkeer. Dat zagen we bij de Merwedebrug in 2016. Dagelijks moesten toen 18.000 vrachtauto’s omrijden. Dat kunnen we dus voorkomen door nú actie te ondernemen en die nodige inhaalslag in het onderhoud te maken.’ ​

Duidelijke planning en extra investeringen

Een duidelijke en snelle agenda voor de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden is noodzakelijk. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. Capaciteit bij bouwers wordt zo optimaal benut en weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. TLN, Bouwend Nederland, ANWB en evofenedex willen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel om samen die agenda op te stellen, expertise te delen en zo een realistische planning te maken waarbij het belang van weggebruikers voorop staat. Voor deze opgaaf moet zo nodig extra geld komen.

Investeer in kennisdeling en menskracht

Ook waterschappen, provincies en gemeenten staan voor een soortgelijke vervangings- en renovatieopgave van hun infrastructuur. De belangenorganisaties roepen de minister op opgedane kennis en ervaring bij de rijksopgaaf met decentrale overheden te delen en nauw met hen samen te werken. Zo kunnen ze van elkaar leren en dubbel werk voorkomen.

Filekosten enorm bij uitval bruggen

Advies- en ingenieursbureau SWECO onderzocht in opdracht van Bouwend Nederland de gevolgen van een onverwachte afsluiting van drie belangrijke bruggen. De gevolgen zijn schokkend in de ogen van TLN, Bouwend Nederland, ANWB en evofenedex. De economische schade varieert afhankelijk van het onderzochte scenario tussen de 400.000 euro en 4.800.000 euro per werkdag.​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid