Vliegbelasting goederenluchtvaart: wel nadelen, geen voordelen

De geplande invoer van een belasting op vertrekkende vrachtvliegtuigen schaadt de economie, terwijl de beoogde duurzaamheidseffecten nihil zijn. TLN vindt dat overheidsmaatregelen effectief moeten zijn en pleit er daarom voor, in navolging van Air Cargo Netherlands en FENEX, dat het kabinet van deze belasting op goederenluchtvaart afziet.

Nieuwsfeit

Het kabinet wil in 2021 een vliegbelasting invoeren van in totaal € 200 miljoen om de luchtvaartsector te verduurzamen. Circa 11 miljoen euro komt voor rekening van de luchtvrachtsector. Er komt een belasting op vertrekkende vrachtvliegtuigen van Schiphol en Maastricht.

Gevolgen voor transportondernemer

Uit net verschenen onderzoek blijkt dat de plannen zullen leiden tot ‘weglekeffecten’ van luchtvracht naar vliegvelden net over de grens. De belasting leidt namelijk tot een kostentoename voor luchtvaartmaatschappijen met 28 tot 57%, waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse luchthavens afneemt. Het kan vliegtuigmaatschappijen doen besluiten hun operaties geheel te verplaatsen naar buitenlandse vliegvelden, waarbij de vrachtoperatie op Maastricht zelfs mogelijk geheel verdwijnt. Hiermee zal Nederland op termijn geen speler meer van betekenis zijn in de luchtvrachtsector. Dat is slecht voor de economie. Als vluchten wel plaatsvinden net buiten de landsgrenzen, is er geen winst voor het milieu.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur