Voor de zomer duidelijkheid over aanpassing PFAS-norm in diepe plassen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is bereid om de PFAS-norm in diepe plassen aan te passen als uitkomsten van onderzoeken door het RIVM daartoe ruimte bieden. Voor de zomer worden de uitkomsten verwacht die mogelijk tot aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader leiden. TLN hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor transportbedrijven.

De Tweede Kamer sprak dinsdag onder meer over de voortgang in de problematiek rondom PFAS. Mede op aandringen van TLN en Bouwend Nederland pleitten de fracties van VVD, CDA, SGP en PVV voor aanpassing van de norm van 0,1 naar 0,8 microgram/kg droge stof voor de stort van grond in diepe plassen. Opdrachten voor tweede helft van dit jaar drogen op, mede als gevolg van het PFAS-beleid tot nu toe. Er is snel duidelijkheid nodig over het actualiseren van het Tijdelijk Handelingskader. Ook gaven de fracties aan dat de komst van een Definitief Handelingskader per april 2021 veel te laat vinden. Ziengs (VVD): ‘Dat kan echt niet. Ondernemers hebben die tijd niet.’

Resultaten

De staatssecretaris gaf aan dat aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader mogelijk is zodra de onderzoeken daartoe aanleiding geven. Van Veldhoven zegde de Kamerleden toe voor de zomer met resultaten te komen. Ook gaven zowel de staatssecretaris als de minister desgevraagd aan er alles aan te doen om projecten op gebied van wegen- en waterbouw zoveel mogelijk naar voren te trekken. ‘Er is ons veel aan gelegen om de sector zo snel mogelijk volop aan het werk te krijgen’, aldus de bewindspersonen.’

De Kamer diende diverse moties in waarover volgende week wordt gestemd.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs