Voorkom boeteregen in Londen

Voor de gemiddelde Nederlander is het rijden aan de overkant van de Noordzee al een behoorlijke opgave. Als je als doorgewinterde chauffeur Londen binnenrijdt, kom je voor hele andere uitdagingen te staan. De Engelse hoofdstad heeft in de afgelopen periode veel veranderd in de wet- en regelgeving. Resultaat: een ware boeteregen voor Nederlandse transporteurs in Londen. Wie die kant op gaat, doet er wijs aan dit te lezen. Tijd voor tekst en uitleg door Gaudi Snel van Team Internationaal van TLN.

Zones in Londen

Op deze pagina kan je zien waar je onder andere aan moet voldoen wanneer je in London rijdt.
Groen: LEZ & DVS (HGV Safety Permit – wordt op bekeuringen aangeduid met Transport for London)
Blauw: ULEZ
Rood: Congestion Charge

Camera’s registreren de toegang tot de zones.
Als je bijvoorbeeld zonder DVS (Transport for London) de groene zone inrijdt, ontvang je hier automatisch een bekeuring voor.

LEZ en ULEZ

De stad Londen bestaat uit twee milieuzones. De buitenste ring wordt de Low Emission Zone (LEZ) genoemd en de binnenste ring de Ultra Low Emission Zone (ULEZ). Om de milieuzones te mogen binnenrijden, dient het voertuig een afzonderlijke LEZ- én ULEZ-registratie te hebben. Dat geldt dus ook voor Euro 6 voertuigen.
Via deze link kan je jouw voertuig registreren voor de LEZ (probeer verschillende browsers, Google Chrome blijkt niet altijd te werken. Microsoft Edge wel). Het ingevulde document stuur je per post op waarna je binnen enkele werkdagen een bevestiging per mail ontvangt.
Via deze link kan je de ULEZ registratie oppakken.

Congestion Charge (CC)

Naast de registratie voor de milieuzones heb je in hartje London ook te maken met Congestion Charge. Je moet via deze website een extra toeslag betalen bij gebruik van de weg van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur en op zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen van 12.00 tot 18.00 uur (Britse tijd!).

DVS (HGV Safety Permit)

De grootste wijziging binnen Londen is de HGV Safety Permit, ook wel de Direct Vision Standard (DVS) genoemd. Een standaard Nederlandse trekker mag Groot Londen alleen binnenrijden als er specifieke aanpassingen aan het voertuig zijn verricht en Londen een vergunning heeft afgegeven. Deze wijziging is ingevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Londen eist dat je vanuit de cabine goed zicht hebt op wat er om je heen gebeurt. De vergunning werkt op basis van een beoordeling op aantal sterren (van 0 tot 5), afhankelijk van hoe goed het zicht vanuit de cabine is. De voertuigfabrikant verleent de sterscore aan de houder van het voertuig. Een voertuig moet minimaal één ster hebben om de DVS te kunnen aanvragen. Een voertuig met één of twee sterren mag tot 2024 in dit gebied rijden. In 2024 dient een voertuig minimaal drie sterren te hebben. Voor voertuigen met een sterscore van nul zijn aanpassingen verplicht. Denk bijvoorbeeld aan een dodehoeksticker, extra camera’s en geluiden bij het afslaan van een bocht. De aanpassingen moeten worden gecontroleerd door de Engelse overheid. Dit kan door foto’s te maken van alle aanpassingen en deze op te sturen naar de Engelse overheid. Je mag pas een DVS-zone binnenrijden wanneer je een DVS-permit hebt ontvangen.

Hoe herken je de bekeuring?

Op de bekeuring staat de volgende aanhef:

Boetehulp TLN

De wijzigingen hebben grote gevolgen voor ondernemers. Ondanks meerdere uitgestuurde berichten, signaleren we dat veel ondernemers nog niet goed op de hoogte zijn. Ook zien we dat sommige leden de verplichtingen zijn vergeten als zij plotseling een rit richting Londen als opdracht krijgen.
Met mogelijk bij thuiskomst een boete op de mat. EPC PLC incasseert namens de Engelse overheid bekeuringen bij de in Nederland gevestigde ondernemingen. Sinds 8 december 2022 heeft EPC PLC haar beleid flink aangescherpt waardoor TLN vragen/bezwaar namens haar leden niet meer rechtstreeks met contacten mag bespreken die daar werkzaam zijn.

Vervoerders dienen nu per bekeuring zelf bezwaar in te dienen via de website van EPC PLC.

  • Ben je met een Euro 6-vrachtauto zonder registratie vooraf de LEZ/ULEZ binnengereden en heb je daar een bekeuring (of meerdere) voor ontvangen?
  1. Registreer je voertuig zo snel mogelijk via de link zoals uitgelegd bij het kopje ‘’LEZ en ULEZ’’.
  2. Dien zelf bezwaar in via de EPC PLC website. Het procesverbaalnummer en kenteken moeten worden gebruikt om toegang te krijgen tot het dossier. Bezwaar dient per bekeuring te worden ingediend. Bij het bezwaar stuur je ook je LEZ of ULEZ registratie mee als bewijs
  3. Als bezwaar is ingediend kan je wachten met het betalen van de bekeuring.
  4. Je ontvangt vervolgens een reactie per mail van de EPC PLC.
  • Is de 1e termijn voor het betalen van de bekeuring verstreken en heb je de boete nu pas (of recent) ontvangen? Neem dan direct contact op met het callcenter van EPC PLC. Leg je situatie uit en vraag of je alsnog het bedrag mag betalen dat aan de 1e termijn gekoppeld is. Het telefoonnummer van EPC PLC is +44 (0)20 7288 9740 en staat onder aan op de EPC PLC website.

In geval van bekeuringen op het gebied van de DVS (HGV Safety Permit), Congestion Charge, snelheidsovertredingen, tolgelden voor bruggen of tunnels, parkeerboetes heeft bezwaar indienen geen nut als er geen gegronde reden voor is.

Gebruik onze TLN landeninformatie – Groot Brittannië pagina om goed voorbereid naar het buitenland te gaan en onnodige boetes te voorkomen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.