Vrachtwagenheffing: vraag en antwoord

Vanaf 2026 heeft Nederland een vrachtwagenheffing. In ruil voor maximale vermindering van wegenbelasting en afschaffing van het Eurovignet in Nederland, betaal je per gereden kilometer voor het gebruik van de weg. Dat geldt ook voor buitenlandse vrachtwagens. Schonere trucks betalen minder. TLN heeft op basis van de nu beschikbare informatie de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Vanaf 2026 heeft Nederland een vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing draagt bij aan realisatie van de klimaatdoelen. Een flink deel van de opbrengst gaat terug naar de sector, voor innovatie en verduurzaming.

Voor wie gaat de heffing gelden?

Voor alle vrachtwagens met een toegestane maximum massa (leeggewicht plus maximaal toegestane belading) van 3500 kilo of meer. Er zijn maar een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld vuilniswagens en vrachtwagens met een handelaarskenteken.

Waar en voor wie gaat de heffing gelden?

Op auto(snel)wegen en op gemeentelijke en provinciale wegen die je als sluiproute kunt gebruiken om de heffing te ontlopen.* De heffing is onafhankelijk van de nationaliteit van het voertuig of de bestuurder. Iedereen die de weg gebruikt, betaalt mee.

*Een compleet overzicht van de wegen waar de vrachtwagenheffing gaat gelden vind je hier.

Hoe hoog wordt de heffing?

De precieze bedragen zijn nog niet bekend. In de plannen is uitgegaan van gemiddeld € 0,15 per kilometer. Daarbij geldt: hoe schoner hoe lager; hoe vervuilender hoe hoger.

Hoe wordt de heffing geïnd?

Apparatuur in de vrachtwagen (‘een tolkastje’) registreert het aantal kilometers via een satellietsysteem. De eigenaar van de vrachtwagen krijgt op basis daarvan de rekening toegestuurd. Die afhandeling gebeurt door particuliere bedrijven waarmee de ondernemer een contract heeft afgesloten. Die bedrijven dragen de opbrengst weer af aan de overheid.

Komt er een extra kastje in de vrachtwagen?

Niet als je voor tolafdracht in een ander land al klant bent bij een EETS-aanbieder. De techniek van de vrachtwagenheffing sluit hierop aan. Het Nederlandse systeem is echter niet te koppelen aan dat van de Belgische Hoofddienstaanbieder (‘Satellic’). Bedrijven die hiervan gebruik maken, kunnen te zijner tijd beter overschakelen als zij maar met één systeem willen werken.

Word ik gedwongen om aansluiting te zoeken bij een EETS-aanbieder?

Nee. Je kunt ook kiezen voor de Nederlandse hoofddienstaanbieder. Als je internationaal maar met één systeem te maken wilt hebben, ligt de keuze voor een EETS-aanbieder voor de hand.

Hoe gaat de overheid controleren?

Met een digitaal handhavingssysteem. Dat controleert of de vrachtwagen de juiste apparatuur in gebruik heeft, of de auto (chauffeur) zich aan de regels houdt en of er geen sprake is van fraude. Daarnaast worden handhavingsteams ingezet voor controles langs de weg.

Hoe zit het met de privacy van de chauffeur?

Alleen de plaats en tijd van de vrachtwagen worden geregistreerd. Geen gegevens over de bestuurder.

Vanaf welke datum geldt dit alles?

Naar verwachting in de loop van 2026. Een exacte invoeringsdatum is nog niet bekend.

Wat is de opbrengst en waaraan wordt het geld besteed?

De opbrengst zal zo’n 800 miljoen euro per jaar zijn. Ruim 300 miljoen zijn inkomsten voor de Staat; die komen in plaats van de lagere motorrijtuigenbelasting en het vervallen Eurovignet. Bijna 300 miljoen komt ten goede aan de sector voor verduurzaming en innovatie. De rest zijn systeemkosten. In de eerste vijf jaar worden de invoeringskosten verrekend. Daarna zullen de systeemkosten naar verwachting veel lager zijn.

Wat levert de heffing Nederland op?

Er is berekend dat de terugsluis leidt tot 25.000 milieuvriendelijkere vrachtwagens extra in 2030 en 1,2 miljoen ton minder CO2-uitstoot.

Vragen over de vrachtwagenheffing? Neem contact op met TLN via info@tln.nl of 088 – 45 67 567.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.