Wetsontwerp Tolverhoging Duitsland goedgekeurd

Ondanks felle protesten van de Duitse branche, heeft het Duitse kabinet op 14 juni 2023 het wetsontwerp ‘hervorming van de tolheffing voor vrachtwagens’ goedgekeurd. De hervormingen gaan per 1 december 2023 in. Concreet betekent dit een verdubbeling van de Maut.

De Duitse Verkeesminister Wissing geeft aan dat de verhoging ingevoerd is om de omschakeling naar klimaatvriendelijke voertuigen te stimuleren. “We spreiden de tol voor vrachtwagens dit jaar onder andere sterker op basis van de CO2-uitstoot, waardoor de industrie een sterke stimulans krijgt om over te schakelen op klimaatvriendelijke voertuigen”, aldus federaal minister van Transport Volker Wissing (FDP). Branche-organisatie BGL is verbijsterd en spreekt van een ordinaire belastingverhoging, aangezien de middelen bij lange na niet toereikend zijn om aan deze omschakeling gehoor te geven. Er zijn nauwelijks emissievrije trucks in het zware segment beschikbaar en de noodzakelijke laadinfrastructuur ontbreekt ook nog, aldus de BGL.

Op 1 december 2023 wordt een CO2-toeslag van 200 euro per ton CO2 ingevoerd. Emissievrije vrachtwagens worden tot eind 2025 vrijgesteld van tolheffing. Daarna wordt slechts 25 procent van het reguliere toltarief geheven voor infrastructuurkosten, plus de toltarieven voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. De tol gewichtsgrens wordt op zijn vroegst op 1 juli 2024 verlaagd naar 3.5 ton toegestaan totaalgewicht, zodat ook bedrijfsvoertuigen onder de tolheffing gaan vallen.

Euro 6 voertuigen gaan per 1 december 2023 bijna 85% meer betalen: 34.8 eurocent i.p.v. 19 eurocent per km nu. LNG en CNG voertuigen genieten nog 1 maand van tolvrije passages, per 1 januari 2024 gaan zij hetzelfde tarief betalen als een conventionele dieseltruck.

Volgens Wissing moeten de extra tolinkomsten van zo’n 30 miljard euro in 2027 vooral in het spoor worden geïnvesteerd. “Dat komt ook ten goede aan de wegen, die ontlast worden bij een verschuiving naar het spoor”. Met de wijziging leveren we een beslissende bijdrage aan het klimaatbeschermingsprogramma van de federale overheid, aan de versterking van de spoorwegen en aan de duurzame financiering van de vervoersinfrastructuur,” concludeerde Wissing.

Sinds 2005 wordt tol geheven op de snelwegen in Duitsland voor vrachtwagens vanaf 7.5 ton. De inkomsten uit de tolheffing bedroegen in 2022 ongeveer 7,4 miljard euro.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.