Zero-emissie stadslogistiek: wie haalt 2025?

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 tot 40 grotere gemeenten in 2025 zero-emissie zones hebben ingevoerd. Om alle partijen een goede voorbereiding te gunnen, maken de steden uiterlijk vier jaar van tevoren de uitstootvrije zones bekend. Op dit moment heeft het merendeel van de steden de conceptuele grenzen van de zones nog niet gepubliceerd. Wat moet er gebeuren om een inhaalslag te maken?

Evaluatiemomenten

Korpershoek pleit voor goede evaluatiemomenten en betrokkenheid van logistieke partijen in het proces. En dat is precies wat er in de Maasstad gebeurt. ‘Met alleen een ondertekening van een convenant zijn we er niet’, zegt de Rotterdamse coördinator goederenvervoer Albrecht. ‘We hebben de eerste voortgangsrapportage ‘Stand van Voortgang Zero Emissie Stadslogistiek in Rotterdam 2021’ gepresenteerd op het kennisevent ‘Plug In 010.’

Druppelen

Een van de Rotterdamse koplopers maakt zich zorgen. ‘De overgangsregeling waardoor nieuwe vrachtwagens tot uiterlijk 2030 nog op diesel de stad in kunnen, vertraagt de invoering van de zero- emissie stadslogistiek’, aldus Marie José Baartmans van het Rotterdamse logistieke bedrijf Breytner. ‘We verwachten nog een piek van verkopen van dieselvrachtwagens de aankomende jaren waardoor we de eerste significante bewegingen ver na 2025 gaan zien. We betwijfelen of we hiermee de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord gaan halen. Zonder een stevige stimulans zien we voorlopig alleen druppelsgewijs her en der pilotprojecten. We kijken met smart uit naar een substantiële generieke regeling’, aldus de kopvrouw van het transportbedrijf dat luchtkwaliteit ziet als een uitdaging en niet als een belemmering.

Zorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat al zo veel gemeenten hebben besloten een zero-emissie zone in te voeren maar gemeenten hebben ook zo hun zorgen, zo blijkt uit de reactie van Esther Verhoeff, woordvoerder van de VNG: ‘Gemeenten zien zeker het belang en het voordeel van zero-emissie zones, juist vanwege de grote klimaatopgave waarvoor we aan de lat staan. Maar tegelijkertijd is de energietransitie een enorme uitdaging, onder meer financieel en qua uitvoeringskracht. Daardoor is het ook een zorg voor gemeenten’, aldus Verhoeff. ‘Juist als het gaat om financiële draagkracht gaat het bij veel gemeenten niet goed. Het invoeren van een zero-emissie zone vraagt een forse investering. Er is zeker geen onwil, maar er is financiële steun van het rijk nodig zodat wij onze taken goed kunnen uitoefenen. Toen gemeenten zich committeerden aan het klimaatakkoord, hebben we ook afgesproken dat gemeenten geld zouden krijgen voor de uitvoering. Daar is tot nu toe helaas nog niet veel van terecht gekomen.’

Zorgvuldigheid

De woordvoerder van de VNG heeft nog wel een paar mitsen. ’We merken ook dat een aantal gemeenten twijfelt aan een snelle invoering, vanwege de financiële situatie van de ondernemers. Er zijn nogal wat ondernemers die nu onder druk staan door corona en dat het niet het beste moment is om dit te bespreken’, zegt Verhoeff. Tegelijkertijd wijst ze ook op een belangrijke verantwoordelijkheid van de ondernemers- en brancheverenigingen als TLN en evofenedex zelf. ‘Vrachtwagens worden vooral opgeladen op eigen terrein, dus daarvoor zijn ondernemers aan zet en is de inzet van gemeenten als trekker minder actief. Tot slot is het inrichten van dit soort processen altijd heel erg tijdrovend. Het is belangrijk om het besluitvormingsproces democratisch te doorlopen en iedereen goed te betrekken. Dat vraagt heel veel tijd. Zorgvuldigheid is hier net zo belangrijk als het halen van een datum.’

Expertpool

‘Uiteindelijk is het aan gemeenten zelf om een besluit te nemen’, zegt I&W-coördinator Irma Kemp. Vanuit het ministerie helpen we hen, bijvoorbeeld via Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES), dat sinds 2018 bestaat. Op dit moment hebben 40 van de 44 grootste gemeenten hulp ontvangen bij de voorbereidingen van een besluit.

Dit artikel is eerder verschenen in Nederland Logistiek, het relatieblad van TLN en is geschreven door Hans van den Berg, senior communicatieadviseur bij TLN

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.