Algemene voorwaarden TLN

 

​​​​​​​​​​​Transport en Logistiek Nederland (TLN), tevens h.o.d.n. 'TLN Advocaten' is een vereniging naar Nederlands recht. TLN Consultancy B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Beiden zijn geregistreerd in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 40413000 en 27255928.

Alle dienstverlening, met uitzondering van die door TLN Advocaten, geschiedt volgens de Alg​emene voorwaarden van TLN​. ​De dienstverlening door TLN Advocaten geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden TLN Advocaten. In dit laatste geval is een kantoorklachtenregeling ​van toepassing. De voorwaarden bevatten een beperking van onze aansprakelijkheid. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden kosteloos toe.

De rechtsverhouding tussen TLN en iedere derden is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.