Muck Spreading

Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over normale, dan wel onwaarschijnlijke gehaltes stikstof en fosfaat in mest is een tabel met eerlijke waarden opgesteld.

Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over normale, dan wel onwaarschijnlijke gehaltes stikstof en fosfaat in mest is een tabel met eerlijke waarden opgesteld. Mestvervoerders kunnen de lijst met bandbreedtes hier downloaden en inzetten om mestfraude te voorkomen.

De tabel geeft voor een aantal veel vervoerde mestsoorten de mestcode en voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde aan (bron: RVO). Daarnaast geeft de tabel het minimale en maximale gehalte aan dat onder normale omstandigheden kan voorkomen (bron: bedrijven en experts).

Interpretatie bandbreedtes

Wanneer werkelijke (fosfaat-, stikstof-) gehaltes binnen de gestelde bandbreedtes vallen, kunnen gehaltes als normaal beschouwd worden.

Wanneer gehaltes buiten bandbreedtes vallen kan dat het legitieme gevolg zijn van een specifieke bedrijfsvoering (veehouder) of behandeling (mestverwerker); er hoeft er niet per se sprake te zijn van fraude.

Wanneer gehaltes ver buiten de bandbreedte vallen vormt dat een aanknopingspunt om navraag te doen hoe het kan dat de gehaltes ver buiten bandbreedtes vallen.

Verantwoording waarden

Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van informatie die is verstrekt door enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten. Deze informatie is vervolgens getoetst bij enkele grote mestdistributeurs. Daarbij werd de informatie grotendeels bevestigd en soms ook aangevuld. De bedoeling is dat deze lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware. Dit helpt ondernemers om elkaar aan te spreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Download de tabel hier.