duitsland

Buitenlandse boetes Duitsland

Wat is een Zeugenfragenbogen?
Duitsland kent -in tegenstelling tot veel andere Europese landen- bestuurdersaansprakelijkheid en geen eigenaarsaansprakelijkheid. Dat betekent dat niet de houder van het voertuig, maar de daadwerkelijke bestuurder degene is die kan worden vervolgd voor een verkeersovertreding.

Bij een Zeugenfragebogen is alleen de houder van het voertuig geïdentificeerd, maar niet de bestuurder die de overtreding begaan heeft. De Zeugenfragebogen is een brief met het verzoek bekend te maken wie de overtreding begaan heeft. Dit is een getuigenverzoek en volgens Duits recht (§ 55 StPO) heb je het recht om te weigeren te getuigen tegen de beschuldigde. Op basis daarvan kun je er dus voor kiezen om de chauffeur niet bekend te maken.
Let op: Wanneer er sprake is van een overtreding waarbij schade of een ongeval is veroorzaakt, is het aan te raden om wel de gegevens door te sturen. Reden hiervoor is dat er grote kans is dat er andere getuigen van de schade of het ongeluk zijn, waardoor er alsnog nader onderzoek wordt gestart door de autoriteiten. Het is dan verstandig om dit voor te zijn, omdat er dan ook andere rechtsgevolgen mee kunnen spelen.
Bij twijfel mail de brief dan naar info@tln.nl en laat je adviseren.

Wat is een Anhörungsbogen?
Bij een Anhörungsbogen is het al bekend wie de overtreding heeft begaan, ofwel wie de bestuurder/verdachte is. De Anhörungsbogen is een brief met het verzoek informatie te verstrekken over de overtreding, een soort zienswijze op de situatie dus. Als de persoonsgegevens, die al ingevuld zijn op de brief, correct zijn, ben je niet verplicht om deze brief verder in te vullen of verdere informatie te verstrekken. Je hebt in Duitsland het recht om te weigeren informatie te verstrekken als je daarmee jezelf of jouw werknemer beschuldigt. Er kunnen volgens het Duitse rechtssysteem geen sancties voor opgelegd worden. Wanneer de reeds ingevulde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan ben je wel verplicht om dit aan te geven. Artikel 111 OWiG bepaalt dat verkeersovertreders verplicht zijn hun persoonsgegevens in het formulier in te vullen, zodat die vervolgens beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteit.


Hoe ziet het Strafpuntensysteem eruit?
Duitsland kent in haar wegenverkeerswetgeving een strafpuntensysteem voor bestuurders en houders van motorvoertuigen. Voor overtredingen als bijvoorbeeld overbelading, te hard rijden, of verkeersregels niet in acht nemen kun je in Duitsland strafpunten krijgen. Overtredingen ten aanzien van de rij- en rusttijdenwetgeving worden niet in dit systeem opgenomen. De Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA in Flensburg) houdt precies bij hoeveel punten iemand heeft opgebouwd. Het minimum aantal punten dat in een keer toegekend kan worden is één, het maximum drie punten:

  1. ‘Zware’ overtredingen leveren één punt op.
  2. ‘Bijzonder zware’ overtredingen en misdrijven zonder ontzegging van de rijbevoegdheid twee punten.
  3. Misdrijven met ontzegging van de rijbevoegdheid drie punten.

Als 8 strafpunten zijn bereikt, wordt de rijbevoegdheid voor onbepaalde tijd ingetrokken. Punten blijven minimaal 2,5 jaar en maximaal tien jaar staan. Via een rijvaardigheidsseminar is het mogelijk het puntensaldo terug te dringen.