frankrijk

Buitenlandse boetes Frankrijk

Wat is een Amende (forfaitaire)?
De forfaitaire boete is een strafrechtelijke sanctie die zonder gerechtelijke procedure wordt opgelegd. De beslissing wordt genomen door een politieagent, rijkswachter of bevoegde ambtenaar die een strafbaar feit vaststelt. Het bedrag van de forfaitaire geldboete wordt vastgesteld op basis van de zwaarte van de inbreuk. Agenten hebben niet de bevoegdheid om het aan te passen aan de situatie door bijvoorbeeld verzachtende omstandigheden mee te laten wegen. De betaling van de vaste boete binnen de termijn brengt het einde van het dossier met zich mee, dat wil zeggen dat er daarna geen juridische procedures meer worden opgestart. De zaak is dan afgedaan. Het niet binnen de gestelde termijn betalen van de vaste boete leidt tot de verhoging, tenzij er binnen de termijn een geschil/bezwaar is geweest.

Wat is consignation?
Het kan voorkomen dat er ter plekke een borg betaald moet worden (consignation). Dit is een bedrag gelijk aan het bedrag van de boete dat betaald moet worden. Door deze borgsom te betalen, erken je niet automatisch schuld en kun je de overtreding later nog betwisten. Achteraf ontvang je dan de boete, waarbij de hoogte van het bedrag definitief door een rechter is vastgesteld en kun je bezwaar maken, of eventueel geld terugkrijgen als je een hogere borg hebt betaald.

Moet ik in Frankrijk papieren exemplaren van IMI-registratie in de cabine hebben?
Vanuit het Mobility Package waar de IMI-registratie onderdeel van is, is het voldoende om een digitale verklaring aan de chauffeur mee te geven. Ook andere wetgeving in Frankrijk bepaalt dat de benodigde documenten digitaal aanwezig mogen zijn tijdens een controle. De regel luidt dat documenten onmiddellijk toegankelijk moeten zijn. Lees hiervoor artikel 8. Echter verneemt TLN van veel leden dat dit in de praktijk anders wordt toegepast. Handhavers zijn geneigd om toch boetes uit te delen wanneer blijkt dat de juiste papieren niet fysiek in het voertuig aanwezig zijn. Zorg daarom in Frankrijk dat je de juiste documenten uitgeprint bij je hebt.