Ambulance rushing to an accident at high speed

Categorieën die geheel zijn uitgezonderd van het ATB Vervoer

Informatie over voertuigen die geheel uitgezonderd zijn van het ATB Vervoer

Welke categorieën zijn geheel uitgezonderd van het ATB Vervoer?

 • Verplaatsingen die volledig plaatsvinden op eigen terrein en die dus niet gecombineerd worden met verplaatsingen op de openbare weg.
 • Voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van 40 km/uur.
 • Voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond de standplaats.
 • Voertuigen die op de weg worden beproefd met het oog op de technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen (testauto’s).
 • Niet-commercieel goederenvervoer met auto’s met een toegestane maxima van minder dan 7,5 ton.
 • Niet-commercieel goederenvervoer met auto’s met een historisch statuut.
 • Voertuigen van of zonder bestuurder ingehuurd door de strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en korpsen voor de openbare orde, voor taken waarmee deze organen zijn belast en die onder hun controle vallen.
 • Voertuigen die speciaal voor medische doeleinden worden gebruikt.

Samenvatting belangrijkste normen Arbeidstijdenwet, zijn ook van toepassing op rijdend personeel op auto’s tot 500 kg en op niet-rijdend personeel

 • Werknemers van achttien jaar en ouder. (Uitgezonderd werknemers met een jaarinkomen vanaf drie maal het minimumloon inclusief vakantietoeslag.)
 • Pauze: 30 minuten bij een arbeidstijd langer dan 5,5 uur en 45 minuten bij een arbeidstijd langer dan tien uur, splitsbaar in perioden van een kwartier.
 • Dagelijkse rust: dagelijkse rust minimaal elf uur aaneengesloten.
 • Dagelijkse rust na nachtdienst: (Een keer per week acht uur toegestaan indien noodzakelijk). Dagelijkse rust minimaal twaalf uur aaneengesloten na een nachtdienst van twaalf uur.
 • Wekelijkse rust/Rust: na een reeks nachtdiensten: dagelijkse rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur, minimaal veertien uur (Een keer per week acht uur toegestaan indien noodzakelijk.) Wekelijkse rust minimaal 36 uur aaneengesloten of 72 uur per veertien dagen, op te splitsen in blokken van minimaal 32 uur. Na drie of meer achtereenvolgende nachtdiensten rust minimaal 46 uur aaneengesloten.
 • Nachtdiensten: maximaal 36 nachtdiensten die eindigt na 02.00 uur per zestien weken = 117 per jaar (afwijking bij collectieve regeling mogelijk indien aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen tot 140 nachtdiensten per jaar of 38 uur arbeid per twee weken.) Maximaal zeven diensten achter elkaar indien een van de diensten een nachtdienst betreft, of maximaal acht als de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengen.
 • Arbeidstijd bij nachtdiensten (minimaal een uur arbeid tussen 00.00-06.00 uur): per dienst maximaal tien uur arbeid. In afwijking hiervan mag er binnen elke periode van veertien keer 24 uur vijf maal een nachtdienst zijn van twaalf uur, voor hooguit 22 keer per 52 weken. In afwijking hiervan mag er binnen elke periode van veertien keer 24 uur vijf maal een nachtdienst zijn van twaalf uur, voor hooguit 22 keer per 52 weken. Per zestien weken gemiddeld 40 uur, indien sprake is van zestien of meer nachtdiensten.
 • Arbeidstijd: per dienst maximaal twaalf uur. Per week maximaal 60 uur. Per vier weken gemiddeld 55 uur. Per zestien weken gemiddeld 48 uur.
 • Zondagsarbeid: uitgangspunt: geen arbeid op zondag. Vloeit het voort uit de aard van de arbeid dat er op zondag wordt gewerkt en zijn werkgever en werknemer dit overeengekomen, dan minimaal dertien vrije zondagen per jaar. Vloeit het voort uit de bedrijfsomstandigheden dat er op zondag wordt gewerkt, dan is instemming van de OR nodig en de individuele instemming van de werknemer per keer dat er gewerkt moet worden. Ook minimaal dertien vrije zondagen per jaar.​