Deelmarkt20Sierteeltvervoerders

Cluster Agrifood

Het cluster Agrifood omvat een aangesloten deelmarkten, welke actief zijn in de Agrifood sector.

Over het cluster

Het cluster Agrifood omvat de aangesloten deelmarkten, die actief zijn in deze verschillende sectoren. Samen vertegenwoordigen zij TLN-leden (ondernemers) die in de volle breedte van de logistieke- en transportsector werkzaamheden verrichten. Van veevervoer (Saveetra) tot transport van melk (Rijdende Melk Ontvangst (RMO) en vervoer van planten en snijbloemen (VSV), maar ook kiepautobedrijven en KTO Transfrigoroute zijn betrokken. Samen bepalen zij de middellangetermijn-strategie en de agenda.

Binnen het cluster werken ondernemers van de betrokken deelmarkten samen aan het opkomen voor gezamenlijke belangen op de middellange termijn. Het cluster houdt zich onder andere bezig met: food/feed wetgeving, samenwerking met uitvoeringsinstanties zoals NVWA, sectorimago, duurzaamheid, handhaving en ketensamenwerking.

Clusterleden

  • Wim Mellink – Mellink Transport
  • Emile Jansen – Germo Logistiek
  • Jurgen Buren – Baks Logistiek
  • Teun Faber – Faber Boementransport

Clustermanager

Léon Smet –  Clustermanager Agrifood
lsmet@tln.nl