Code verantwoord tillen – Principe 2 Optimaliseren van tilsituaties in huidige context

Principe 2: Optimaliseren van tilsituaties in huidige context

Ondertekenaars delen hun kennis, ervaring en best practices op het gebied van terugdringen van fysieke belasting met elkaar.

Waar gaat het om

Ondertekenaars onderzoeken huidige werksituaties en deze worden waar mogelijk verbeterd (waarbij zowel het technische, gezondheidskundige als financiële aspect meetelt). Hierbij neemt men de arbeidshygiënische strategie in acht. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Bij het beheersen van de risico’s (nemen van maatregelen) moeten bedrijven (conform (Arbobesluit artikel 4.4) uitgaan van de volgorde van de arbeidshygiënische strategie: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen, persoonlijke maatregelen.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.