Code verantwoord tillen – Principe 3 Optimaliseren van tilsituaties in toekomstige context

Principe 3: Optimaliseren van tilsituaties in toekomstige context

Waar gaat het om

Bij het ontwerpen van nieuwe werkprocessen of werkplekken wordt door ondertekenaars altijd een door een ergonomisch expert opgesteld of getoetst Programma van Eisen (PvE) gehanteerd, waarin ergonomie een onderdeel is. Hierbij wordt gestreefd naar voorkomen van fysieke belasting door tillen. Indien dit niet mogelijk is, wordt gestreefd naar beperking en optimalisering van de tilsituatie.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.

Oplossingen