Code verantwoord tillen – Principe 4 Voorlichting en instructie

Principe 4: Voorlichting en instructie

Waar gaat het om

  • Ondertekenaars geven alle nieuwe medewerkers bij indiensttreding voorlichting en  instructie over fysieke belasting.
  • Ondertekenaars geven alle medewerkers minimaal eenmaal per twee jaar voorlichting / instructie over fysieke belasting.
  • Ondertekenaars nemen in deze voorlichting en instructie minimaal de volgende onderwerpen op: gevolgen van fysieke belasting, tillen en dragen, duwen en trekken en werkhoudingen en hulpmiddelen.
  • Ondertekenaars zorgen ervoor dat medewerkers die via subcontractors werkzaam zijn voor het bedrijf, geïnformeerd worden over de risico’s m.b.t. fysieke belasting.

Lees hieronder de oplossingen die je kunt gebruiken.