Soft focus business people sitting in conference room

Commissie voor Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

De Commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (CIRO) is één van de vaste adviescommissies van het bestuur van TLN. De andere commissies zijn de Commissie voor Strategie en Visieontwikkeling en de Sociale Commissie.

De Commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening:

  • doet voorstellen aan het bestuur en de organisatie over zaken op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening;
  • adviseert het bestuur en de organisatie over zaken op het gebied van infrastructuur in de breedste zin van het woord;
  • houdt trends en ontwikkelingen op infrastructureel gebied in de gaten en adviseert het bestuur en de organisatie hierover.

Wie zitten er in de Commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening?

  • De heer P. Tjalma – voorzitter (Aimexis)
  • De heer W.L. Bakker (Kalle en Bakker Overslag B.V.)
  • De heer S. Koopman (Koopman Logistics Group B.V.)
  • De heer K. Merema (Merema Transport B.V.)
  • De heer A. Voskuil (Versteijnen Transport Services B.V.)
  • De heer P.W. Poppink – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)


Meer informatie?

Neem dan contact op met Paul Poppink, secretaris vanuit TLN:
T: 088-4567293
E: ppoppink@tln.nl