Het coronavirus en de landeninformatie

Welke maatregelen gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa?

Het coronavirus treft heel Europa. Wat vandaag nieuws is, kan morgen achterhaald zijn. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. Zodra er nieuwe informatie uit het buitenland bij ons bekend is, zal het op deze pagina aangevuld worden.
De reguliere landenkaart met informatie over transportdocumenten, milieuzones, feestdagen en meer vind je hier.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd. Bij gebruik van informatie uit deze landenkaart is bronvermelding verplicht.
Laatste update: 7 september 15:16 uur. Disclaimer

Kaart Europa

Actuele informatie Europa

TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten. De IRU heeft een lijst samengesteld met testlocaties, bekijk deze hier. Selecteer een land voor de actuele maatregelen.

Kaart Europa

Actuele informatie Albanië

Kaart Europa

Actuele informatie België

Kaart Europa

Actuele informatie Bosnië en Herzegovina

Kaart Europa

Actuele informatie Bulgarije

Kaart Europa

Actuele informatie Denemarken

Kaart Europa

Actuele informatie Duitsland

Kaart Europa

Actuele informatie Estland

Kaart Europa

Actuele informatie Finland

Kaart Europa

Actuele informatie Frankrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Griekenland

Kaart Europa

Actuele informatie Hongarije

Kaart Europa

Actuele informatie Ierland

Kaart Europa

Actuele informatie Italië

Kaart Europa

Actuele informatie Kosovo

Kaart Europa

Actuele informatie Kroatië

Kaart Europa

Actuele informatie Letland

Kaart Europa

Actuele informatie Litouwen

Kaart Europa

Actuele informatie Luxemburg

Kaart Europa

Actuele informatie Macedonië

Kaart Europa

Actuele informatie Malta

Kaart Europa

Actuele informatie Moldavië

Kaart Europa

Actuele informatie Nederland

Kaart Europa

Actuele informatie Noorwegen

Kaart Europa

Actuele informatie Oostenrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Polen

Kaart Europa

Actuele informatie Portugal

Kaart Europa

Actuele informatie Roemenië

Kaart Europa

Actuele informatie Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Servië

Kaart Europa

Actuele informatie Slovenië

Kaart Europa

Actuele informatie Slowakije

Kaart Europa

Actuele informatie Spanje

Kaart Europa

Actuele informatie Tsjechië

Kaart Europa

Actuele informatie Turkije

Kaart Europa

Actuele informatie Verenigd Koninkrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Wit-Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Zweden

Kaart Europa

Actuele informatie Zwitserland

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Algemene informatie
Internationaal en binnenlands personenvervoer is verboden. Het transport van goederen en medische benodigdheden is vrijgesteld van de verstrekking.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg in Albanië

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan er zijn geen beperkingen. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

De avondklok is vervangen door een samenscholingsverbod in de openbare ruimte dat geldt vanaf middernacht tot 5 uur ‘s morgens. Meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mogen zich niet samen verplaatsen in de openbare ruimte als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn niet toegestaan, tenzij de social distancing van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. De verhuizing moet dringend en noodzakelijk zijn, het aantal helpers moet beperkt blijven, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels opvolgen. De beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV) heeft voor haar leden een ‘’Corona Proof’’ certificaat ontworpen, wat geen verplicht document is maar een vorm van vrijblijvend “kwaliteitslabel” dat afgeleverd kan worden door de preventiedienst van de onderneming. Het is een soort audit die ondersteund wordt door de beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV), als officieel ‘bewijs’ dat de onderneming “passende preventiemaatregelen” heeft genomen. Het document is specifiek voor BKV-leden en dus niet iets waar een Nederlandse onderneming wakker van moet liggen. De gids met aangeraden maatregelen specifiek voor de verhuissector, waar dus ook het document van de BKV op is gebaseerd, kan je hier terugvinden op de site van BKV en Federale Overheidsdienst Werk.

Benodigde documenten
Chauffeurs hoeven sinds 8 maart 2021 geen Passenger Locator Form meer in te vullen en mee te nemen. Chauffeurs zijn ook vrijgesteld van het bij zich hebben van een negatieve coronatest en een verplichte quarantaine.

Diverse Belgische overheden (Wallonië, de Vlaamse Waterwegen en het Gewest Vlaanderen) bevestigen dat er niet gehandhaafd wordt op het rijden van gevaarlijke stoffen met verlopen diploma’s/certificaten.

 

Rij- en rusttijden
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-2 keer verkorte wekelijkse rust mogelijk, mits tenminste in 4 weken 4 wekelijkse rusten worden genoten, waarvan minstens 2 minimaal 45 uur zijn
-Uitstel van de wekelijkse rust tot 7 x 24 uur na het einde van de vorige wekelijkse rust

Geldt voor:
-Vervoer van brandstoffen, indien hiermee problemen worden ondervonden als gevolg van de weersomstandigheden

Duur:
9 februari 2021 -21 februari 2021

Rijverboden
Geen.

Informatiebronnen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Algemene informatie
Op deze website staat een toelichting van de overheid waarin staat uitgelegd dat de transportsector is vrijgesteld van de genomen maatregelen. Chauffeurs hoeven geen negatieve coronatest te laten zien en hoeven dus ook niet in quarantaine.

In artikel 3, lid (1), punt c) staat: “vrachtwagenchauffeurs die internationaal transport uitvoeren zijn niet verplicht om een ​​negatieve test voor COVID-19 te hebben, op voorwaarde dat hun verblijf in Bosnië en Herzegovina niet langer duurt dan 12 uur”.

Informatiebronnen
Federal Ministry of Transport and Communications

Algemene informatie
De noodsituatie in Bulgarije is verlengd tot 31 juni 2021. Hier tref je de Engelse vertaling van de verordening. De transportsector is volledig vrijgesteld van de maatregelen die het land heeft genomen. Chauffeurs zijn dus ook vrijgesteld van de verplichting om een PCR-test te overleggen. Het gebruik van mondkapjes (of het op een andere manier bedekken van de neus en de mond – inclusief doek, sjaal, helm, etc.) is verplicht op openbare plaatsen, waar het onmogelijk is om een fysieke afstand van 1,5 meter te houden. Mondkapjes zijn te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar/door Bulgarije rijden dienen vooraf een verklaring in te vullen en ondertekenen. De verklaring is hier in het Engels te downloaden.

De gezondheidsautoriteiten aan de grens geven een instructienota af aan de bestuurders die transiteren door Bulgarije, met vermelding van de bijzonderheden:

-de datum en het tijdstip waarop zij het grondgebied moeten verlaten; en de grensovergang waar ze moeten vertrekken.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Op 14 april 2020 heeft de Bulgaarse overheid aangekondigd dat het rijverbod op feestdagen, alsook het zomerrijverbod opgeheven is tot nader order.

Informatiebronnen
Ministerie van Transport, Informatie technologie en communicatie

Algemene informatie
Personen die Deens grondgebied betreden dienen een test af te leggen en tien dagen in isolatie te blijven. Beroepsgoederenvervoer is toegestaan en volgens de Deense overheid vrijgesteld van een negatieve coronatest.

In plaats van een negatieve coronatest moeten chauffeurs transportdocumentatie zoals CMR laten zien. Vrachtwagenchauffeurs die Denemarken via de land- of zeegrens zijn binnengekomen dienen zich daarnaast afhankelijk van de omstandigheden te isoleren.

Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs hoeven zich niet te isoleren als ze aan het werk zijn maar moeten dat wel als ze niet aan het werk zijn. Zij kunnen zich in het voertuig isoleren als dat volgens de regels inzake rij- en rusttijden is toegestaan. Maximaal twee personen mogen in zelfisolatie in één voertuig.

De isolatie mag worden onderbroken in verband met het verrichten van werkzaamheden, voor het gebruik van toilet- en douchegelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van isolatie, voor het kopen van levensmiddelen en andere benodigdheden, en om zich naar een andere plaats van isolatie te begeven. De brochure zoals door de Deense overheid is gepubliceerd is op deze pagina te bekijken.

Op steeds meer openbare plaatsen is het dragen van een mondkapje in de buitenlucht verplicht. Het gebruik van een sjaal als mondbedekking is toegestaan. Ook op de ferry’s zijn mondkapjes verplicht. Bij de grenzen worden willekeurige coronatesten uitgevoerd.

Op deze website vind je de locaties waar je zonder registratie/aanmelding vooraf zowel een PCR-test als sneltest kunt afnemen.

Denemarken heeft aangegeven dat de veerboten naar Noorwegen en Zweden vanuit het Noorden van Denemarken (7 gemeenten) stilgelegd zullen worden, mocht dit niet al gebeurd zijn.

Vooralsnog zal dit geen consequenties hebben voor chauffeurs afkomstig buiten deze 7 gemeenten in Denemarken en zullen de ferry’s als vanouds varen. Voor chauffeurs wijzigt er op dit moment niet veel. Snelle transporten in en uit het gebied (laden/lossen) zijn toegestaan.

Het blijft mogelijk om naar Scandinavië te gaan via de brug en de ferry’s vanuit Seeland.

Grenssituatie
Sinds 20 februari 2021 zijn verschillende landsgrenzen met Duitsland volledig gesloten. De volgende grensovergangen aan de landgrens tussen Denemarken en Duitsland kunnen worden gebruikt:

Frøslev/Ellund (E45) – 00:00 – 24:00
Padborg                         – 00:00 -24:00
Sæd                                 – 00:00 – 24:00
Pebersmark                   – 10:00 – 18:00
Kruså                              – 00:00 – 24:00  (alleen voor voertuigen van minder dan 3,5 ton)

Bij Frøslev is er een rijstrook uitsluitend voor het vrachtvervoer, waardoor de vertraging door file beperkt blijft.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Denemarken heeft een gedoogperiode tot 31 augustus 2020.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

ACTUEEL: Duitsland merkt Nederland aan als Hoog Incidentiegebied

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft dit geen verdere gevolgen voor de transportsector. Dat wil zeggen, men hoeft zich niet vooraf te registreren of te isoleren, en men is vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om voorafgaand aan binnenkomst te testen/bewijs te leveren. De vrijstellingen zijn geldig ongeacht de duur van het verblijf in het “risicogebied” of de duur van het geplande verblijf in Duitsland.

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Vanaf 1 augustus 2021 zal er een algemene verplichting zijn om alle personen te testen of te bewijzen (met uitzondering van transportpersoneel) voorafgaand aan binnenkomst in Duitsland. Er zullen geen grenscontroles zijn, maar de Duitse grenspolitie zal willekeurige controles uitvoeren in de gebieden achter de grenzen. Het beroepsgoederenvervoer kan gewoon doorgaan.

Risiconiveaus
Landen worden door Duitsland ingedeeld in verschillende risiconiveaus. Voor elk niveau gelden andere verplichtingen. Kijk vóór aankomst in Duitsland eerst welk risiconiveau het land heeft van waaruit je naar Duitsland reist.  Raadpleeg daarvoor deze link.

Vanaf 1 augustus 2021 geldt in Duitsland een nieuwe verordening (Corona-Einreiseverordnung) die de toegang tot Duitsland regelt.

De 3 risicogebieden worden teruggebracht naar 2 risicogebieden. De ‘normale risicogebieden’ worden als “geen risico” beschouwd, waardoor overblijft:

 • Hoog incidentiegebied (Hochinzidenzgebiete/High incidende area)
 • Aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete/ Area of variant of concern)

Nieuws over de situatie van het transportpersoneel: Bestaande vrijstellingen worden gehandhaafd en zelfs uitgebreid:

Binnenkomst uit risicovrije gebieden: er gelden in het geheel geen COVID-19-verplichtingen. Dat wil zeggen, men hoeft zich niet vooraf te registreren of zichzelf te isoleren, en men is ook vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om voorafgaand aan binnenkomst te testen/bewijs te leveren.

Binnenkomst uit hoogincidentiegebieden:  er gelden geen COVID-19-verplichtingen Dat wil zeggen, men hoeft zich niet vooraf te registreren of te isoleren, en men is vrijgesteld van de nieuwe algemene verplichting om voorafgaand aan binnenkomst te testen/bewijs te leveren. Nieuw: vrijstellingen zijn geldig ongeacht de duur van het verblijf in het “risicogebied” of de duur van het geplande verblijf in Duitsland.

Binnenkomst uit aandachtsgebied:  Vervoerspersoneel dat Duitsland binnenkomt nadat het gedurende de 10 dagen voorafgaand aan binnenkomst in “risicogebieden” heeft doorgebracht, moet zich nog steeds aan de COVID-19-regels houden:
– Voor binnenkomst moet een test worden ondergaan (PCR-test max 72 uur voor binnenkomst, snel-/antigeentesten max 24 uur voor binnenkomst; bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel zijn niet voldoende).
– Indien de betrokken personen langer dan 72 uur in het “aandachtsgebied” zijn verbleven en ook van plan zijn langer dan 72 uur in Duitsland te blijven, moeten ze zich vooraf registreren en zichzelf isoleren.
Nieuw: hoewel de regels voor het binnenkomen van vervoerspersoneel uit “aandachtsgebieden” niet zijn gewijzigd, is het begrip “verblijf van meer dan 72 uur” eindelijk zo duidelijk gedefinieerd dat zowel de verblijven als binnen het “aandachtsgebied” en op Duits grondgebied 72 uur moeten overschrijden om de verplichting tot preregistratie en zelfisolatie te activeren.

Vooralsnog zijn er door de Duitse autoriteiten geen landen als “aandachtsgebied” aangemerkt binnen het gebied waarop een wegtransport naar Duitsland kan plaatsvinden.

De landen die tot nu toe werden geclassificeerd als “gebieden met een hoge incidentie”, worden vanaf 1 augustus 2021 automatisch “gebieden met een hoog risico”. Aangezien de classificatie van een land als “hoog risico” niet langer zal leiden tot verplichtingen voor transportpersoneel, zal BGL niet langer rapporteren over deze klasse van landen.

Registratieplicht
Bij binnenkomst uit een aandachtsgebied, moet de registratie moet worden gedaan vóór het binnenkomen van Duitsland. Het kan voorkomen dat digitale registratie niet mogelijk is door gebrek aan technische apparatuur. Het kan ook voorkomen dat de online registratie tijdelijk niet functioneert. In dat geval moet bij binnenkomst het volledig ingevulde modelformulier (model in meerdere talen) worden meegenomen.

Op het registratieformulier wordt gevraagd om een Duits quarantaineadres in te vullen. Chauffeurs uit het buitenland hoeven geen adres in te geven. Omdat het echter een verplicht veld is om in te vullen geeft het Robert-Koch Institute (RKI), dat het online registratieplatform beheert, aan dat chauffeurs in zo’n geval het (eerste) laad- losadres in Duitsland kunnen vermelden.

Chauffeurs afkomstig uit een Hoogincidentiegebied en die op doorreis zijn door Duitsland, zijn vrijgesteld van registratieplicht en testverplichting. Tijdens de doorreis moeten zij ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk in situaties komen die gevolgen hebben voor de verdere verspreiding van de epidemie. Een non-stop doorreis is niet nodig. Dat betekent dat een overnachting in de cabine is toegestaan, maar dat wordt echter wel als verblijf gezien. De chauffeur mag in Duitsland rusten, maar moet voor het einde van de periode van 72 uur weer buiten Duitsland zijn. De chauffeur moet zich wel registreren omdat hij tijd heeft doorgebracht in een gebied met een hoog risico.

Meer informatie vind je in ons liveblog in het artikel van 1 maart 2021.

Negatieve coronatest
Dit mag zowel een PCR als een sneltest zijn (niet ouder dan 48 uur). Het bewijs moet op papier of in een elektronisch document in het Duits, Engels of Frans worden verstrekt en op verzoek aan de bevoegde instantie worden voorgelegd. Nucleïnezuuramplificatietechnieken (PCR, LAMP en TMA) voor directe detectie van het coronavirus worden momenteel algemeen aanvaard in alle staten van de Europese Unie.

Zelfisolatie
Chauffeurs zijn vrijgesteld van de bepalingen die op landelijk niveau zijn ingesteld. Deze landelijke bepalingen vervangen de bepalingen die eerder door de afzonderlijke Bundeslanden werden vastgesteld. De verplichte zelfisolatie wordt nog wel per Bundesland geregeld.

Mondkapje
Met uitzondering van Beieren stellen Duitse Bundeslanden minimaal een medisch mondkapje (type I, II en IIR) verplicht bij het gebruik van het openbaar vervoer, bezoek aan alle winkels inclusief garages, tankstations en de daarbij behorende parkeerplaatsen. Beieren verplicht het gebruik van minimaal FFP2 mondkapjes. De TLN Ledenwinkel verkoopt medische mondkapjes type IIR.

Dubbel bemand
Dubbel bemande ritten zijn toegestaan mits de algemene coronagedragsregels in acht worden genomen. Er zijn Duitse hotels die geen bezoekers uit risicogebieden toestaan. We adviseren vooraf contact op te nemen met de accommodaties om na te gaan of chauffeurs daar kunnen overnachten.

Benodigde documenten
Het gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen, gebeurt op regionaal niveau. Er zijn Bundeslanden die een versoepeling hebben ingevoerd waardoor chauffeurs een extra jaar krijgen om hun Code 95 te behalen. Zij mogen dus een jaar langer met hun ‘verlopen’ Code 95 rijden. Hiervan is geen overzicht beschikbaar.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Alle vrijstellingen van rijverboden op zon- en feestdagen voor goederenvervoer die zijn verleend door de Duitse Deelstaten als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2021.

In twee van de Duitse regio’s blijven leveringen aan vaccinatiecentra vrijgesteld van de rijverboden ’s ochtends:
Hessen: tot 31 december 2021
Saksen-Anhalt: tot 30 september 2021

De zomerrijverboden in Duitsland zijn van toepassing op bepaalde snelwegen op zaterdag vanaf 1 juli 2021 tot 31 augustus 2021. Er zullen in 2021 geen algemene COVID-19-vrijstellingen van deze beperkingen zijn.

De rijverboden per Bundesland staan vermeld op dit overzicht van de BAG(pagina 7). Het advies is deze regelmatig te raadplegen. Hier tref je informatie over de Bundeslanden en de data waarop bepaalde goederen mogen worden vervoerd op dagen waarop normaal gesproken een rijverbod van toepassing is. Onder het kopje ‘’Hinweis’’ is te zien welke ritten zijn uitgezonderd.

Let op: Bij Beieren staat dat de opheffing alleen geldt voor ‘notwendige Fahrten’. Het Beierse ministerie voor Binnenlandse zaken heeft op 19 mei 2021 bevestigd dat de opheffing geldt voor alle vrachtwagens > 7,5 ton die worden gebruikt voor het commerciële of betaalde vervoer van goederen.

Informatiebronnen
Bundespolizei

Algemene informatie
De regering heeft besloten de doorgang van de binnen- en buitengrenzen van Schengen tijdelijk te beperken en grenscontroles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen staatsburgers van Estland en houders van een Estse verblijfsvergunning (of verblijfsrecht) kunnen Estland binnenkomen, evenals buitenlandse staatsburgers met gezinsleden die in het land wonen. Internationaal wegtransport is hiervan vrijgesteld. Er zijn ook geen beperkingen voor het verlaten van het land.

Algemene informatie

Van 27 januari tot 25 februari zijn er zijn striktere regels wat betreft inreisbeperkingen en grenscontroles.

De transportsector is aangemerkt als essentieel en hierdoor volledig vrijgesteld, waardoor de werkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd.

Op de website van de Finse overheid kan je Finse overheid kan je aanvullende informatie over dit onderwerp terugvinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Chauffeurs zijn vrijgesteld van de quarantaineverplichting. Er mag dubbel bemand worden gereden. Drie personen in de cabine mag niet. Houd rekening met de hygiënemaatregelingen in het land. Iedere vrachtauto moet water en zeep aan boord hebben (zie artikel 22). Ook wegwerphanddoeken en hydroalcoholische gel zijn verplicht. Bij het niet naleven van deze richtlijnen loopt men het risico beboet te worden.

Vanaf zondag 20 juni 2021 geldt er geen avondklok meer in Frankrijk.

Wegrestaurants
Volgens de Franse Zusterorganisatie (FNTR) zullen gezondheidsbewijzen (pass sanitaire) bij veel cafés en restaurants langs de weg ook verplicht worden gesteld voor chauffeurs. Onder gezondheidsbewijs wordt verstaan: of een vaccinatiebewijs, of een negatief testresultaat, of een verklaring herstellend te zijn van het coronavirus.

Via deze link tref je een overzicht van restaurants langs de weg waar chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer géén gezondheidspas hoeven te hebben.

Klik op deze link om de kaart te bekijken met daarop de ligging van de restaurants. Deze kaart wordt continu bijgewerkt volgens de gepubliceerde decreten van de lokale overheid.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn weer toegestaan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

De beroepsorganisaties (OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) hebben een gids met instructies opgesteld die de verhuisbedrijven helpt hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:
-Twee verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
-Het dragen van een mondkapje. (Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.
-Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de regels inzake physical distancing te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
-De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Benodigde documenten
Formulieren
De Franse overheid heeft op haar website een overzicht gepubliceerd met daarop de formulieren die per situatie verplicht zijn .

 1. Elke wegvervoerder die op het nationale grondgebied aankomt, moet een Europees certificaat voor werknemers in de internationale transportsector overleggen. Dit is dus voor het vervoer over de weg.
 2. Elke wegvervoerder die vanuit Ierland of VK over zee rechtstreeks naar Frankrijk komt, moet vóór het instappen, evenals aan de autoriteiten die met grenscontrole zijn belast, deze verklaring op erewoord verstrekken. Hierbij de Engelse versie.
 3. Alle wegvervoerders die vanuit het buitenland over zee rechtstreeks naar Frankrijk komen, (met uitzondering van iedereen die uit Europa en het Verenigd Koninkrijk) moeten vóór het instappen, evenals aan de autoriteiten die belast zijn met de controle van de grenzen, deze verklaring op erewoord verstrekken.

Door het ondertekenen van een verklaring op erewoord gaat de chauffeur akkoord met het volgende:

 1. Chauffeur heeft geen symptomen corona.
 2. Chauffeur is naar zijn weten in de veertien dagen voorafgaand aan de reis niet in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
 3. Chauffeur beseft dat bij zijn aankomst op het nationale grondgebied een coronatest uitgevoerd kan worden.

Avondklok
Raadpleeg deze website voor de gebieden waar de avondklok met de daarbij behorende tijden van toepassing is.

Het beroepsgoederenvervoer en woon-werkverkeer blijft in Frankrijk ook tijdens de avondklok gewoon toegestaan. Van het Franse Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer hebben wij de bevestiging gekregen dat voor buitenlandse vervoerders de Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie volstaat op Frans grondgebied. Chauffeurs hoeven dus niet langer het Justificatif de déplacement professionnel bij zich te hebben. Ook voor zelfstandige chauffeurs volstaat de Annex 3. Zij hoeven niet langer meer de Attestation de déplacement dérogatoire bij zich te hebben.
Het volgende besluit is genomen omtrent tankstations onderweg:
– Hygiëne: In de rustzones blijven de toiletten toegankelijk, evenals de toiletten en douches in de dienstlokalen.
– Brandstof en winkels : Blijft 24/7 open.
– Restaurant: Geopend

Negatieve coronatest
Vrachtwagenchauffeurs die vanaf het Europese continent arriveren hoeven geen negatieve Coronatest bij zich te hebben (ook niet bij terugkomst vanuit VK). Op de website van de Franse overheid is te lezen dat de transportsector is vrijgesteld van het hebben van een negatieve Coronatest bij binnenkomst.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Frankrijk heft bepaalde rijverboden voor voertuigen van meer dan 7,5 ton gedeeltelijk op. De opheffing geldt alleen voor bepaalde categorieën goederen en op bepaalde dagen:

– Voor transport gericht op het bevoorraden van winkels met voedingsproducten (mens, dier), hygiëneproducten en drogisterijen, alsmede tuincentrumproducten wordt het rijverbod opgeheven op:

Zaterdag 1 mei 22.00 uur tot zondag 2 mei 10.00 uur, Vrijdag 7 mei om 16.00 uur t/m zaterdag 8 mei om 12.00 uur. Ook het leeg retourneren van deze voertuigen is toegestaan tot 24.00 uur op zondag 2 mei en zaterdag 8 mei.

– Lege retourzendingen voor alle voertuigen zijn ook toegestaan van vrijdag 30 april om 16.00 uur tot zaterdag 1 mei om 24.00 uur, van vrijdag 7 mei om 16.00 uur tot zaterdag 8 mei 24.00 uur en tot woensdag 12 mei om 22 uur: 00 tot en met donderdag 13 mei om 24.00 uur.

Het Franstalige document kan je hier bekijken.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

De transportsector is vrijgesteld van de zogenoemde PCR-test en hoeft geen negatieve coronatest af te nemen óf te overhandigen. Met uitzondering van binnenkomst via Kakavia en Evzoni en op de veerboot-route van Italië naar Griekenland.

Tot en met 26 juni 2021 06:00 uur ’s ochtends geldt een zelftestverklaring op de veerbootroute Italië-Griekenland. Vrachtwagenchauffeurs, ongeacht hun nationaliteit, die vrachtvervoer uitvoeren op de veerbootroutes Italië-Griekenland (naar de havens van Patras, Igoumenitsa en Corfu) moeten in de vertrekhaven een COVID-19-zelftestverklaring met negatief resultaat indienen voordat ze aan boord van het schip gaan. Bij aankomst in de Griekse haven moeten chauffeurs de bovenstaande zelftestverklaring aan de bevoegde Griekse autoriteiten overleggen en worden ze onderworpen aan een verplicht onderzoek voor COVID-19-antigeen sneltest.

Hier kun je het formulier downloaden.

In de havens van Patras en Igoumenitsa worden sneltests uitgevoerd op alle personen die Griekenland binnenkomen via Italië, en sinds 25 februari 2021 worden in Promahonas (GR-BUL) sneltests uitgevoerd. Dit veroorzaakt lange wachtrijen en vertragingen bij de BCP. Er is ook een dagelijks quotum ingevoerd van 400 personen die via Kakavia en Evzoni binnenkomen, dit geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs.

De Griekse regering heeft vanaf 24 oktober aanvullende maatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen omvatten het volgende:
– Een avondklok van 00:30 tot 05:00 uur in de regionale eenheden categorie 3 (oranje zone) en 4 (rode zone). Attika en Thessaloniki zijn in deze categorieën opgenomen (een volledige kaart waarop is aangegeven om welke regio’s in Griekenland het gaat, is hier te vinden).
– Er is een vrijstelling voor degenen die ’s nachts werken en voor noodgevallen. Vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts in de verboden zones werken, moeten een attest van hun werkgever hebben. De Griekse regering heeft hiervoor geen specifiek sjabloon beschikbaar gesteld.
– Mondkapjes zijn zowel binnen als buiten verplicht.

Grenzen goederenvoer – update 10 augustus 2020
Voor het goederenvervoer is de toegang over land toegestaan aan de volgende grenzen:

1.Kakavia (GR-ALB)
2.Krystallopigi (GR-ALB)
3.Evzoni (GR-MD)
4.Promachona (GR-BUL)
5.Ormenio (GR-BUL)
6.Nymfaia (GR-BUL)
7.Kipi (GR-TUR)

De Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata is vanaf 7 augustus om 23:00 uur de enige landgrens die 24 uur per dag open is. Alle andere landgrenzen naar Griekenland zullen elke nacht van 23:00 tot 07:00 uur plaatselijke tijd gesloten zijn. Deze beperking geldt voor alle voertuigen (goederen- en personenvervoer). De enige landgrens die openstaat voor passagiers is de Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata. Van alle andere landgrenzen mogen alleen passagiers met uitzonderlijke redenen om Griekenland binnen te komen, de grens oversteken (vaste bewoners, familieleden, werkredenen, studenten, medische redenen, etc.).

Dit is een algemene beperking voor iedereen en tot nu toe zijn er geen vrijstellingen aangekondigd. Onze zusterorganisatie, OFAE, werkt momenteel aan het verkrijgen van vrijstellingen voor bederfelijke en ADR-goederen. Verder is de elektronische Passenger Locator Formulieren (PLF) en QR-codes) voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht (ook voor vrachtwagenchauffeurs). Deze kunnen hier worden ingevuld. Deze beperkende maatregelen hebben geen invloed op de zeegrenzen. De veerbootroutes van Italië naar Griekenland en vice versa zijn normaal. Het gebruik van gezichtsmaskers is verplicht aan boord.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Hongaarse overheid heeft per 1 september nieuwe maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De transportsector is hier volledig van vrijgesteld en hoeft zich dus niet aan specifieke richtlijnen zoals quarantaine, registratie of het indienen van formulieren te houden. Op de website van onze Hongaarse zusterclub is aanvullende informatie te vinden over dit onderwerp.

Veetransporten
In Hongarije kunnen veetransporten een 24-uurs rust nemen op de daarvoor bestemde controleposten. Chauffeurs dienen dit wel vooraf aan de Hongaarse politie door te geven via torzs@orfk.police.hu. Onder de huidige maatregelen zal een chauffeur, wanneer die voor een dergelijk lange periode stopt, automatisch in quarantaine gesteld worden. Dat is niet het geval wanneer de chauffeur een controlepost aandoet. Na de 24-uurs rustperiode, voor vertrek, dient de chauffeur een schriftelijke toestemming (‘permission’) van de politie te verkrijgen. Deze moet ook aangevraagd worden via torzs@orfk.police.hu. In alle gevallen dient hier in hoofdletters “LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT.” op te staan.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – In Hongarije blijven verlopen documenten geldig tot 15 dagen na einde noodmaatregelen

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Na een vrijstellingsperiode van twee weken worden de rijverboden vanaf 28 november weer toegepast. Het verkeersverbod (boven het toegestane gewicht van 7,5 ton) begint elke zaterdag om 22:00 uur en eindigt elke zondag om 22:00 uur. Aanvullende informatie staat op deze pagina.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. De transportsector is vrijgesteld van test- en quarantainevereisten. Personeel in de transportsector hoeft niet langer een negatieve Coronatest te hebben om Frankrijk binnen te komen.

In Ierland stoppen CLdN Ro-Ro SA, Cobelfret Ferries en Seatruck Ferries met het vervoeren van bemande vrachtwagens. De veerbedrijven blijven wel onbegeleide opleggers, containers en wissellaadbakken verschepen.

Benodigde documenten
Vervoerders die de overtocht van Ierland naar Frankrijk maken ook een ‘’Verklaring op erewoord’’ bij zich te hebben. Dit formulier moet worden ingevuld en bij de check-in worden getoond door de vervoerder voordat hij aan boord gaat van de ferry van Ierland naar Frankrijk. Het formulier kan ook bij aankomst in Frankrijk door de Franse autoriteiten worden geïnspecteerd.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. De hieronder genoemde afwijkingen gelden voor de periode 1 januari 2021 -30 januari 2021

Afwijking (tijdelijke nieuwe norm):

 • Voor chauffeurs onderworpen aan de Douane of SPS checks: Ferry/trein onderbreking: mag maximaal 3 keer met een totale maximum onderbrekingstijd van 3 uur;
 • Voor dezelfde groep: dagelijkse rust moet worden genoten binnen een periode van 26 uur (na einde vorige wek/dag rust);
 • Voor andere chauffeurs: Ferry/trein onderbreking mag nog steeds maximaal 2 keer, maar met een maximum duur van 2 uur gezamenlijk;
 • De dagelijkse rust moet worden genoten binnen een periode van 25 uur (na einde vorige wek/dag rust);
 • Voor allen: max 5 verkorte dagelijkse rusten tussen 2 wekelijkse rusten.

Geldt voor:

 • Chauffeurs die te maken hebben  met de Douane en SPS checks en vertragingen bij de havens.
 • Chauffeurs die te maken hebben met vertragingen als gevolg van congestie in het havengebied of daarop aansluitende routes of van wie de werktijd op een andere plaats wordt beïnvloed door deze vertragingen.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Beroepschauffeurs die Italië binnenkomen of doorreizen en die in de afgelopen 14 dagen verbleven of op doorreis zijn geweest in een van de landen die voorkomen op de lijsten B, C, D en E van bijlage 20 van het decreet van de premier, zijn verplicht om een eigen verklaring op te stellen die aantoont dat het reizen noodzakelijk is.

Er is geen testverplichting meer nodig voor beroepschauffeurs die die in de afgelopen 14 dagen voor hun aankomst in Italië meer dan 12 uur in Oostenrijk hebben doorgebracht.

Testlocaties
Informatie over mogelijke testlocaties in Italië vind je hier en hier.

De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden of uitbreiding van openingstijden nodig is.

De testen worden uitgevoerd op de vrachtwagenparkeerplaats van de A22 bij de Interport van Trento. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00 uur. Reserveringen kunnen telefonisch gemaakt worden via +39 345 9754795 of +39 0461 433480 of via e-mail aan covidtest@seaconsulenze.it

Er zijn nog twee testcentra aan de A22. Zij bevinden zich op twee plaatsen in Sterzing: het parkeerterrein Sadobre en parkeerterrein Top Stop.

Alle vervoerders kunnen bij dit testcentrum een coronatest afnemen. Reserveren wordt aanbevolen, met name omdat een reserveringsbevestiging kan worden getoond in geval van controle.

Meer informatie staat op de website van onze Italiaanse brancheorganisatie.

Benodigde documenten
Er zijn drie verschillende zelfverklaringen die Italië voor de transportsector verplicht.

 1. Verplicht voor alle chauffeurs uit het buitenland die het Italiaanse grondgebied willen betreden.
 2. Alleen verplicht wanneer een chauffeur de afgelopen 14 dagen in een specifiek gebied buiten Italië is geweest
 3. Alleen verplicht wanneer een chauffeur naar/door bepaalde gebieden in Italië gaat.

Hieronder staan ze per punt toegelicht.

 • Verplicht voor alle chauffeurs uit het buitenland.

Alle chauffeurs uit het buitenland dienen voor binnenkomst Italië eenmalig een eigen verklaring in te vullen waarin wordt bevestigd dat zij aan het werk zijn en een onmiddellijke melding over de binnenkomst bij de afdeling Preventie van het bevoegde gezondheidsbedrijf te doen op basis van de plaats van binnenkomst (“ASL van de provincie” van binnenkomst).

De contactgegevens en de verschillende procedures per kantoor staan hier:

– Brennero – ASL Alto Adige
Telefoonnummer 0471/909202.
De verklaring is op deze website in te vullen. Voordat het grondgebied van Brennero wordt betreden kan de eigen verklaring gestuurd worden naar coronavirus@sabes.it

– Ventimiglia – ASL Imperia
Telefoonnummer 0184/536683
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail d.franco@asl1.liguria.it

– Frejus – ASL Torino3
Telefoonnummer 011/9551752
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail nsuma@aslto3.piemonte.it

– Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli
Telefoonnummer 0432/553264
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

– Triëst – ASL Triëst
Telefoonnummer 040/3997490
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

– Gorizia – ASL Gorizia
Telefoonnummer 0481/592876
Autodichiarazione da inviare all’indirizzo e-mail
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

– Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail igiene.pubblica@ausl.vda.it

– Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como)
Telefoonnummer 031/370111
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail aianim@ats-insubria.it
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail uocpsal.co@ats-insubria.it

– Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail sisp.vb@aslvco.it.

 • Alleen verplicht wanneer een chauffeur de afgelopen 14 dagen in een specifiek gebied buiten Italië is geweest.

De zelfverklaring van 4 pagina’s (Engelse versie) is alleen verplicht wanneer de chauffeur de afgelopen 14 dagen is verbleven of op doorreis is in een van de volgende landen: Kroatië, Griekenland, Malta en Spanje.

 • Alleen verplicht wanneer een chauffeur naar/door bepaalde gebieden in Italië gaat.

Daarnaast dienen chauffeurs afhankelijk van de regio en het tijdstip dit attest bij zich te hebben.

In rode en oranje zones (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia) moeten chauffeurs het attest altijd bij zich hebben

In gele zones (de rest van Italië) moet de chauffeur het attest bijhebben tussen 22u en 5u. Het overtreden van de avondklok zonder zelfcertificering wordt bestraft met een boete van 400 tot 3.000 euro.

 • Het volgende is alleen van toepassing op Bulgaarse en Roemeense chauffeurs.

Onze Italiaanse zusterclub Confetra laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans hier beschikbaar).
– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Rijverboden
Het rijverbod op 25 april 2021 voor vrachtwagens met een maximale totale massa van meer dan 7,5 ton op voorstedelijke wegen is opgeheven. Op 13 maart 2020 heeft Italië de rijverboden voor het internationale beroepsgoederenvervoer vanwege de pandemie opgeheven. Per 3 mei 2021 is deze vrijstelling echter beëindigd. Dit betekent dat de rijverboden voor het internationale beroepsgoederenvervoer weer van toepassing zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking
Confetra

Algemene informatie
De regering van Kosovo heeft de tarieven (handelsverbod van 100% belasting op alle goederen uit Servië en Bosnië Herzegovina) op de invoer van grondstoffen uit Servië en BH opgeheven en heeft de annulering van alle tarieven per 1 april aangekondigd. Het opheffen van deze handelsbarrière was een verzoek van de EU en de VS. Aangezien het verbod op 22 maart werd opgeheven, is het nog steeds onduidelijk wat de grensprocedure is voor vrachtvoertuigen op de grensposten van Servië en Kosovo. Vrachtwagens staan ​​momenteel stil bij de grensovergang.

Algemene informatie
De quarantainerichtlijn voor onze sector is komen te vervallen. Beroepsgoederenvervoerders die door Kroatië reizen, mogen alleen de snelwegen gebruiken. Als de chauffeur via secundaire wegen de grens oversteekt, moet hij de kortste route naar de snelweg nemen om zijn doorvoer door het land te vervolgen. Stoppen in rustgebieden is toegestaan ​​mits social distancing wordt gehandhaafd, zowel binnen als buiten. Er moet bij het verlaten van de cabine altijd mondbedekking worden gedragen.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan en aangemerkt als essentieel (zie paragraaf 35.4.3) Bij de grenzen wordt bij binnenkomst per 12 juli 2021 verplicht een test afgenomen waarbij verder reizen enkel mogelijk is wanneer het resultaat negatief is. Voor de transportsector gelden geen specifieke uitzonderingen. Let op: de tests worden ook uitgevoerd bij personen die een geldig vaccinatiebewijs hebben, of een bewijs hebben herstellende te zijn van Covid-19.

Benodigde documenten
Sinds 12 oktober 2020 moet iedereen die Letland binnenkomt een elektronische vragenlijst invullen waarna er een QR-code zal worden ontvangen die aan de douane getoond dient te worden.

Het invullen van de vragenlijst is verplicht voor alle bezoekers, dus ook voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en moet uiterlijk 48 uur voor aankomst in Letland worden ingevuld.

De persoon moet zijn naam, achternaam, persoonlijke code voor Letse staatsburgers (BSN), telefoonnummer voor contact, adres van de werkelijke woonplaats waar de persoon beschikbaar is, en naam van het land (inclusief datum van vertrek) waar de persoon is geweest gedurende de laatste 14 dagen voor aankomst in Letland, enz. Elke volwassene dient een aparte vragenlijst in te vullen.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, ontvangt de persoon die op het grondgebied van Letland aankomt een QR-code waarmee de indiening van gegevens wordt bevestigd. Wanneer je de QR-code kwijtraakt, kan je met een functie op de startpagina jouw e-mailadres invoeren en de QR-code opnieuw opvragen. De verkregen gegevens worden doorgestuurd naar de autoriteiten, namelijk: Staatspolitie, Staatsgrenswacht en het Centrum voor ziektepreventie en -controle.

Vanaf 10 februari 2021 eist Letland naast de hierboven genoemde registratie ook de aanwezigheid van een ingevulde Annex 3 (Green Lanes) voor de transportsector.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebron:
Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, die de landgrens naar Litouwen passeert, moet een online formulier invullen voordat hij het land binnenkomt. Dit geldt ook voor alle beroepschauffeurs.

Op dit formulier staat ook de verplichting van een negatief testresultaat dat niet ouder dan 72 uur is. Het resultaat moet een vertaling in het Litouws, Engels of Russisch hebben.

Chauffeurs zijn alleen vrijgesteld van quarantaine bij doorreis of bij levering/ophalen van vracht zonder in Litouwen te verblijven. Bij transit is een negatieve Coronatest niet verplicht.

Benodigde documenten
Iedereen die Litouwen binnenkomt moet dit online formulier voor aankomst invullen. Dit geldt ook voor chauffeurs die op doorreis door Litouwen zijn. Via dit formulier ontvang je ook een QR-code. Het niet verstrekken van de code leidt tot een boete van 500 – 1500 euro. Chauffeurs die naar óf door Litouwen rijden, moeten alle tussenstops die zij tijdens de internationale route maken noteren. Chauffeurs kunnen dit op een A4 of ander willekeurig document noteren. Zij moeten alle tussenstops, de reden van de stop en de duur van de stop noteren. Dit geldt voor zowel Litouwse als buitenlandse chauffeurs.

Hier vind je de link met een lijst van de laboratoria voor coronatesten die betaalde diensten verlenen in Litouwen.

Algemene informatie
Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg, wel kunnen er korte wachttijden zijn aan de grenzen.

Er is besloten een avondklok in te stellen tussen 23:00 en 06:00 uur tot eind november. Internationale chauffeurs in het wegvervoer hoeven geen specifieke documenten mee te nemen.

Op 8 april heeft de regering de geldigheid van certificaten van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen met zes maanden verlengd. De geldigheid van ADR-certificaten wordt verlengd over verschillende perioden. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Het dragen van mondbedekking bij het verlaten van de cabine is verplicht. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Sinds 24 maart moeten alle vrachtbedrijven die goederen exporteren een vergunning krijgen van de Staatsinspectie voor Gezondheid en Gezondheid, afgegeven door vrachtvervoersverenigingen. Het internationale goederenvervoer gaat door. Wel kunnen er vertragingen bij de grenzen zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Maltese regering heeft aangekondigd dat vanaf 17 maart quarantaine ook verplicht is voor chauffeurs die met hun vrachtwagens in Malta aankomen. Daarom moeten transportbedrijven, om quarantaine te vermijden, de trailer / container zonder begeleiding verzenden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Internationaal goederenvervoer hoeft zich niet te houden aan zelfisolatie bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is zonder beperkingen toegestaan.

Nederland heeft met ingang van 15 juni het VK aangewezen als zeer hoog risicogebied vanwege de COVID-situatie. Het besluit betekent dat reizigers vanuit het VK naar Nederland de volgende verplichtingen hebben:

– Een quarantaineplicht bij aankomst in NL
– Een negatieve PCR test bij aankomst in NL
– Een negatieve antigeentest bij vertrek via georganiseerd vervoer

De transportsector is uitgezonderd van deze maatregelen. Ook als het verblijf in het VK langer dan 48 uur heeft geduurd is er voor binnenkomst in Nederland geen test nodig en hoeft men niet in quarantaine. Zowel via de ferry als de kanaaltunnel kan er goederenvervoer en transport plaatsvinden. Wel moeten chauffeurs een quarantaineverklaring invullen. Op de quarantaine verklaring staat vermeld dat er ‘supporting documents’ moeten worden getoond, daaronder worden o.a. Code 95 en de vrachtbrief genoemd. Hier zullen meerdere soorten documenten worden toegestaan, als daaruit blijkt dat de chauffeur voor het goederenvervoer op pad is.

Informatie over testlocaties vind je terug op deze link.

Aanvullende informatie over transport en logistiek en corona is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Algemene informatie
Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van een quarantaine of het voorleggen van een negatieve coronatest.

Benodigde documenten
Alle personen, ook beroepschauffeurs, die het Noorse grondgebied betreden moeten zich voor binnenkomst registreren. Gebruik voor de registratie het formulier dat onder andere in het Engels beschikbaar is. Ook chauffeurs die in de cabine slapen moeten zich registreren. Het is voldoende de postcode te vermelden van de plaats waar het voertuig is gestationeerd. Op de website van de Noorse overheid vind je aanvullende informatie.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De transportsector is vrijgesteld van een digitale registratieplicht, testverplichting en zelfisolatie, volgens paragraaf 8 van de Covid-19 Entry Ordinance. Om aan te tonen dat de chauffeur onder de vrijstelling valt is het advies het Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie mee te geven.

Testverplichting
Beroepschauffeurs die zonder hun voertuig reizen, zijn verplicht om een negatieve coronatest voor te leggen. De eerste test moet uiterlijk 24 uur voor binnenkomst worden uitgevoerd en mag op dat moment niet ouder zijn dan 7 dagen.

Dubbel bemand
Dubbel bemande ritten zijn toegestaan mits de juiste veiligheidsafstanden van 1 meter en de algemene COVID-19 gedragsregels in acht worden genomen.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Er zijn geen opheffingen van rijverboden vanwege de coronacrisis. Alle rijverboden zijn weer van toepassing.

Let op: de huidige sectorale rijverboden in de regio Tirol blijven wel van toepassing.

Algemene informatie
De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren. De regelgeving is op deze pagina terug te vinden.

Chauffeurs die in Polen aan het werk zijn, zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een gezichtsmasker dragen. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Q&A Polen

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Tijdens deze periode worden de Portugese gemeenten geclassificeerd in verschillende risicogroepen:
– matig risico (Risco moderado)
– hoog risico (Risco elevado)
– zeer hoog risico (Risco muito elevado)
– extreem risico (Risco extremamente elevado)

De transportsector is volledig vrijgesteld van de maatregelen die het land en de verschillende gemeentes hebben genomen.

Als er in een Portugese regio een avondklok van toepassing is kunnen chauffeurs in de transportsector hun werkzaamheden uitvoeren wanneer ze in het bezit te zijn van Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie.

Verder kan je hier en via deze pagina checken welke parkings en tankstations geopend zijn.

Maatregelen voor social distancing zijn verplicht en mondkapjes moeten worden gedragen in openbare ruimtes en/of wanneer sociale afstand niet mogelijk is. Mondkapjes zijn ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. De Roemeense autoriteiten hebben een interactieve kaart gepubliceerd, waar de nodige tankstations en parkeer- en rustplaatsen zich bevinden. Er zijn maatregelen ingevoerd ter bestrijding van het Coronavirus. Let op, deze zijn ook van toepassing op de chauffeurs in onze sector. Let op, deze zijn ook van toepassing op de chauffeurs in de transportsector en geldt alleen bij binnenkomst vanuit EU landen.

Roemenië heeft de risicogebieden als volgt ingedeeld:

 – Groene gebieden:
Personen die vanuit groene gebieden in Roemenië aankomen, zijn niet onderworpen aan quarantainemaatregelen, noch aan isolatie- of testvereisten.

 – Gele gebieden:
Personen die vanuit gele gebieden in Roemenië aankomen – inclusief chauffeurs van vrachtwagens en chauffeurs van personenvervoer – worden onderworpen aan een quarantaine van 14 dagen. De quarantaine moet plaatsvinden bij de persoon thuis, op een aangegeven locatie of eventueel op een daartoe door de autoriteiten aangewezen locatie.

Uitzonderingen quarantainemaatregel (gele gebieden):
– personen die kunnen aantonen dat ze een volledige vaccinatie tegen COVID-19 hebben gevolgd, minstens tien dagen voor aankomst in Roemenië. Het bewijs van vaccinatie wordt gemaakt door het EU Digital COVID-certificaat.
– personen die in het bezit zijn van een negatieve RT-PCR-test (niet meer dan 72 uur voor het instappen of aankomst aan de grens indien zelfstandig reizend)
– personen die in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in Roemenië positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie, voor wie ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in Roemenië
– personen op doorreis, als ze Roemenië verlaten binnen 24 uur vanaf het moment dat ze het grondgebied van het land zijn binnengekomen
– grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Hongarije, Bulgarije, Servië, Oekraïne of de Republiek Moldavië

– Rode gebieden:
Personen die vanuit rode gebieden in Roemenië aankomen – inclusief chauffeurs van vrachtwagens en chauffeurs van personenvervoer – worden onderworpen aan een quarantaine van 14 dagen. De quarantaine moet plaatsvinden bij de persoon thuis, op een aangegeven locatie of eventueel op een daartoe door de autoriteiten aangewezen locatie.

Uitzonderingen quarantainemaatregel (rode gebieden):
 – personen die kunnen aantonen dat ze een volledige vaccinatie tegen COVID-19 hebben gevolgd, minstens tien dagen voor aankomst in Roemenië. Het bewijs van vaccinatie wordt gemaakt door het EU Digital COVID-certificaat.
– personen die in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in Roemenië positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie, voor wie ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in Roemenië. Het bewijs van SARS-CoV-2-virusinfectie wordt geleverd door het EU Digital COVID-certificaat.
– personen die minder dan 3 dagen (72 uur) in Roemenië verblijven en een negatieve RT-PCR-test hebben voor SARS-CoV-2-virusinfectie, niet meer dan 72 uur vóór het instappen of aankomst aan de grens als ze zelfstandig reizen. Als de personen Roemenië niet binnen 3 dagen (72 uur) verlaten, worden ze voor een periode van 14 dagen in quarantaine geplaatst, te beginnen met de vierde dag na binnenkomst op het Roemeense grondgebied. Het bewijs van negatieve test voor COVID-19 wordt gemaakt door het EU Digital COVID-certificaat.
– grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Hongarije, Bulgarije, Servië, Oekraïne of de Republiek Moldavië
– personen op doorreis, als ze Roemenië verlaten binnen 24 uur vanaf het moment dat ze het grondgebied van het land zijn binnengekomen

Voor alle personen die in Roemenië aankomen uit Groot-Brittannië, Brazilië, Nepal, Zuid-Afrika en India gelden alleen de volgende uitzonderingen op de quarantainemaatregel:
– personen die kunnen aantonen dat ze een volledige vaccinatie tegen COVID-19 hebben gevolgd, minstens tien dagen voor aankomst in Roemenië. Het bewijs van vaccinatie wordt gemaakt door het EU Digital COVID-certificaat.
– personen die in de laatste 180 dagen voorafgaand aan binnenkomst in Roemenië positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-2-virusinfectie, voor wie ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in Roemenië. Het bewijs van SARS-CoV-2-virusinfectie wordt geleverd door het EU Digital COVID-certificaat.

Hier vind je de lijst met de classificatie van landen/gebieden volgens de cumulatieve incidentie van nieuwe COVID-19 (in het Roemeens). Volgens de lijst bevinden Spanje, Portugal en de Russische Federatie zich in de gele zone en het VK en Cyprus in de rode zone.

Benodigde documenten
Onze Roemeense zusterclub heeft laten weten dat het ‘’declaratie formulier’’ niet langer in gebruik is. Wel wordt geadviseerd het ‘’Annex 3 formulier’’ mee te geven aan chauffeurs wanneer ze Roemenië binnenrijden. Daarnaast is bij transit door Roemenië het ‘’Road Transit Corridors formulier ’’ verplicht.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Op 4 april heeft de National Company for Road Infrastructure Administration (CNAIR) de rijverboden voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton op het Ploiesti-Brasov-deel van de nationale weg DN1 (E60) opgeheven. De maatregel geldt tot 16 april.

Er geldt nog steeds een rijverbod op het gedeelte Boekarest-Ploiesti van DN1.

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar de stad Chita (Zabaikalye-gebied) gaan, moeten een digitale pas verkrijgen door zich op dit portaal aan te melden (Engelse versie hier).

Vervoerders die van plan zijn de grens met China in de Primorye-regio over te steken, moeten uiterlijk twee dagen vóór de aankomstdatum bij de grens van Kraskino (RUS) – Hunchun (CHN) een aanvraag indienen om een ​​slot in de wachtrij te krijgen ), Pogranichny (RUS) – Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) – Dongning (CHN).

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, afgedrukt, ondertekend en per e-mail worden verzonden naar de volgende adressen, afhankelijk van het grensdoorlaatpunt dat de exploitant van plan is te gebruiken: pogr @ primorsky.rupogr @ primorsky.ru (voor grensovergang Pogranichny) , krask@primorsky.ru (voor grenspost Kraskino) en polt@primorsky.ru (voor grenspost Poltavka).

De toegestane aankomstdatum wordt bepaald op basis van de huidige actuele capaciteit van de grensdoorlaatpost en het aantal reeds ingediende aanvragen.

Informatiebronnen
Russische regering

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Niet-Servische chauffeurs met code 95 hoeven geen negatieve coronatest te overhandigen wanneer ze met de vrachtwagen de grens passeren. In dit document staat aanvullende informatie over de maatregelen.

Algemene informatie
Slovenië heeft landen ingedeeld in kleuren naar aanleiding van de epidemiologische situatie in dat land. Momenteel staat een deel van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg) op de groene lijst en de rest van Nederland op de oranje lijst. Dit kan veranderen. Raadpleeg voor vertrek daarom hier de lijst (doorscrollen tot halverwege de pagina).

Uitzondering
Personen die in het handelsverkeer werkzaam zijn en die het vervoer van goederen of personen naar de Republiek Slovenië verrichten zijn uitgezonderd van quarantaine en testverplichting tot en met 15 augustus 2021. Ook als het land op de rode lijst staat. Bestuurders die zonder vrachtwagen Slovenië binnen willen rijden vallen niet onder deze uitzondering.

Het vervoer van goederen en passagiers op doorreis** die de Republiek Slovenië binnen 8 uur na binnenkomst verlaten, en personen die handel drijven en het vervoer van goederen of personen uit de Republiek Slovenië verrichten en binnen 8 uur na uitgang terugkeren naar de Republiek Slovenië zijn ook uitgezonderd.

**Doorreis betekent dat een persoon Slovenië binnen 12 uur moet verlaten en dat zijn reis moet worden voltooid zonder onnodige en overbodige stop- en verlaatroute.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en is vrijgesteld van de quarantainerichtlijnen. Per 9 juli 2021 zijn er strengere grenscontroles voor personen die Slowaaks grondgebied betreden. De transportsector is hiervan vrijgesteld.

Internationale vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van een eventuele avondklok indien ze het land binnen 48 uur verlaten en in het bezit zijn van het Annex 3 (Green Lanes) formulier.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Slowakije heeft voorlopig een gedoogperiode.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
De noodtoestand is verlengd tot 19 mei 2021. Internationaal goederenvervoer is toegestaan. De transportsector wordt aangemerkt als essentieel, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd. Het Spaanse Ministerie een interactieve kaart met toeristische accommodatie gepubliceerd met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer de chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

De Spaanse regering heeft een avondklok ingesteld tussen 23.00 en 06.00 uur in het hele land. Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan.

Benodigde documenten
Sinds 5 januari 2021 is het in de regio Aragón (noord Spanje) ook voor beroepschauffeurs verplicht een overheidscertificaat te kunnen tonen wanneer er na 20:00 uur gebruik gemaakt wordt van de restaurants en restaurantplaatsen op de snelwegen en industrieterreinen. Raadpleeg hier de Nederlandstalige invulhulp.

In de regio Galicië, Navarra, Aragón en La Rioja hebben chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer te maken met aanvullende COVID-19-maatregelen.

Chauffeurs die Galicië binnenkomen, moeten de autoriteiten via dit formulier op de hoogte stellen als ze de afgelopen 14 dagen in een van de volgende landen zijn geweest:

 1. Elk Afrikaans land.
 2. De volgende landen in Amerika: Argentinië, Aruba, Bahama’s, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, Haïti, Jamaica, Nicaragua, Dominicaanse Republiek
 3. De volgende Aziatische landen: Bahrein, Bangladesh, India, Iran, Irak, Israël, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Oman, Palestina, de Filippijnen, Afghanistan, Bhutan, Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Pakistan, Syrië, Thailand, Jemen, Vietnam.
 4. de volgende Europese landen: Azerbeidzjan, Andorra, Armenië, België, Frankrijk, Nederland, Vaticaanstad, IJsland, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,  Gibraltar
 5. De volgende oceanische staten: Guam, Frans-Polynesië
 6. De volgende regio’s (autonome gemeenschappen) van Spanje: Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla y León en Catalonië, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Baskenland en La Rioja.

De Spaanse vereniging CETM informeren ook dat bars/café’s en restaurants in Catalonië en Navarra gesloten zijn. Op dit moment wordt zeer veel moeite gedaan zodat restaurants op wegen en in industriegebieden open kunnen blijven, zodat de chauffeurs de bevolking kan blijven voorzien van voorraden die zo dringend nodig zijn.

De CETM wijst er ook expliciet op dat de bovengenoemde maatregelen, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie in Spanje op korte termijn kunnen worden verlengd, gewijzigd of opgeheven.

Op dit moment (12 oktober) hoef je nadat je op Nederlands, Belgisch of Frans grondgebied bent geweest geen registratie te doen wanneer je Galicië binnenrijdt.

Aangezien deze lijst aan verandering onderhevig is adviseren wij voor de meest actuele richtlijnen,  het overzicht onder het kopje ‘’neste momento’’ op deze website te raadplegen. Inmiddels staat Nederland ook op deze lijst.

Chauffeurs in het wegvervoer hoeven maar één melding in te dienen en niet elke keer dat ze de regio binnenkomen een melding, waardoor de datum van vertrek uit de regio leeg blijft, behalve als ze meer landen bezoeken.

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. In de regio Navarra is dat dit document en in Aragón dit document. Een vertaling van deze documenten tref je hier. Dit geldt alleen als de bestuurder zijn voertuig moet verlaten of er naartoe moet terugkeren. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is een attest niet nodig.

Voor de Spaanse regio La Rioja geldt een verplichting om dit document te allen tijde bij je te hebben. Een vertaling is hier te vinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. De hieronder genoemde afwijkingen gelden voor de periode 15 december 2020-13 januari 2021.

Afwijking (tijdelijke nieuwe norm):

 • Dagelijkse rijtijd max 11 uur;
 • Tweewekelijkse rijtijd max 96 uur;
 • Uitstel van de wekelijkse rust na 6 x 24 uur;
 • Mogelijkheid voor de chauffeur om de 45 uur rust in de cabine te genieten, mits deze een passende slaapvoorziening heeft voor elke chauffeur en het voertuig stilstaat.

Geldt voor:
Chauffeurs betrokken bij het vervoer van goederen tussen de UK en Spanje, die vertragingen oplopen door files bij grensovergangen en havens.

Rijverboden
Spanje (met uitzondering van Baskenland en Catalonië) heeft van 26 maart tot en met 5 april 2021 de rijverboden opgeheven. De routes voor gevaarlijke goederen blijven gehandhaafd, maar niet voor producten of afval met herkomst of bestemming in sanitaire centra en die verband houden met de COVID-pandemie.

Informatiebronnen
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Wegvervoer

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Let op, een tweede persoon in de cabine moet in het bezit zijn van een code 95-certificaat. Een tweede persoon die niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag niet mee om bijvoorbeeld te helpen bij het laden en lossen. Er wordt gecontroleerd op de correcte toepassing van de rij- en rusttijden.

Negatieve coronatest
Bij binnenkomst in Tsjechië is de transportsector vrijgesteld van registratieplicht en testverplichting. Er zijn geen controles meer aan de grens bij Tsjechië. Sinds 2 mei 2021 wordt Tsjechië door Duitsland niet meer aangemerkt als hoog incidentiegebied maar als risicogebied. Dit betekent dat er geen registratieplicht meer is en er ook geen negatieve coronatest aanwezig hoeft te zijn.

Let op: aangezien Duitsland een termijn van 10 dagen hanteert en Tsjechië tot en met 1 mei 2021 als hoog incidentiegebied werd beschouwd, betekent dit dat iedereen (ook chauffeurs) zich tot en met 11 mei 2021 dient te registreren (behalve bij transit Duitsland) als ze binnen de periode van 10 dagen in Tsjechië zijn geweest.

Voorbeeld 1: chauffeur is op 1 mei 2021 in Tsjechië (hoog incidentiegebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

In dit geval is een registratie verplicht. Deze chauffeur zal tot en met 11 mei 2021 een registratie moeten doen wanneer hij Duitsland binnenrijdt.

Voorbeeld 2: chauffeur is op 2 mei 2021 in Tsjechië (risicogebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

De chauffeur is in de afgelopen 10 dagen, en dus periode dat Tsjechië als hoog incidentiegebied werd aangemerkt, niet in die landen geweest en hoeft zich dan niet te registreren.

Documenten
De volgende documenten moeten chauffeurs aan boord hebben wanneer ze in Tsjechië rijden:

 • Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)
 • Een corona gerelateerd document dat bevestigt dat ze internationaal chauffeur zijn: in het Engels en Tsjechisch te downloaden.
 • Een arbeidscontract waaruit blijkt dat de chauffeur een dienstverband heeft met het bedrijf moet aanwezig zijn. Dit arbeidscontract moet in het Tsjechisch vertaald worden. De aanwezigheid van het arbeidscontract vloeit voort uit de controle op detacheringsrichtlijn. TLN vindt het onzinnig dat een arbeidscontract meegevoerd dient te worden en ook nog vertaald dient te worden in het Tsjechisch.

TLN twijfelt aan de rechtmatigheid van de maatregel, met name de verplichting tot vertaling het Tsjechisch. Om die reden heeft TLN bij het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd.

Om pragmatische redenen en om mogelijke boetes te voorkomen adviseert TLN wel om het arbeidscontract mee te nemen en om kosten te besparen het contract door een gratis vertaalmachine te halen, bijvoorbeeld te vertalen via Deeple of Google Translate.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Buitenlandse bestuurders die geen symptomen van COVID-19 vertonen kunnen zonder problemen het land in. Quarantainemaatregelen zijn niet van toepassing op chauffeurs in onze sector. Ook niet na 72 uur. Vrachtwagens die goederen vervoeren, zoals medicijnen, medische voorraden en voedselvoorraden en die dringend nodig zijn voor Turkije, krijgen voorrang om Turkije binnen te komen. De belangrijke relevante gezondheidsonderzoeken en, controles en beschermende maatregelen in het land blijven verplicht.

Benodigde documenten
Bij binnenkomst in het land zijn chauffeurs verplicht in te stemmen met een verbintenisbrief van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat ze rechtstreeks naar hun punt van bestemming rijden, behalve in noodgevallen, anders worden boetes opgelegd onder de Algemene Gezondheidswet.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. De Britse overheid heeft een covid-protocol opgesteld voor de transportsector. Britse chauffeurs die tijdens hun vakantie een risicogebied hebben bezocht (inclusief tussenlanding) en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, moeten verplicht in quarantaine. De status ‘’toerist’’ weegt dan zwaarder dan de status ‘’beroepschauffeur’’.

Chauffeurs uit andere EU lidstaten zijn vrijgesteld van de hierboven genoemde isolatieverplichting. De transportsector is door de Britse overheid aangemerkt als essentiële groep (driver of goods vehicles) en is vrijgesteld van een verplichte quarantaine bij binnenkomst.

Het VK heeft Turkije toegevoegd aan de rode lijst van “hoog risico” landen. Het Britse ministerie heeft de transportsector vrijgesteld van de extra maatregelen waardoor vervoerders die uit of via Turkije reizen geen inreisverbod krijgen opgelegd en als ze zich al in het VK zouden bevinden zich niet aan hoeven te melden bij de beheerde quarantainedienst.

Benodigde documenten

 1. Registratie

Chauffeurs zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar moeten zich wel registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen. Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Chauffeurs moeten een vrachtbrief en een communautaire vergunning hebben (ervan uitgaande dat het voertuig groot genoeg is om er een te vereisen). Ook moeten ze Annex 3 van de Europese Commissie/Green Lanes (het EC International Workers COVID-document) bij zich hebben.

Chauffeurs die het Contact Locator-formulier invullen, kunnen aangeven dat ze zijn vrijgesteld, met de vermelding dat ze vrachtwagenchauffeur zijn. Op de vraag waar ze verblijven kunnen ze het adres gebruiken waar ze overnachten of van het depot waar gelost moet worden. Als ze in hun cabine verblijven voor rustperiodes (die op erkende parkeerplaatsen moeten worden genomen, en niet aan de kant van de weg) kunnen ze aangeven dat ze in de cabine slapen en het kenteken van het voertuig inbrengen.  Ze moeten wel een mobiel telefoonnummer hebben.

Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

 1. Bewijs van werkzaamheden in de transportsector

Naast het registratieformulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

De Britse overheid heeft voor wie dat wil een modelbrief opgesteld dat gebruikt kan worden. Klik hier voor deze brief.

De werkgever kan dus zelf kiezen welke van de hiervoor genoemde documenten gebruikt worden voor het aantonen van het beroepsmatig arriveren in het Verenigd Koninkrijk.

 1. Coronatest

Vanaf 6 april 2021 geldt bij reizen naar het VK het volgende voor de transportsector:

 • Verblijf korter dan 48 uur in het VK:
  -het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.-
  -negatieve Coronatest niet verplicht.
 • Verblijf langer dan 48 uur in het VK:
  -het passenger locator form dient ingevuld te zijn voordat je naar het VK reist.
  -indien er sprake is van één vaste werklocatie in het VK, verplicht een sneltest af te nemen óp of vóór dag 2, 5 en 8 na aankomst in het VK.
  -indien er dagelijks een andere werklocatie of laad- of losadres is in het VK, verplicht om de 3 dagen een sneltest. Vanaf 48 uur in het VK is een negatieve test al verplicht.
  -Een negatieve coronatest is niet verplicht bij binnenkomst VK.
  -Verplichte isolatie in cabine gedurende de tijd dat je in het VK bent.
  -De cabine mag tijdens de isolatie verlaten worden om buiten te zitten, medische hulp/noodhulp in te roepen, de wasgelegenheid te gebruiken en ervoor te zorgen dat het voertuig en lading rijklaar zijn.

Als de cabine geen slaapgelegenheid heeft, mag er in een hotel of bed and breakfast worden verbleven. Indien de chauffeur in het VK woont kan deze zich gedurende 10 dagen thuis afzonderen zonder dat er wordt gewerkt. Tijdens deze periode is er nog wel een testverplichting.

Indien een vervoerder langer dan 48 in het VK is en er geen negatieve Coronatest aanwezig is, worden er boetes uitgeschreven van 2000 Britse Pond. Er zal ook gecontroleerd worden op de naleving van de zelfisolatie in de cabines.

Op deze pagina lees je hoe de verblijfsduur in het VK aan te tonen is.

Testlocaties
Op verschillende plekken in het VK kunnen vrachtwagenchauffeurs zich gratis laten testen. Meer informatie over de locaties, of wat te doen wanneer een chauffeur positief test vind je hier.

Nederland heeft met ingang van 15 juni het VK aangewezen als zeer hoog risicogebied vanwege de COVID-situatie. Het besluit betekent dat reizigers vanuit het VK naar Nederland de volgende verplichtingen hebben:

– Een quarantaineplicht bij aankomst in NL
– Een negatieve PCR test bij aankomst in NL
– Een negatieve antigeentest bij vertrek via georganiseerd vervoer

De transportsector is uitgezonderd van deze maatregelen. Ook als het verblijf in het VK langer dan 48 uur heeft geduurd is er voor binnenkomst in Nederland geen test nodig en hoeft men niet in quarantaine. Zowel via de ferry als de kanaaltunnel kan er goederenvervoer en transport plaatsvinden. Wel moeten chauffeurs een quarantaineverklaring invullen. Op de quarantaine verklaring staat vermeld dat er ‘supporting documents’ moeten worden getoond, daaronder worden o.a. Code 95 en de vrachtbrief genoemd. Hier zullen meerdere soorten documenten worden toegestaan, als daaruit blijkt dat de chauffeur voor het goederenvervoer op pad is.

Frankrijk heeft de maatregelen op 24 maart 2021 versoepeld waardoor chauffeurs die vanuit het VK naar Frankrijk terugkeren geen negatieve coronatest meer bij zich hoeven te hebben.

Verder laat Frankrijk weten dat wanneer chauffeurs vanuit het VK terugreizen een negatieve coronatest die in Ierland is afgenomen, wordt erkend wanneer deze niet ouder is dan 72 uur.

Op de website van de Britse overheid kan je deze informatie terugvinden.

Als een chauffeur in het Verenigd Koninkrijk positief op corona wordt getest wordt de chauffeur verwezen naar een hotel in het VK, waar hij of zij tien dagen in quarantaine moet. Dat laat de Britse overheid TLN weten.

Er zijn in totaal vier hotels in het land waar chauffeurs worden opgevangen. Op die locaties kan de chauffeur ook zijn vrachtwagen parkeren. Binnen de quarantaineperiode kunnen transportbedrijven de vrachtwagen of lading op afspraak ophalen bij het hotel, terwijl de chauffeur in zelfisolatie blijft.

Accommodatie
Tijdens de quarantaineperiode van 10 dagen heeft hij of zij gratis toegang tot eten, drinken, eventuele zorg en internet.  Ook wordt de gezondheid van de chauffeur regelmatig gecontroleerd, laat de Britse overheid weten. In het geval van dubbele bemanning moeten beide chauffeurs verplicht in quarantaine. Ook als zij niet allebei positief zijn getest. Als de chauffeur zorg nodig heeft kan hij via telefoonnummer 111 bellen met de NHS, de Britse organisatie voor gezondheidzorg. Bij spoed of noodgeval dient de chauffeur het alarmnummer te bellen op 999. Na de quarantaineperiode van tien dagen krijgt de chauffeur de benodigde documentatie mee om zijn reis alsnog te kunnen vervolgen.

Let op bij goederenvervoer met bestelbusjes (vans): handhavers hanteren verschillende interpretaties over testmogelijkheden voor vans/bestelbusjes. Op de website van de Britse overheid staat dat ook bemanning van bestelwagens gratis gestest kunnen worden. Maak een screenshot van de website van de overheid of houd de link bij je als dit geval zich voor doet.

 1. Kent Acces Permit

De kent Acces Permit is per 20 april 2021 afgeschaft. Dit betekent dat er geen verplichting meer is vervoerders eraan te herinneren dat ze over de juiste papieren dienen te beschikken om de grens tussen Groot-Brittannië en de EU over te steken.

Operation Brock en de Kent Acces Permit kunnen opnieuw worden ingevoerd als de wachttijden in de regio Kent oplopen.

Vervoerders die zonder de juiste import- en exportdocumenten in de haven/tunnel aankomen, zullen worden teruggestuurd.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. De hieronder genoemde afwijkingen gelden voor de periode 23 december 2020 – 22 januari 2021.

Voor alle internationaal transport tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland gelden de volgende afwijkingen:
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Tweewekelijkse tijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur, mag onderbroken worden door ferry/trein (max 2 onderbrekingen samen max 1 uur)
-Uitstel van de eis de wekelijkse rust uiterlijk na 6 x 24 uur, tot na uiterlijk 7 x 24 uur te nemen, de eis om minimaal 1 reguliere en 1 verkorte rust binnen 2 weken te genieten blijft echter gelden. NB ! Van deze uitzondering mag geen gebruik worden gemaakt in combinatie met de uitzondering voor de wekelijkse en tweewekelijkse rijtijd.
-In aanvulling hierop kunnen chauffeurs/voertuigen binnen de “Operation Brock” rij of andere rijen in het Kent Traffic Management systeem hun pauzes splitsen in 3 keer 15 minuten

Voor alle goederenvervoer in Groot-Brittannië, met uitzondering van chauffeurs die vervoer verrichten tussen GB en Noord-Ierland (zie daarvoor hierboven) gelden de volgende afwijkingen:

-Tweewekelijkse rijtijd max 99 uur;
-Wekelijkse rusten mogen binnen een vierwekelijkse periode die begint op 23 december 2020, 2 weken achter elkaar worden bekort tot 24 uur, mits:
-Compensatie op de normale wijze binnen 3 weken plaatsvindt;
-Die compensatie wordt aaneengesloten genoten op een wekelijkse rust van minimaal 45 uur.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Handige informatie
Via de ambassade van het VK in Den Haag ontvingen we dit duidelijke overzicht met handige QR-code aangaande het vervoer van en naar VK, wat je hiervoor allemaal nodig hebt en handige links naar onder meer de Britse testlocaties.

De grenzen zijn volledig gesloten voor personenvervoer. Het beroepsgoederenvervoer kan zonder problemen de grens passeren. Chauffeurs die doorvoer transporten uitvoeren, zijn verplicht het grondgebied van Wit-Rusland te verlaten via de kortste mogelijke route. Dit moet gebeurd zijn uiterlijk de dag na de dag van binnenkomst op Wit-Russisch grondgebied. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een voertuigongeval (pech), en/of bij lossen, overslag of vervanging van het voertuig als daar melding van is gemaakt in de transportovereenkomst. Tijdens periodes waarin wordt gestopt, mogen chauffeurs op doorvoer het terrein van de stop-/parkeerplaatsen niet verlaten voor rust en/of maaltijden.

Algemene informatie
Het goederenvervoer blijft toegestaan en er is geen aanvullend formulier/registratie nodig. Het land kent inreisbeperkingen maar de Zweedse overheid heeft laten weten dat chauffeurs in onze sector hun werkzaamheden zonder problemen kunnen uitvoeren.

In het decreet dat door de Zweedse overheid is gepubliceerd staat in Paragraaf 4.2 dat de transportsector volledig is vrijgesteld van alle maatregelen tijdens deze pandemie. Er waren op 21 januari 2021 enkele Nederlandse vervoerders teruggestuurd naar Denemarken nadat Zweedse handhavers dit decreet niet correct hanteerden. Dit misverstand is dezelfde avond aangekaart door de brancheorganisaties waarna het transport de volgende dag weer kon plaatsvinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft tijdens de pandemie toegestaan. Er kan gebruik gemaakt worden van alle grenzen. Chauffeurs zijn tijdens het beroepsgoederenvervoer vrijgesteld van de maatregelen die tegen de verspreiding van het virus zijn genomen. Op deze website staat bij artikel 4 de beschrijving van de uitzonderingen op de transportsector volgens de Zwitserse overheid.

Benodigde documenten
Vanaf 8 februari 2021 dienen chauffeurs in de transportsector zich te registreren via een online formulier. Bij transit of transportwerkzaamheden in Zwitserland die korter dan 24 uur duren is een chauffeur uitgezonderd.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. 

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer