Het coronavirus en de landeninformatie

Welke maatregelen gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa?

Het coronavirus treft heel Europa. Elke dag vergaart TLN nieuwe informatie uit het buitenland. Wat vandaag nieuws is, kan morgen achterhaald zijn. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. In verband met inlogproblemen is deze pagina tijdelijk voor iedereen toegankelijk.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd. Laatste update: 4 augustus 12:17 uur. disclaimer

 

Kaart Europa

Actuele informatie Europa

TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten. Selecteer een land voor de actuele maatregelen.

Kaart Europa

Actuele informatie Albanië

Kaart Europa

Actuele informatie België

Kaart Europa

Actuele informatie Bosnië en Herzegovina

Kaart Europa

Actuele informatie Bulgarije

Kaart Europa

Actuele informatie Denemarken

Kaart Europa

Actuele informatie Duitsland

Kaart Europa

Actuele informatie Estland

Kaart Europa

Actuele informatie Finland

Kaart Europa

Actuele informatie Frankrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Griekenland

Kaart Europa

Actuele informatie Hongarije

Kaart Europa

Actuele informatie Ierland

Kaart Europa

Actuele informatie Italië

Kaart Europa

Actuele informatie Kosovo

Kaart Europa

Actuele informatie Kroatië

Kaart Europa

Actuele informatie Letland

Kaart Europa

Actuele informatie Litouwen

Kaart Europa

Actuele informatie Luxemburg

Kaart Europa

Actuele informatie Macedonië

Kaart Europa

Actuele informatie Malta

Kaart Europa

Actuele informatie Moldavië

Kaart Europa

Actuele informatie Nederland

Kaart Europa

Actuele informatie Noorwegen

Kaart Europa

Actuele informatie Oostenrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Polen

Kaart Europa

Actuele informatie Portugal

Kaart Europa

Actuele informatie Roemenië

Kaart Europa

Actuele informatie Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Slovenië

Kaart Europa

Actuele informatie Slowakije

Kaart Europa

Actuele informatie Spanje

Kaart Europa

Actuele informatie Tsjechië

Kaart Europa

Actuele informatie Turkije

Kaart Europa

Actuele informatie Verenigd Koninkrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Wit-Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Zweden

Kaart Europa

Actuele informatie Zwitserland

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Algemene informatie
Internationaal en binnenlands personenvervoer is verboden. Het transport van goederen en medische benodigdheden is vrijgesteld van de verstrekking.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg in Albanië

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Verhuizingen
Verboden tenzij men de social distancing van 1,5 meter permanent kan garanderen. De verhuizing moet dringend en noodzakelijk zijn, het aantal helpers moet beperkt blijven, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels opvolgen. De beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV) heeft voor haar leden een ‘’Corona Proof’’ certificaat ontworpen, wat geen verplicht document is maar een vorm van vrijblijvend “kwaliteitslabel” dat afgeleverd kan worden door de preventiedienst van de onderneming. Het is een soort audit die ondersteund wordt door de beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV), als officieel ‘bewijs’ dat de onderneming “passende preventiemaatregelen” heeft genomen. Het document is specifiek voor BKV-leden en dus niet iets waar een Nederlandse onderneming wakker van moet liggen. De gids met aangeraden maatregelen specifiek voor de verhuissector, waar dus ook het document van de BKV op is gebaseerd, kan je hier terugvinden op de site van BKV en Federale Overheidsdienst Werk.

Benodigde documenten
Onze Belgische zusterclub Febetra heeft TLN op de hoogte gebracht dat de ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs.

Tijdens de coronacrisis heeft België een nieuw formulier in het leven geroepen, het zogenaamde ‘’Passenger Locator Form’’. Onze Belgische zusterclub heeft ons een toelichting gegeven waardoor duidelijk is geworden wat deze wijziging voor Nederlandse vervoerders betekent. Een Nederlandse chauffeur die langer dan 48 uur onafgebroken in België werkzaam ismoet dit formulier invullen en versturen naar PLFBelgium@health.fgov.be).

Op het formulier staat de vrachtwagen niet als specifiek vervoersmiddel vermeld. De auto kan in dit geval als voertuig aangevinkt worden. De chauffeur dient het ingevulde formulier daarnaast ook bij zich hebben tijdens zijn verblijf in België.

Nederlandse chauffeurs die in België enkel laden en/of lossen óf er doorheen rijden in minder dan 48 uur, hoeven dit formulier dus niet in te vullen. Er hoeft geen bijkomend bewijs geleverd te worden van het feit dat de chauffeur minder dan 48 uur in België is geweest.

Aan de hand van CMR’s en tachograaf kan de chauffeur ingeval van problemen wel aantonen dat hij geen 48 uur non-stop op Belgisch grondgebied verbleef. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Rij- en rusttijden:

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 12 april – 31 mei (Transport van essentiële goederen, inclusief voedsel, medicijnen, medische apparatuur en brandstof)
-Wekelijkse rijtijd maximaal 59 uur
-2-wekelijkse rijtijd maximaal 96 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-In elke vier weken tenminste 2 normale en 2 bekorte wekelijkse rusten
-De bekorte rust moet gecompenseerd worden voor het einde van de vierde week.

Daarnaast wordt van 12 april tot 31 mei 2020 het “cabineverbod” opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor het nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

LET OP: België versoepelt de dagelijkse rijtijd niet, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. Dat kan problemen in de handhaving opleveren. Hoewel er nu niet al te veel op rij- en rusttijden wordt gecontroleerd kan dat na de coronacrisis wel het geval zijn. Mocht je tegen een boete aanlopen in België door vrijstellingen in het buitenland die echter niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten.

Rijverboden
België sluit grens met NL, goederenvervoer mag door.

Informatiebronnen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Algemene informatie
Vrachtverkeer kan gebruik maken van de volgende grensovergangen voor:
-richting Montenegro: Klobuk
-richting Servië: Vardište, Karakaj en Rača
-richting Kroatië: Šamac, Gradiška en Bijača

Informatiebronnen
Federal Ministry of Transport and Communications

Algemene informatie
Exochi, de grensovergang tussen Bulgarije en Griekenland, is van 22 juli tot en met 3 augustus gesloten voor al het verkeer, inclusief goederenvervoer. Verder is de noodtoestand verlengd tot 31 juli. Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Er gelden geen quarantainerichtlijnen voor chauffeurs. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om deze te dragen zodra de cabine wordt verlaten. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar/door Bulgarije rijden dienen vooraf een verklaring in te vullen en ondertekenen. De verklaring is hier in het Engels te downloaden.

De gezondheidsautoriteiten aan de grens geven een instructienota af aan de bestuurders die transiteren door Bulgarije, met vermelding van de bijzonderheden:

-de datum en het tijdstip waarop zij het grondgebied moeten verlaten; en de grensovergang waar ze moeten vertrekken.

In dit document, dat enkel in het Bulgaars beschikbaar is, staan de aanvullende richtlijnen beschreven die t/m 14 juni van toepassing

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 17 april – 17 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Wekelijkse rust 24 uur mag alleen indien de bestuurder minstens in elke vier weken 2 rusten neemt van minimaal 45 uur, en de compensatie voor de verkorte rust moet gecompenseerd worden voor de volgende rust periode.

Informatiebronnen
Ministerie van Transport, Informatie technologie en communicatie

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is zonder beperkingen toegestaan. Daarnaast zijn er ook versoepelingen aan de grenzen en mogen er steeds meer personen zonder zakelijke doeleinden het land bezoeken.

De geel gekleurde landen op deze kaart zijn momenteel toegestaan, wat betekent dat de inwoners ervan Denemarken kunnen bezoeken.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Denemarken heeft een gedoogperiode tot 31 augustus

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 13 maart – 11 april (geldt voor nationaal transport van goederen in Denemarken)
-Uitstel van de vereisten voor de wekelijkse rust

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Algemene informatie
Er zijn geen beperkingen voor grensarbeid bij de Nederlandse/Duitse grens.
Alle Duitse deelstaten hebben wetgeving ingevoerd die het gebruik van mondkapjes verplicht stelt om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Vanwege de federale structuur van Duitsland is er echter geen unieke landelijke bepaling die de exacte omstandigheden definieert. Om ervoor te zorgen dat definitief aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, raadt onze Duitse zusterclub daarom aan dat chauffeurs een mondkapje dragen wanneer ze de cabine verlaten. Daarnaast heeft onze Duitse zusterclub ons laten weten dat een sjaal ook gebruikt mag worden als gezichtsbedekking.

Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Er geldt geen federaal besluit. Er zijn wel bondsstaten die zelf een versoepeling hebben ingevoerd waardoor chauffeurs een extra jaar krijgen om hun Code 95 te behalen. Zij mogen dus een jaar langer met hun ‘verlopen’ Code 95. Er is op het moment (23/3/20) geen volledig overzicht van de maatregelen in Duitsland.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor Transport van essentiële goederen zoals voedsel, medicijnen, medische beschermingsmiddelen en brandstoffen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 5 x 10 uur per week
-Mogelijkheid 2 verkorte wekelijkse rusten in 2 weken achter elkaar te genieten, mits:
1) De chauffeur minstens 4 wekelijkse rusten neemt in deze 4 achtereenvolgende weken, van welke er minstens 2 zijn van minimaal 45 uur;
2) De compensatie voor deze 2 verkorte rusten genoten wordt voor de volgende rustperiode

Rijverboden
Er is een overzicht van vrijstellingen rijverboden in Duitsland beschikbaar. Ook zijn hierin vrijstellingen van rijverboden op zondag en in de vakantie bijgewerkt. De meest actuele lijst vind je hier (vanaf pagina 6) . De BGL heeft bevestigd dat de vervaldata moeten worden gelezen als “tot en met”. De datum in het document is dus de laatste dag waarop operators kunnen profiteren van de schorsing.

Volgens de huidige status geldt het volgende met betrekking tot de extra rijverboden volgens de Duitse vakantiereisverordening/zomerrijverboden (op alle zaterdagen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020):

 • In Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein, Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt Thüringen en Baden-Württemberg is het besluit genomen dat het zomerrijverbod in 2020 niet van toepassing is.
 • In Hamburg is geen uitzondering nodig omdat geen van de Hamburgse snelwegen wordt beïnvloed door het rijverbod voor de zomer.
 • Voor de overige deelstaten heeft de BGL geen informatie over het al dan niet voorzien van uitzonderingen op het zomerse rijverbod voor 2020. Tot die tijd houden we aan dat de rijverboden hier van toepassing zijn tenzij anders wordt vermeld op onze website.

Informatiebronnen
Bundespolizei

Algemene informatie
De regering heeft besloten de doorgang van de binnen- en buitengrenzen van Schengen tijdelijk te beperken en grenscontroles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen staatsburgers van Estland en houders van een Estse verblijfsvergunning (of verblijfsrecht) kunnen Estland binnenkomen, evenals buitenlandse staatsburgers met gezinsleden die in het land wonen. Internationaal wegtransport is hiervan vrijgesteld. Er zijn ook geen beperkingen voor het verlaten van het land.

 

Algemene informatie
De Finse regering beperkt het verkeer aan de grenzen. Het vracht- en goederenverkeer gaat gewoon door.

Geen quarantaine verplichting
Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een bericht op Transport Online van 6 augustus dat vrachtautochauffeurs vanaf 10 augustus 2020 verplicht in quarantaine zouden moeten. Dit is onjuist. TLN heeft bij navraag vernomen dat Finland inderdaad vanaf 10 augustus 2020 quarantainemaatregelen neemt. Het gaat echter om vrijwillige zelf-quarantaine van 14 dagen en zijn niet van toepassing op vrachtautochauffeurs, mits inreizend met hun vrachtauto en voorzien van documenten die aantonen dat het om chauffeurs gaat (rijbewijs/Code 95).

Eerder genoemde maatregelen in de regio Uusimaa (regio Groot-Helsinki) waardoor dit gebied volledig afgesloten was, zijn ingetrokken.

Op 2 april heeft de Finse regering een decreet uitgevaardigd met het oog op de continuïteit van het vervoer van gevaarlijke goederen. Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het onmogelijk opleiding te geven en testen uit te voeren met betrekking tot beroepskwalificaties in het vervoer van gevaarlijke goederen. Daarnaast kunnen geplande en tussentijdse inspecties van tanks, of voertuiginspecties voor het vervoer van gevaarlijke goederen nauwelijks plaatsvinden. Daarom kan de geldigheid van licenties, goedkeuringen en certificaten die binnenkort aflopen, bij wijze van uitzondering in 2020 verder worden verlengd.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 26 april – 31 mei (geldt voor transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Dagelijkse rust minimaal 8 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Pauze 45 minuten na 5,5 uur rijtijd, opsplitsing alleen mogelijk in eerst 30, dan 15 minuten
-45 uur rust in de cabine toegestaan, mits er passende slaapfaciliteiten zijn in het voertuig en het voertuig stilstaat

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Dubbel bemande ritten zijn toegestaan. 3 personen in de cabine echter niet. Houd rekening met de hygiënemaatregelingen in het land. Het decreet nr. 2020-663 van 31 mei verplicht de chauffeur dienovereenkomstig om regelmatig de handen te wassen en bij het hoesten systematisch de neus en mond te bedekken. De technische vereisten bepalen dat het voertuig moet zijn uitgerust met water en zeep, evenals wegwerphanddoeken of een hydroalcoholische gel. Bij het niet naleven van deze richtlijnen loopt men het risico beboet te worden.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn sinds kort ook weer toegestaan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

De beroepsorganisaties (OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) hebben een gids met instructies opgesteld die de verhuisbedrijven helpt hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:

 • Twee verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
 • Het dragen van een mondkapje. (Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier).
 • Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de regels inzake physical distancing te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
 • De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Benodigde documenten
Frankrijk heeft weer eens een nieuw attest ingevoerd: ‘’déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence’’.  Gelukkig zijn chauffeurs vrijgesteld van dit document.

Voor Nederlandse vervoerders is het Europees certificaat  voldoende bij internationale transporten richting Frankrijk. Je hoeft dus niet meer de 3 formulieren zoals eerder gecommuniceerd mee te geven aan de chauffeurs.

Bij cabotage in Frankrijk is het “justificatif de déplacement professionnel” wel verplicht.

Dit is de website waarop de formulieren te downloaden zijn. Voor het beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de hierboven genoemde formulieren voldoende. Er zijn verschillende formulieren in omloop. Dit is de officiële website en wij adviseren dan ook deze documenten aan te houden. De documenten geef je fysiek mee aan de chauffeur. Een document is geldig voor de rest van de periode waarin de maatregelen vanwege COVID-19 van toepassing zijn.

TLN krijgt verder veel vragen over een gezondheidscertificaat, dat nodig zou zijn in Frankrijk. Dit is niet verplicht. Als de chauffeur dit certificaat toch mee wil nemen, kan hij deze bij zijn eigen huisarts opvragen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 21 maart – 19 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-2 keer per week mag de max rijtijd van 9 uur overschreden worden tot 10 of 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 102 uur

Dubbel bemand rijden in Frankrijk is toegestaan, een bemanning van drie personen is niet toegestaan.

Rijverboden
Er zijn geen opschortingen van rijverboden vanwege de Corona crisis. Alle rijverboden zijn weer van toepassing.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Griekse toegangswegen voorlopig tussen 23.00 uur en 7.00 uur gesloten
De toegangswegen tot Griekenland over de weg zijn vanaf 7 augustus 2020 voor iedereen – voor passagiers en voor goederenvervoer – tot nader order gesloten vanaf 23:00 uur ’s avonds tot 07:00 uur de volgende dag. Dat heeft de Griekse zusterorganisatie aan TLN gemeld. Deze beperking geldt tot nader order; er zijn tot nu toe geen vrijstellingen aangekondigd. Het betreft alle soorten internationaal wegvervoer. Reden is dat er tijdens de nachtdiensten geen medische testen kunnen worden uitgevoerd op personen die de grens met Griekenland, ingaand, willen passeren. Deze restrictie geldt alleen Griekenland in, u kunt Griekenland op ieder moment verlaten. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte via ons liveblog en deze interactieve landenkaart.

Algemene informatie
Exochi, de grensovergang tussen Bulgarije en Griekenland, is van 22 juli tot en met 3 augustus gesloten voor al het verkeer, inclusief goederenvervoer. Verder moeten alle niet essentiële reizigers die via de grens Promachonas toegang tot Griekenland willen vanaf 15 juli bij aankomst het bewijs van een negatieve Covid-19 test overhandigen. Het certificaat mag bij aankomst aan de grens niet ouder dan 72 uur zijn.

Onze sector is gecategoriseerd als essentieel en daarom vrijgesteld van deze richtlijn. Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven dus geen gezondheidsverklaring/certificaat te overhandigen. Bij de grens worden wel willekeurig tests uitgevoerd.

Benodigde documenten
Let op: chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer moeten wel een Passagiers locatie formulier invullen en de QR code die na de registratie verschijnt tonen aan de grens. Als je deze niet bij je hebt, word je niet toegelaten.

Wanneer je op de link klikt, volg je als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer de volgende stappen: ‘’Start here’’ – ‘’Continue’’ (vakjes wel aanvinken) – ‘’Ground (Bus/Train/Car) – ‘’ Car’’. De stappen die daarop volgen spreken voor zich.

Chauffeurs die Griekenland per schip binnenkomen, worden onderworpen aan willekeurige gezondheidscontroles en gevraagd een vragenlijst over de gezondheidstoestand in te vullen. Het formulier is hier te bekijken en te downloaden. Op locatie in Griekenland zijn deze formulieren beschikbaar bij de veerbootmaatschappijen. Chauffeurs hoeven dit document dus niet zelf mee te nemen. Aan boord van de ferry’s moeten chauffeurs mondbedekking dragen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-De normale wekelijkse rust mag in het voertuig worden genoten, mits het een passende slaapfaciliteit heeft en het voertuig stilstaat

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Hongarije heeft per 15 juli nieuwe maatregelen genomen waardoor niet alle inwoners van de EU lidstaten toegang krijgen tot het land. Er wordt gebruik gemaakt van 3 kleurencodes (groen, geel en rood) waardoor wordt bepaald of iemand het land in/door mag of niet. Deze nieuwe beperkingen zijn niet van toepassing op het goederenvervoer. Goederenvervoer dat aankomt en vertrekt van Hongaarse bestemmingen, evenals transit transporten mogen de grens oversteken en de reis voortzetten zonder enige beperkingen.De doorvoerroutes die enige tijd geleden vanwege de coronacrisis zijn ingevoerd, zijn niet meer in gebruik.

Veetransporten
In Hongarije kunnen veetransporten een 24-uurs rust nemen op de daarvoor bestemde controleposten. Chauffeurs dienen dit wel vooraf aan de Hongaarse politie door te geven via torzs@orfk.police.hu. Onder de huidige maatregelen zal een chauffeur, wanneer die voor een dergelijk lange periode stopt, automatisch in quarantaine gesteld worden. Dat is niet het geval wanneer de chauffeur een controlepost aandoet. Na de 24-uurs rustperiode, voor vertrek, dient de chauffeur een schriftelijke toestemming (‘permission’) van de politie te verkrijgen. Deze moet ook aangevraagd worden via torzs@orfk.police.hu. In alle gevallen dient hier in hoofdletters “LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT.” op te staan.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – In Hongarije blijven verlopen documenten geldig tot 15 dagen na einde noodmaatregelen

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 20 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 105 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust min 24 uur, mits gecompenseerd, OF:
-Uitstel van de wekelijkse rust naar minimaal na 7 x 24 uur

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
De Ierse regering heeft een aangepast reisadvies uitgegeven, waaronder het beperken van bewegingsvrijheid gedurende 14 dagen voor degenen die Ierland binnenkomen en naar getroffen gebieden zijn geweest. Goederenvervoer is hiervan vrijgesteld.

In Ierland stoppen CLdN Ro-Ro SA, Cobelfret Ferries en Seatruck Ferries met het vervoeren van bemande vrachtwagens. De veerbedrijven blijven wel onbegeleide opleggers, containers en wissellaadbakken verschepen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 21 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen, er wordt nadruk op gelegd hier alleen gebruik van te maken als het absoluut noodzakelijk is.):
-2-wekelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust mimimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Waar Italië eerder nog aangaf dat chauffeurs in onze sector een ingevuld formulier moesten laten zien bij binnenkomst van het land, is onlangs bekend geworden dat er geen specifieke maatregelen meer zijn voor het beroepsgoederenvervoer.

Op 4 augustus 2020 heeft onze Italiaanse zusterclub Confetra laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans hier beschikbaar).

– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Let wel, de noodtoestand is in Italië verlengd tot 15 oktober en deze maatregelen zullen ten minste tot 10 augustus van kracht zijn.

Rijverboden
Hoewel de Italiaanse autoriteiten geen officiële herinvoering van de rijverboden voor internationaal vervoer hebben meegedeeld, ontvangen wij de afgelopen weken echter wel van vervoerders de melding dat er boetes worden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen.

Hierbij informeren wij over de data voor de komende rijverboden in Italië (dit zou in theorie alleen moeten gelden voor het nationale vervoer):
– Vrijdag 7 augustus 16.00-22.00 uur.
– Zaterdag 8 augustus 08:00-22:00 uur.
– Zondag 9 augustus 07:00-22:00 uur.
– Vrijdag 14 augustus 16:00-22:00 uur.
– Zaterdag 15 augustus 07:00-22:00 uur.
– Zondag 16 augustus 07:00-22:00 uur.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer
Confetra

Algemene informatie
De regering van Kosovo heeft de tarieven (handelsverbod van 100% belasting op alle goederen uit Servië en Bosnië Herzegovina) op de invoer van grondstoffen uit Servië en BH opgeheven en heeft de annulering van alle tarieven per 1 april aangekondigd. Het opheffen van deze handelsbarrière was een verzoek van de EU en de VS. Aangezien het verbod op 22 maart werd opgeheven, is het nog steeds onduidelijk wat de grensprocedure is voor vrachtvoertuigen op de grensposten van Servië en Kosovo. Vrachtwagens staan ​​momenteel stil bij de grensovergang.

 

Algemene informatie
De quarantainerichtlijn voor onze sector is komen te vervallen. Beroepsgoederenvervoerders die door Kroatië reizen, mogen alleen de snelwegen gebruiken. Als de chauffeur via secundaire wegen de grens oversteekt, moet hij de kortste route naar de snelweg nemen om zijn doorvoer door het land te vervolgen. Stoppen in rustgebieden is toegestaan ​​mits social distancing wordt gehandhaafd, zowel binnen als buiten. Er moet bij het verlaten van de cabine altijd mondbedekking worden gedragen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van levens- en gezondheidsproducten, zoals:
-Distributie van voedsel en gerelateerde branches;
-Distributie van brandstof
-Transport van ruwe grondstoffen
-Levensmiddelen en veevoer
-Medicijnen en medische apparatuur
-Distributie van materiaal naar ziekenhuizen en andere publieke instanties)
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur zonder compensatie

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Benodigde documenten
Sinds 18 maart 2020 moeten mensen die Letland binnenkomen, de volgende aanvraagformulieren invullen en indienen bij de grensdienst:
-Formulier voor alle vrachtvervoerders (inclusief buitenlanders die via Letland reizen), waarmee de persoon “zich ertoe verbindt geen openbare ruimtes te bezoeken”. Parkeermaatregelen en tankstation vallen niet onder deze maatregelen.

Het formulier is beschikbaar in het Engels.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 27 maart – 25 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 rijtijd
-Verkorte wekelijkse rust zonder compensatie

Algemene informatie
Er zijn bepaalde quarantainemaatregelen die van invloed kunnen zijn op de transportsector en die wekelijks kunnen verschillen. Ben je lid van TLN en wil je weten of de quarantainemaatregelen op jou van toepassing zijn, stuur dan een e-mail met je vraag onder vermelding van jouw relatienummer naar info@tln.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Benodigde documenten
Chauffeurs die naar óf door Litouwen rijden, moeten per direct alle tussenstops die tijdens hun internationale route zijn gemaakt noteren. Op een A4 of willekeurig document noteren de chauffeurs de tussenstops, de reden van de stop en de duur hiervan. Dit geldt voor zowel Litouwse als buitenlandse chauffeurs.

Algemene informatie
Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg, wel kunnen er korte wachttijden zijn aan de grenzen.

Op 8 april heeft de regering de geldigheid van certificaten van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen met zes maanden verlengd. De geldigheid van ADR-certificaten wordt verlengd over verschillende perioden. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Het dragen van mondbedekking bij het verlaten van de cabine is verplicht. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur, niet vaker dan 3 keer per week
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Wekelijkse rust mag later dan 6 x 24 uur beginnen, mits compensatie de volgende week plaatsvindt
-Wekelijkse normale rust mag in de cabine plaatsvinden, zolang er een geschikte slaapcabine in het voertuig zit en het voertuig stilstaat

Luxemburg heeft overeenstemming bereikt over een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor de chauffeurs die betrokken zijn bij de binnenlandse en internationale levering van goederen. Deze versoepeling wordt verleend overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19 maart 2020 en loopt tot 17 april 2020.

Luxemburg heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van bestuurder en weg niet in gevaar mag worden gebracht. Van chauffeurs mag niet worden verwacht dat ze rijden terwijl ze moe zijn – werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers.

Voor de bovengenoemde categorie chauffeurs worden de volgende bepalingen tijdelijk als volgt versoepeld:
– Afwijking van artikel 6, lid 2: vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur.
-Afwijking van artikel 6, lid 3: vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 96 uur.
-Afwijking van artikel 8, lid 6: uitstel van een wekelijkse rusttijd van meer dan zes tot 24 uur.

Rijverboden
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Sinds 24 maart moeten alle vrachtbedrijven die goederen exporteren een vergunning krijgen van de Staatsinspectie voor Gezondheid en Gezondheid, afgegeven door vrachtvervoersverenigingen. Het internationale goederenvervoer gaat door. Wel kunnen er vertragingen bij de grenzen zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Maltese regering heeft aangekondigd dat vanaf 17 maart quarantaine ook verplicht is voor chauffeurs die met hun vrachtwagens in Malta aankomen. Daarom moeten transportbedrijven, om quarantaine te vermijden, de trailer / container zonder begeleiding verzenden.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur

Algemene informatie
Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Internationaal goederenvervoer hoeft zich niet te houden aan zelfisolatie bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Voor alle informatie over Nederlandse maatregelen, verwijzen we je graag door naar deze pagina.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Oostenrijkse overheid heeft een document gepubliceerd waarin beschreven staat wie tot en met 30 september toegang heeft tot het land. Dit document dat vanwege de Coronacrisis is opgesteld, kan indien nodig elk moment worden aangepast door de overheid. De transportsector is volledig vrijgesteld en heeft zonder beperkingen toegang tot Oostenrijk.

 

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 16 maart – 14 april (geldt voor nationaal en internationaal transport):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 100 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur beginnen

De regering heeft een tijdelijke versoepeling aangekondigd van de handhaving van rij- en rusttijden voor chauffeurs om knelpunten als gevolg van de huidige crisis op te heffen. De opgeheven maatregelen zijn die in de artikelen 6 tot en met 9 van de EU-verordening nr. 561/2006. Deze uitzondering geldt van 16 maart 2020 tot 14 april 2020. De opgeheven maatregelen zijn de volgende:

-Art. 6 (1): vervanging van de maximale dagelijkse rijlimiet van 9 uur door een van 11 uur;
-Art. 6 (2): vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur;
-Art. 6 (3): vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 100 uur;
-Art. 7: vervanging van de minimale dagelijkse pauzevereisten door het opleggen van een pauze van 45 minuten na 5 en een half uur;
-Art. 8 (2): Vermindering van de dagelijkse rustbehoefte van 11 naar 9 uur;
Art. 8 (6): wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur na zes perioden van 24 uur.

Rijverboden
Er zijn geen opschortingen van rijverboden vanwege de Corona crisis. Alle rijverboden zijn weer van toepassing.

Let op: de huidige sectorale rijverboden in de regio Tirol blijven wel van toepassing

Algemene informatie
De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren.

Sinds 23 april zijn chauffeurs die in Polen aan het werk zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een gezichtsmasker dragen. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd

Periode 17 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
De normale wekelijkse rust mag, als de chauffeur er voor kiest, in het voertuig worden doorgebracht mits er een goede slaapfaciliteit in de cabine is het voertuig stilstaat
-Chauffeurs moeten de redenen van de afwijking vermelden op de achterkant van de tachograafschijf of printout.
-De afwijking mag niet leiden tot achteruitgang in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs of verkeersveiligheid

Informatiebronnen
Q&A Polen

Algemene informatie
Maatregelen voor social distancing zijn verplicht en mondkapjes moeten worden gedragen in openbare ruimtes en/of wanneer sociale afstand niet mogelijk is. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Via deze link kan je checken welke parkings en tankstations geopend zijn.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 23 maart – 6 april (geldt voor al het transport):
-Overschrijding van de dagelijkse rijtijd
-Wekelijkse rust (geen nadere norm bekend)

Benodigde documenten
Het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nieuwe maatregelen aangekondigd, welke op 15 april met 30 dagen zijn verlengd. Internationaal- en nationaal goederenvervoer is uitgezonderd van deze nieuwe maatregelen. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton die aankomen in of door rode gebieden of gele gebieden zijn gereden, worden niet onderworpen aan quarantaine- of isolatiemaatregelen als ze bij de grensdoorlaatpost geen symptomen vertonen die verband houden met het coronavirus. Alle personen (ook vrachtwagenchauffeurs) die Roemenië binnenkomen, moeten een formulier invullen. Sjablonen van deze formulieren zijn hier in het Roemeens en Engels beschikbaar. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton zijn verplicht om bij de grensdoorlaatpost individuele beschermingsmiddelen aan te hebben, zoals handschoenen en gezichtsmasker. Daarnaast dient de chauffeur documenten voor te leggen die de reisroute naar de bestemming bevestigen.

Update 6 april 2020: De Roemeense overheid heeft in een nieuw militair decreet no 7 een aantal maatregelen afgekondigd, die ook van toepassing zijn op internationaal vervoer. De maatregelen zijn niet altijd even helder, TLN zoekt dit verder uit. De belangrijkste artikelen hieronder samengevat:

Vervoer waarbij geladen/gelost wordt in Roemenië:
-Artikel. 12. – Bij binnenkomst in Roemenië, moeten chauffeurs die geen corona-symptomen hebben een verklaring op eigen verantwoordelijkheid invullen, conform een model door het Ministerie van Transport. Onbekend is helaas nog waar dat model te verkrijgen is, wellicht aan de grens. De chauffeur hoeft niet in quarantaine mits de werkgever voor beschermende maatregelen zorgt.
-Artikel. 13. – Het bepaalde in artikel 12 is ook van toepassing voor chauffeurs die met hun vrachtwagen of een ander vervoermiddel naar een andere lidstaat reizen om hun woonplaats te bereiken. Bij terugkomst moet de chauffeur een door de werkgever ondertekend certificaat bij zich hebben. Onduidelijk is echter welk certificaat. TLN zoekt uit of het EU certificaat dat de Europese Commissie bij de oprichting van de green lanes heeft ontworpen voldoende is.

Transito door Roemenië:
-Artikel. 14.1 – Chauffeurs die in Roemenië transiteren hoeven bovenstaande verklaring niet bij zich te hebben, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) Ze gebruiken alleen de door de overheid verplicht aangewezen transitcorridors en grensposten.
Afwijking hiervan is verboden.
b) de transittijd door Roemenië mag niet meer dan 48 uur duren, incl. genomen pauzes/rusten.
c) Parkeren uitsluitend toegestaan op parkeerplaatsen gelegen op de aangewezen transitcorridors.
d) Chauffeur moeten dit formulier invullen bij binnenkomst en verlaten van het land.

-Artikel 14.2 – In geval van niet-naleving van de in paragraaf 14.1 genoemde voorwaarden, zal de chauffeur verplicht in quarantaine moeten. De kosten zijn eveneens voor de chauffeur/werkgever.
-Artikel 14.3 – Bij binnenkomst in Roemenië krijgt de chauffeur aan de grens van de inspectie voor de controle van het wegvervoer een speciale transito sticker, die hij goed zichtbaar op de voorruit moet plakken.

De Roemeense autoriteiten hebben een interactieve kaart gepubliceerd, waar de nodige tankstations en parkeer- en rustplaatsen zich bevinden.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6x 24 uur

Rijverboden
Op 4 april heeft de National Company for Road Infrastructure Administration (CNAIR) de rijverboden voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton op het Ploiesti-Brasov-deel van de nationale weg DN1 (E60) opgeheven. De maatregel geldt tot 16 april.

Er geldt nog steeds een rijverbod op het gedeelte Boekarest-Ploiesti van DN1.

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar de stad Chita (Zabaikalye-gebied) gaan, moeten een digitale pas verkrijgen door zich op dit portaal aan te melden (Engelse versie hier).

Vervoerders die van plan zijn de grens met China in de Primorye-regio over te steken, moeten uiterlijk twee dagen vóór de aankomstdatum bij de grens van Kraskino (RUS) – Hunchun (CHN) een aanvraag indienen om een ​​slot in de wachtrij te krijgen ), Pogranichny (RUS) – Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) – Dongning (CHN).

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, afgedrukt, ondertekend en per e-mail worden verzonden naar de volgende adressen, afhankelijk van het grensdoorlaatpunt dat de exploitant van plan is te gebruiken: pogr @ primorsky.rupogr @ primorsky.ru (voor grensovergang Pogranichny) , krask@primorsky.ru (voor grenspost Kraskino) en polt@primorsky.ru (voor grenspost Poltavka).

De toegestane aankomstdatum wordt bepaald op basis van de huidige actuele capaciteit van de grensdoorlaatpost en het aantal reeds ingediende aanvragen.

Informatiebronnen
Russische regering

Algemene informatie
Reizigers die uit landen komen die niet op deze lijst staan, waar Nederland helaas op ontbreekt, moeten doorreizen en Slovenië binnen 12 uur na binnenkomst verlaten.

Als dit niet gebeurt, is het verplicht om in quarantaine te gaan. Beroepschauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze bepaling. Hoelang deze quarantaine duurt is nog niet duidelijk.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 115 april – 14 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur aanvangen
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en is vrijgesteld van de quarantainerichtlijnen. Slowakije heeft alle grensposten geopend, behalve deze aan de Poolse grens. De grenscontroles tussen Slowakije en Polen zullen doorgaan tot en met 26 juni en er zijn slechts twee grensposten open: Trstená-Chyžné en Vyšný Komárnik-Barwinek

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Slowakije heeft voorlopig een gedoogperiode.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 19 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Rijverboden
Op 28 april hebben de Slowaakse autoriteiten besloten het rijverbod op te heffen dat oorspronkelijk gepland stond op 1, 3, 8 en 10 mei.

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer van en naar Spanje blijft mogelijk en vrijgesteld van de genomen maatregelen. In het begin van de crisis heeft Spanje een besluit ingevoerd waarin staat aangegeven dat betaald vakantieverlof van 30 maart tot 9 april moet worden opgenomen door degenen die werken in gebieden die als niet-essentieel worden beschouwd.

Het beroepsgoederenvervoer is hiervan uitgezonderd. Mocht je moeten laden of lossen in Spanje, communiceer dan eerst met de klant/opdrachtgever. Het Spaanse Ministerie heeft een toelichting gepubliceerd over de toepassing van Koninklijk Besluit 10/2020, dat betaald verlof regelt voor mensen die in niet-essentiële sectoren werken. Het ministerie verduidelijkt dat de status van “essentieel” geldt voor soorten werknemers en niet voor soorten goederen, dus er is geen lijst van “essentiële goederen”. In de laatste alinea van de toelichting staat duidelijk dat mensen die bij de in- of uitvoer van welke soort goederen of materialen dan ook zijn vrijgesteld van de toepassing van het besluit.

Daarom wordt de transportsector als essentieel beschouwd, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd.

Daarnaast heeft het Spaanse Ministerie een interactieve kaart met toeristische accommodatie gepubliceerd met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer de chauffeurs in onze sector.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 14 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Elke vier weken minimaal 4 wekelijkse rusten, waarvan minimaal 2 van minimaal 45 uur
-Bekorte rusten hoeven niet te worden gecompenseerd
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat.

Rijverboden
Spanje heeft op vrijdag 19 juni 2020 bekend gemaakt dat de reguliere rijverbodregeling vanaf 21 juni 00.00 uur weer ingaat voor vrachtauto’s.

Informatiebronnen
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Wegvervoer

Algemene informatie
Tsjechië sluit de grenzen, maar goederenvervoer blijft mogelijk. Tsjechië schort de handhaving van de rij- en rusttijden op. Deze versoepeling geldt tot 16 april.

Op sommige delen van het wegennet geldt een inhaalverbod. Vanaf 19 maart 2020 gelden voor de grensvakken van de snelwegen D1, D2, D5, D8 en D11 gedurende 60 dagen de volgende beperking: in de richting van de grensovergangen mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton niet inhalen.

Vanwege de Covid-19 maatregelen zijn enkele grenzen gesloten in Tsjechië. Raadpleeg deze link voor de meest actuele informatie.

Tsjechië staat alleen een extra persoon op de vrachtauto toe als deze persoon ook over een code 95 beschikt. Als iemand niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag deze persoon niet mee voor bijvoorbeeld het helpen bij het laden en lossen.

Nieuwe maatregelen Tsjechië – 10 juli 2020
Tsjechië heeft haar Road Transport Act per 1 juli 2020 geactualiseerd, dat ook gevolgen heeft voor buitenlandse vervoerders. De volgende documenten moeten chauffeurs aan boord hebben wanneer ze in Tsjechië rijden:

 • Een corona gerelateerd document dat bevestigt dat ze internationaal chauffeur zijn: in het Engels en Tsjechisch te downloaden
 • Een arbeidscontract moet aanwezig zijn, waaruit blijkt dat de chauffeur een dienstverband heeft met het bedrijf
 • Dit arbeidscontract moet in het Tsjechisch vertaald worden.
 • Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)

De aanwezigheid van het arbeidscontract vloeit voort uit de controle op detacheringsrichtlijn.

TLN vindt het onzinnig dat een arbeidscontract meegevoerd dient te worden en ook nog vertaald dient te worden in het Tsjechisch. TLN twijfelt aan de rechtmatigheid van de maatregel, met name de verplichting tot vertaling het Tsjechisch. Om die reden heeft TLN bij ons Ministerie van SZW om opheldering gevraagd.

Om pragmatische redenen en om mogelijke boetes te voorkomen adviseert TLN wel om het arbeidscontract mee te nemen en om kosten te besparen het contract door een gratis vertaalmachine te halen, bijvoorbeeld te vertalen via https://www.deepl.com/home of Google Translate.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Twee wekelijkse rijtijd max 100 uur
-Wekelijkse rust mag uitgesteld worden tot later dan 6 x 24 uur
-Wekelijkse normale rust mag in het voertuig genoten worden, mits het voertuig stilstaat en een geschikte slaapfaciliteit heeft

Rijverboden
Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Vrachtwagens die goederen vervoeren, zoals medicijnen, medische voorraden en voedselvoorraden die dringend zijn voor Turkije, krijgen voorrang om Turkije binnen te komen. Buitenlandse bestuurders die geen symptomen van COVID-19 vertonen en die van plan zijn Turkije binnen 72 uur na binnenkomst te verlaten, worden niet onderworpen aan een quarantaineperiode van 14 dagen. Turkse chauffeurs die geen symptomen van COVID-19 vertonen, mogen Turkije verlaten zonder quarantaineprocedures. De belangrijke relevante gezondheidsonderzoeken en, controles en beschermende maatregelen in het land blijven verplicht.

Benodigde documenten
Bij binnenkomst in het land zijn chauffeurs verplicht in te stemmen met een verbintenisbrief van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat ze rechtstreeks naar hun punt van bestemming rijden, behalve in noodgevallen, anders worden boetes opgelegd onder de Algemene Gezondheidswet.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Britse staatsburgers wordt afgeraden naar het buitenland te reizen wanneer dit niet urgent is. Deze maatregelen hebben geen invloed op internationaal en binnenlands vrachtvervoer. Op de heffingenregelingen voor weggebruikers (LEZ, ULEZ en de Congestion charge) was enkele weken een opschorting van toepassing. Deze is opgeheven en er wordt weer gecontroleerd.  Op deze pagina staat aanvullende informatie over de Congestion charge en de tijdelijke verhoging van de tarieven en venstertijden vanwege de toegenomen drukte op de wegen.

Op 28 juni kondigde de regering aan dat de LEVY voor vrachtwagengebruikers, die wordt toegepast op vrachtwagens van 12 ton of meer, voor een jaar wordt geschorst. De schorsing loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Vanaf augustus wordt automatisch een heffingspercentage van nul toegepast op de normale VED / Levy-verlengingsdatum van een voertuig. De schorsing wordt toegepast op vrachtwagens in het VK en in het buitenland die geregistreerd staan ​​via de wegen in het VK. Buitenlandse marktdeelnemers die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersaccount een terugbetaling voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 aanvragen. Buitenlandse vervoerders hoeven dus tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 niet te betalen voor het gebruik van het Britse netwerk.

Benodigde documenten

 1. Registratie

Chauffeurs zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar moeten zich wel registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.
Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Er wordt op het formulier gevraagd naar een adres, dit is een veld dat niet verplicht hoeft te worden ingevuld. Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

 1. Bewijs van werkzaamheden in de transportsector

Naast het registratieformulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

De Britse overheid heeft voor wie dat wil een modelbrief opgesteld dat gebruikt kan worden. Klik hier voor deze brief.

De werkgever kan dus zelf kiezen welke van de hiervoor genoemde documenten gebruikt worden voor het aantonen van het beroepsmatig arriveren in het Verenigd Koninkrijk.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar deze is per 31 mei beëindigd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 23 maart – 31 mei (geldt voor al het transport van goederen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Chauffeurs die doorvoer transporten uitvoeren, zijn verplicht het grondgebied van Wit-Rusland te verlaten via de kortste mogelijke route. Dit moet gebeurd zijn uiterlijk de dag na de dag van binnenkomst op Wit-Russisch grondgebied. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een voertuigongeval (pech), en/of bij lossen, overslag of vervanging van het voertuig als daar melding van is gemaakt in de transportovereenkomst. Tijdens periodes waarin wordt gestopt, mogen chauffeurs op doorvoer het terrein van de stop-/parkeerplaatsen niet verlaten voor rust en/of maaltijden.

Algemene informatie
Zweden gaat de grenzen sluiten. Het goederenvervoer blijft toegestaan, er is geen aanvullend formulier nodig.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (Geldt voor alle transport van goederen in Zweden):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd 120 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur

Kortere rust dan 45 uur mag in de cabine

Informatiebronnen
Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en kan gebruik maken van alle grenzen. Op deze website staat actuele informatie over de Zwitserse grenzen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 19 maart – 19 april (geldt voor transport van essentiële goederen en basisgoederen mits de onderneming een officieel certificatie heeft ontvangen van het Federal Office for National Economic Supply (Appovisionnenenment Economique du Pays (AEP):
-2-wekelijkse rijtijd max 112 (2 x 56) uur
-Dagelijkse rust 9 uur (max 5 keer tussen 2 wekelijkse rusten)
-Wekelijkse rust van 45 uur mag verkort worden tot 36 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer