elektrische vrahctwagen laadinfrastructuur

Data voor logistiek

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Matrixian bij gemeenten relevante data voor de mobiliteitssector verzameld en deze overzichtelijk in kaart gebracht.

Gemeenten en wegbeheerders bepalen waar en wanneer er gereden mag worden in de stad, welke stoffen vervoerd mogen worden, welke venstertijden en milieuzones gelden en wat de beperkingen zijn ten aanzien van gewicht, lengte, breedte, hoogte en dergelijke. Veelal is deze publieke data niet digitaal beschikbaar. Het project Data voor Logistiek richt zich op het verzamelen en ontsluiten van deze data voor een betere planning en een veiliger transport.

Belang is groot

Het gebruik van transportmanagementsystemen, fleetmanagementsystemen en navigatiesystemen is gemeengoed in de transport- en logistieke sector. Allemaal systemen die meer en meer gebruik maken van beschikbare data. Het belang van mobiliteitsdata, en het delen ervan, is daarom erg groot, vindt ook TLN. Immers, door deze data digitaal en op een gestandaardiseerde manier met de sector te delen, zal de logistiek zich nóg efficiënter, maar ook veiliger en duurzamer kunnen organiseren.

Verwerken in producten en diensten

ICT-leveranciers dienen (de beschikbaar gekomen) mobiliteitsdata zo snel mogelijk te verwerken in hun producten en diensten. Transportmanagementsystemen bepalen (pre trip) onder meer op basis van deze data het meest geschikte voertuig voor een bepaalde route. Fleetmanagementsystemen en navigatiesystemen kunnen (on trip) de chauffeur beter bijsturen, rekening houdend met vrachtwagenspecifieke kenmerken.

Inzamelen en verbeteren

Veel logistieke data van veel gemeenten is nu al beschikbaar. De komende periode wordt gewerkt aan het verder inzamelen van mobiliteitsdata en het verbeteren van de kwaliteit ervan, om er voor te zorgen dat de datakwaliteit betrouwbaar blijft. Deze opdracht heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondergebracht bij de Matrixian Group.

Viewer of interface

De mobiliteitsdata voor de transport- en logistieke sector wordt beschikbaar gesteld via een viewer op internet, maar is ook via een gestandaardiseerde interface op basis van het Open Trip Model en DATEX2 beschikbaar voor ICT-leveranciers.

Drie ICT-experts

Om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het gebruik van de mobiliteitsdata heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie ICT-experts beschikbaar gesteld. Zij gaan, desnoods letterlijk, naast de vervoerder zitten om de door Matrixian verzamelde data om te zetten in waardevolle informatie voor de transportplanning van de betreffende vervoerder.

Meer weten?

Meer weten over de (noodzaak om te komen tot) ontsluiting van mobiliteitsdata en de toepassing ervan in de praktijk? Bezoek dan deze pagina. In ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, wordt in dit artikel verder ingegaan op het ‘Data voor logistiek’-project van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En ook het ‘Transport en Logistiek’-magazine besteedde aandacht aan het onderwerp, in dit artikel.