Urban recycling waste and garbage services

Deelmarkt Afvalstoffentransport

Bij afvalstoffentransport gaat het om het nationaal en internationaal vervoeren en inzamelen van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval en gevaarlijk afval.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Afvalstoffentransport:

 • ​behartigt de belangen van inzamelaars en transporteurs van afvalstoffen;
 • voert overleg met beleidsmakers van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Brussel, afdeling EVOA, LMA en handhavers en heeft invloed op afvalwet- en regelgeving;
 • voert regelmatig overleg met BRBS, Vereniging Afvalbedrijven en andere brancheverenigingen;
 • is de initiatiefnemer en beheerder van de open standaard Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA);
 • organiseert bij gewijzigde regelgeving informatieve bijeenkomsten en het jaarlijkse bijeenkomsten;
 • informeert de leden van de deelmarkt via nieuwsbrieven over actuele afvalonderwerpen;
 • heeft een collectief abonnement afgesloten voor het vakblad Afval!.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Binnenstedelijk
De binnenstedelijke uitdagingen vormen een belangrijk onderwerp. In Haarlem heeft TLN een belangrijke rol gespeeld om het project Green Collecting Haarlem van de grond te tillen. Een samenwerkingsverband tussen 4 inzamelaars van bedrijfsafval. In plaats van 4 auto’s wordt het afval nu door 1 auto opgehaald. Op termijn zal deze auto ook zero-emissie zijn. Veel gemeenten staan in de rij om dit concept ook in de binnenstad in te voeren.  Met een eindrapport van Haarlem incluis do’s en don’ts zal TLN deze gemeenten adviseren.

Begeleidingsbrief
TLN heeft in 2015 voor de afvalsector het initiatief genomen om de verplichte papieren begeleidingsbrief te vervangen door een elektronische versie, welke zeer veel tijd en geld bespaart., voor alle schakels in de afvalketen. Deze Elektronische Begeleidingsbrief Afvalstoffen (EBA) is inmiddels aan een update toe en die zal eind 2019 gereed zijn.

Afvalbranden
De branden bij afvalverwerkers nemen toe in aantal en dat komt vooral door een enorme toename van lithium-ionbatterijen die in afvalstromen terechtkomen waar ze eigenlijk niet thuishoren. Vaak ligt de oorzaak dus aan het begin van de keten. In 2019 start een Landelijke Taskforce, waarin TLN een prominente rol speelt, met als doel de problematiek ketenbreed aan te pakken, dus ook met producenten en consumenten en gemeenten.

Leden en bestuur

De deelmarkt Afvalstoffentransport telt ongeveer 450 (TLN)-leden.

De bestuursleden:

 • De heer G.H. Veldhuijzen – voorzitter (Renewi Nederland B.V.)
 • De heer T.J.G.A. van Dalen (Van Dalen Infra en Milieu B.V.)
 • De heer M. van Happen (M. van Happen Transport B.V.)
 • De heer M. Pols (PreZero Transport B.V.)
 • Mevrouw F.  van der Veen (G.P. Groot Inzameling en Recycling B.V.)
 • De heer R. Versluis (Baetsen Bouwstoffen, Grond- en Sloopwerken B.V.)
 • De heer R. Wielemaker (Transport en Containerbedrijf Wielemaker B.V.)
 • De heer E.P. van der Linde – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Wil je meer informatie over het lidmaatschap van de deelmarkt Afvalstoffen? Bel met Paul van der Linde, tel. 088 456 71 62 of mail naar afval@tln.nl​​.