On the road

Exceptioneel transport

Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, brede of lange lading die niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden.

Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, brede of lange lading die niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden. Specialistenwerk dus, waar in veel gevallen een ontheffing van de wegbeheerder(s) voor nodig is.

Vaak mogen de transporten alleen op bepaalde tijden plaatsvinden en moeten ze begeleid worden door een of meer transportbegeleiders.

Wat doet de deelmarkt voor jou?

De deelmarkt Exceptioneel transport:

 • behartigt de belangen van leden op het gebied van exceptioneel transport,
 • heeft korte lijnen met beleidsmakers/medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de afdeling Ontheffingen van de RDW, handhavers en andere belangrijke binnen- en buitenlandse organisaties op het gebied van exceptioneel vervoer,
 • is vertegenwoordigd in alle relevante overlegorganisaties in Nederland en Europa over het exceptioneel vervoer,
 • heeft grote invloed op regelgeving voor het exceptioneel vervoer binnen Nederland en daarbuiten,
 • informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen en relevante zaken op het gebied van exceptioneel vervoer,
 • ontwikkelt passende opleidingen voor leden van de deelmarkt,
 • organiseert jaarlijks een grote voorjaars- en najaarsbijeenkomst (Algemene Ledenvergadering),
 • organiseert zonodig extra bijeenkomsten als daar behoefte aan is.

Bestuur

Het bestuur van de deelmarkt Exceptioneel bestaat uit:

 • De heer E. Maassen van den Brink (Bolk Transport B.V.) – voorzitter
 • De heer J. van Dijk (Van Dijk Transport B.V)
 • De heer G.L. Euser (Euser Speciaal Transport B.V.)
 • De heer M. Jorissen (Mammoet Road Cargo B.V.)
 • De heer W. van der Meijden (Van der Meijden Transportbedrijf)
 • De heer G. Mijnheer (Schouten Transport B.V.)
 • De heer E. Peemen (Heeren Transportbedrijf B.V.)
 • Mevrouw S.M. Rebergen-Jongstra (Extra Services Pilots & Permits B.V.)
 • De heer W. Veldhoen (Boerman Transport B.V.)
 • De heer ing. L.G.A.M. Verhagen (Vereniging Verticaal Transport)
 • De heer ing. A.G.H. Smit (Transport en Logistiek Nederland) – secretaris

Lid worden

Het lidmaatschap van de deelmarkt Exceptioneel transport staat open voor leden van TLN die actief zijn in het vervoer van ondeelbare lading. De contributie bedraagt 60 euro per jaar. Deze bijdrage wordt onder meer gebruikt om projecten of producten te financieren die specifiek bedoeld zijn voor leden van de deelmarkt Exceptioneel transport.

Wil je meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Ambro Smit, tel. 088 456 71 80 of mail naar exceptioneel@tln.nl