Dutch tulip field along freeway A6 between Lelystad and Emmeloord

Deelmarkt Sierteeltvervoer (VSV)

Leden van de Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) zorgen voor het transport over de weg van planten en snijbloemen. Nederland is een belangrijk land voor de sierteelt geworden en is nu de grootste exporteur van snijbloemen.

Snijbloemen van over de hele wereld worden in Nederland over de veiling verhandeld. Het vervoer van sierteeltproducten stelt hoge eisen aan mens en materieel.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Verenigde Sierteeltvervoerders (VSV) behartigt de belangen van de aangesloten leden:

 • treedt op als gesprekspartner voor periodiek overleg met FloraHolland;
 • overlegt wanneer nodig met andere ketenpartners, zoals de vereniging van de Groothandel in Bloemen en Planten (VGB) informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Voor sierteeltvervoerders spelen o.a. de volgende belangrijke ketenonderwerpen:

 • Onbalans in beschikbaarheid van stapelwagens op veilinglocaties.
 • Permanente actualisatie van locatiecodering in de sierteeltsector.
 • Verdergaande digitalisering.

Leden en bestuur

De deelmarkt Verenigde Sierteeltvervoerders VSV telt ongeveer 40 TLN-leden. De leden zijn alle gespecialiseerde transportbedrijven in het collectieve sierteeltvervoer en vormen een netwerk van vakspecialisten. Leden van de VSV beschikken over goede productkennis, zijn ervaren en gaan zorgvuldig om met het sierteeltproduct.

Daarnaast zijn het logistieke specialisten die weten hoe de keten in elkaar steekt. Zij zijn daardoor in staat om een maximale efficiëntie te realiseren met behoud van een optimale zorg voor de sierteeltproducten.

Van oudsher betreft het de collectie van bloemen en planten bij kwekers en het transporteren naar de veilingen of eindafnemers. Diverse VSV-leden verzorgen ook interveiling transport, (inter)nationale distributie en aanverwante werkzaamheden.

De bestuursleden:

 • De heer T. Faber (Faber Bloementransport B.V.)
 • Mevrouw R. Nicola – (Transportbedrijf J. Nicola & Zn. B.V.)
 • De heer R.J. Tensen (M.J.M. de Wit Transport B.V.)
 • De heer A. de Vries (Floriway Logistics B.V.)
 • De heer A. Waninge (Transpa Emmen B.V.)
 • De heer S. de Vries – voorzitter (Van Straalen De Vries Beheer B.V.)
 • De heer P.H.J. Jonkers – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Voor het VSV-lidmaatschap geldt een toetredingsprotocol. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van de VSV. Bel met Peter Jonkers, tel. 088 456 7235 of stuur een e-mailbericht naar vsv@tln.nl.