Mirroring the landscape chrome tank truck moving on a highway

Deelmarkt Tank- en silovervoer (DTSA)

Leden van de deelmarkt Dutch Tank & Silo Association (DTSA) houden zich bezig met onder andere het vervoer en de opslag van vloeibare stoffen, gassen, poeder- en korrelvormige stoffen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het vervoer met een tankauto voor natte stoffen en een tankauto/bulkauto voor droge stoffen.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Tank- en silovervoer DTSA:

  • is het platform voor leden in deze sector om met elkaar in contact te treden;
  • geeft voorlichting aan haar leden;
  • is gesprekspartner voor overheid en andere stakeholders;
  • organiseert regelmatig studiereizen.

Wat speelt er in de deelmarkt?

De deelmarkt DTSA voert besprekingen met het Havenbedrijf Rotterdam over het verbeteren van de veiligheid en de efficiency in de haven van Rotterdam. In het kader van deze besprekingen zijn twee deelonderwerpen direct aangepakt. Zo is begin 2019 truckparking De Punt geschikt gemaakt voor ADR-voertuigen. Daarnaast wordt het gebruik van de CargoCard onder tank- en silovervoerders en grote opslagbedrijven in het havengebied gestimuleerd.  De CargoCard is een slimme (toegangs)kaart waarmee de aan-, af- en doorvoer van goederen wordt bespoedigd.

DTSA is betrokken bij een verkennend onderzoek naar mogelijkheden van het zogenaamde Internet of Things voor de deelmarkt. De inzet van deze technologie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld tankcontainers, chassis e.d. realtime te monitoren. Toepassing van deze technologie kan extra business genereren en aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

Leden en bestuur

De deelmarkt DTSA telt ruim 90 leden, bestaande uit gewone leden (logistieke dienstverleners) en buitengewone leden, zijnde leveranciers van producten en diensten die actief zijn binnen de deelmarkt.

De bestuursleden:

  • De heer A.J. Hendrikse – voorzitter
  • De heer H. van Bentum – vice-voorzitter (H.J. Van Bentum Internationaal Transport B.V.)
  • De heer P.R.L. van den Nieuwenhuizen – penningmeester (Wemmers Tanktransport B.V.)
  • De heer H. den Hartogh (Den Hartogh Liquid Logistics B.V.)
  • De heer M.G.R. de Visser (Albert Keijzer B.V.)
  • De heer P.H.J. Jonkers – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

De deelmarkt tank- en silovervoer (DTSA) heeft eigen toetredingsregels. De belangrijkste zijn dat logistieke dienstverleners daadwerkelijk actief zijn in het tank- en silovervoer en zij over de juiste (vervoers)vergunningen beschikken. Daarnaast hanteert de DTSA een eigen contributiestructuur.

Wil je informatie over het lidmaatschap van de vereniging Tank & Silovervoer DTSA, bel dan met Peter Jonkers, tel. 088 456 72 35 of stuur een mail naar dtsa@tln.nl.