digitaliseringsscan

Ervaring uit de afgelopen jaren leert dat digitalisering onontbeerlijk is om je bedrijf toekomstbestendig(-er) te maken. Om datagedreven te kunnen ondernemen en daar stappen in te zetten, is het belangrijk om te weten waar je bedrijf staat op het gebied van digitalisering.

Digitaliserinsscan Transport & Logistiek

De Digitaliseringsscan Transport & Logistiek, ontwikkeld en aangeboden door Logistics Community Brabant (LCB) en Transport & Logistiek Nederland (TLN), helpt bedrijven bij het bepalen van die next steps.

Doel van de scan

Met de scan breng je samen met een expert in korte tijd in kaart waar jouw onderneming staat op gebied van digitalisering, hoe jouw onderneming zich verhoudt tot soortgelijke bedrijven in de sector en welke concrete en praktische acties je kunt nemen ter verbetering.

De scan is ontwikkelt voor bedrijven actief in transport en logistiek, met name voor logistiek dienstverleners en wegvervoerders.

Parameters

Onderstaande onderwerpen komen in de scan aan bod:

 • profiel van jouw organisatie
 • organisatie in ICT-context
 • infrastructuur (hardware – (cloud)servers – veiligheid – borging)
 • operationele systemen en gebruiksfuncties
 • connectiviteit
 • databeheer
 • datakwaliteit

Voorwaarden en kosten

Voorwaarden

 • De uitkomsten van de scan zijn enkel beschikbaar voor het gescande bedrijf;
 • De expert die de scan uitvoert, werkt op basis van een vertrouwelijkheidsverklaring;
 • Resultaten uit de scan worden voor benchmark- en analyse doeleinden geanonimiseerd;
 • Geanonimiseerde resultaten uit de scan zijn alleen toegankelijk voor de TLN/LCB-organisatie;
 • TLN en LCB publiceren op basis van de resultaten een trend- en analyserapport en bieden aan de hand daarvan workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en projecten aan;
 • Deelnemende bedrijven ontvangen periodiek een trend- en analyserapport en worden op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en projecten.

Kosten
De kosten bedragen € 750,- per scan (voorbereiden, scan interview, uitwerking en terugkoppeling resultaten). In 2024 worden de eerste 100 scans gratis beschikbaar gesteld aan TLN-leden.

Interesse in de Digitaliseringsscan?
Neem dan contact op met Wout van den Heuvel: wvdheuvel@tln.nl of via M 06 – 53 64 38 61