Man revolving animal food on air

Dierlijke bijproducten - Documenten (tijdens transport)

Tijdens het vervoer moeten dierlijke bijproducten vergezeld gaan van een handelsdocument.
De ontvanger bewaart het handelsdocument voor een periode van tenminste twee jaar. De producent en de vervoerder bewaren tenminste twee jaar een afschrift van iedere zending.

Vervoer binnen Nederland
Een handelsdocument voor vervoer binnen Nederland is vormvrij. Dit betekent dat het document voor vervoer binnen Nederland niet hoeft te voldoen aan een specifieke lay-out. Het is dus toegestaan om bijvoorbeeld het model voor Europese verzending of een CMR te gebruiken.

Het handelsdocument moet in drievoud worden opgemaakt. Het origineel gaat samen met de zending naar de eindbestemming.

Grensoverschrijdend vervoer
Voor grensoverschrijdend vervoer van dierlijke bijproducten dien je een specifiek Model Handelsdocument Dierlijke Bijproducten gebruiken.

Bepaalde dierlijke bijproducten dienen naast het handelsdocument ook vergezeld te worden door een Gezondheidscertificaat. Het is de taak van de verladende partij om daar voor te zorgen.