Werknemer op vakantie

De zomervakantie van 2021 roept vragen op. Mag mijn werknemer op vakantie? Wat moet ik doen als mijn werknemer naar een code geel gebied op vakantie gaat? Op al deze vragen en nog veel meer geeft Team Sociaal van TLN antwoord. Versie: 9 juni 2021

Veelgestelde vragen en antwoorden

Mag mijn werknemer op vakantie?
Het reisadvies van de overheid is alleen af te reizen naar landen met een code groen of geel. Dan gaat het om de kleurcodes die Nederland aan landen en gebieden geeft. Niet de kleurcodes die landen er zelf aan geven. Momenteel zijn er in Europa geen landen of gebieden met code groen. Sinds medio mei 2021 hebben enkele landen maatregelen ingevoerd en hebben enkele landen code geel. Maar zonder risico is het reizen naar die landen of gebieden niet.  Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele informatie per land. De reiziger kan te maken krijgen verplichtingen of restricties in het vakantieland.

Naar welke landen mag niet gereisd worden?
Het wordt afgeraden te reizen naar landen die code oranje hebben. Landen met code rood zijn doorgaans niet toegankelijk.

Wat als mijn werknemer naar een gebied gaat met reisadvies code geel?
Een werknemer mag afreizen naar een gebied met code geel. Wijs de werknemer er wel op dat de situatie rond het coronavirus elk moment kan veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kunnen landen strenge maatregelen nemen, zoals het afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. Dat kan heel snel gaan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer of de werknemer dit risico wil nemen. Als werkgever doe je er wel verstandig aan om uw werknemer hier schriftelijk op te wijzen voordat hij op reis gaat. Op die manier kun je aantonen dat de werknemer op de hoogte was van de risico’s en de mogelijke gevolgen van zijn besluit om op vakantie te gaan. Een voorbeeldbrief is op deze website te downloaden.

Wat gebeurt er indien mijn werknemer naar een gebied is afgereisd met code geel, maar de code plotseling verandert naar code oranje of rood?
Het is van belang dat de werknemer zo snel mogelijk terugkeert naar Nederland. Indien het land of het gebied of de stad, waarin de werknemer zich bevindt, op lockdown gaat, dan blijft de werknemer op de bestemming totdat er weer gereisd mag worden.

Heb ik een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer niet terug kan keren van zijn/haar vakantie?
Nee, het overheidsadvies blijft dat dergelijke vakantiereizen voor eigen risico zijn. De werknemer moet zich er bewust van zijn dat, bij eventueel niet kunnen terugkeren of een quarantaine verplichting, dit in zijn/haar risicosfeer ligt. De werkgever hoeft in dat geval in beginsel het loon niet door te betalen. De werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg eventueel afspreken dat de werknemer zijn TVT of vakantiedagen inzet. Als werkgever doe je er wel verstandig aan om uw werknemer hier schriftelijk op te wijzen voordat hij op reis gaat. Op die manier kun je aantonen dat de werknemer op de hoogte was van de risico’s en de mogelijke gevolgen van zijn besluit om op vakantie te gaan. Een voorbeeldbrief is op deze website te downloaden.

Voert de Nederlandse overheid repatriëringsvluchten uit indien er een nieuwe corona uitbraak komt?
Bij een nieuwe uitbraak kunnen lokale overheden weer maatregelen nemen, zoals het afsluiten van hotels en/of gebieden en het sluiten van grenzen. Dat kan heel snel gaan. Door naar het buitenland te reizen aanvaardt de werknemer dit risico. Dit is dus de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf. Een repatriëringsoperatie door de overheid ligt daarom niet voor de hand.

Mijn werknemer is afgereisd naar een vakantieland met code geel. Gedurende zijn vakantie wijzigt het advies naar code oranje en mijn werknemer moet bij thuiskomst in quarantaine. Moet ik loon door betalen?
Nee, het overheidsadvies blijft dat dergelijke vakantiereizen voor eigen risico zijn. De werknemer moet zich er bewust van zijn dat, bij eventueel niet kunnen terugkeren of een quarantaine verplichting, dit in zijn/haar risicosfeer ligt. De werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg eventueel afspreken dat de werknemer zijn TVT of vakantiedagen inzet. Als werkgever doe je er wel verstandig aan om uw werknemer hier schriftelijk op te wijzen voordat hij op reis gaat. Op die manier kun je aantonen dat de werknemer op de hoogte was van de risico’s en de mogelijke gevolgen van zijn besluit om op vakantie te gaan. Een voorbeeldbrief is op deze website te downloaden. Het is aan te raden om, voordat je besluit het loon daadwerkelijk stop te zetten, dit nog even voor te leggen aan TLN bedrijfsadvies sociaal.

Wat als mijn werknemer terugkeert van zijn vakantie en klachten heeft?
Heeft de werknemer een van de volgende klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), dan blijft hij/zij thuis en laat zich testen. Wanneer een werknemer willens en wetens het risico neemt om naar een land af te reizen met reisadvies code geel, kan de aanvullende loonbetaling bij ziekte geweigerd worden als de werknemer ten gevolge van zijn/haar reis ziek is geworden. Artikel 16 onder 2 CAO Beroepsgoederenvervoer geeft weer dat er dan mogelijk geen aanvullingsverplichting zal gelden. Als werkgever doe je er wel verstandig aan om uw werknemer hier schriftelijk op te wijzen voordat hij op reis gaat. Op die manier kun je aantonen dat de werknemer op de hoogte was van de risico’s en de mogelijke gevolgen van zijn besluit om op vakantie te gaan.

De partner (of huisgenoot) van mijn werknemer is naar een gebied afgereisd met code geel of code oranje. Bij terugkeer moet de partner in quarantaine en/of heeft klachten. Wat betekent dit voor mijn werknemer?
Als de partner afkomstig is uit een hoog-risicogebied, is het dringend advies 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor de partner betekent dit dat hij/zij 10 dagen de woning of verblijfsplaats niet mag verlaten. Het dringende advies is daarnaast het contact met eventueel aanwezige familieleden en derden te vermijden. Voor de werknemer houdt dit advies in, dat hij/zij wel werkzaamheden kan verrichten, maar moet wel contact met partner vermijden. Heeft de partner klachten, dan blijft het gehele huishouden in quarantaine. De werknemer ontvangt loondoorbetaling van het basisloon.

De partner (of huisgenoot) van mijn werknemer heeft klachten. Wat betekent dit voor mijn werknemer?
Het advies vanuit de overheid is als de werknemer zelf of zijn/haar partner koorts en/of benauwdheid klachten heeft, het gehele huishouden in quarantaine moet. Ook de werknemer. De werknemer ontvangt loondoorbetaling van het basisloon.

Wat als mijn werknemer corona oploopt gedurende zijn vakantie?
Als eerst meldt de werknemer zich ziek bij de werkgever. De werknemer licht vervolgens de betrokken instanties in: GGD en lokale instanties van het land waar hij verblijft. Wanneer een werknemer willens en wetens het risico neemt om naar een land af te reizen met reisadvies code geel, kan de aanvullende loonbetaling bij ziekte geweigerd worden als de werknemer ten gevolge van zijn/haar reis ziek is geworden. Artikel 16 onder 2 CAO Beroepsgoederenvervoer geeft weer dat er dan mogelijk geen aanvullingsverplichting zal gelden. Als werkgever doe je er wel verstandig aan om uw werknemer hier schriftelijk op te wijzen voordat hij op reis gaat. Op die manier kun je aantonen dat de werknemer op de hoogte was van de risico’s en de mogelijke gevolgen van zijn besluit om op vakantie te gaan.

Tip: Attendeer je werknemer erop om actuele informatie per vakantieland te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl of download de app van Buitenlandse Zaken. Op deze manier is de werknemer tijdens zijn/haar vakantie op de hoogte van actuele informatie en eventuele veranderingen.

Voorbeeldbrief
TLN heeft een voorbeeldbrief voor werkgevers gemaakt. Download deze hier.

Voorbeeldbrief

TLN heeft een voorbeeldbrief voor werkgevers gemaakt. Download deze hier.