Innovatie & Digitalisering

Innovatie & Digitalisering

Het is vast niet onbekend dat de logistieke sector een van de topsectoren is waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. En je weet ongetwijfeld ook dat een van de aandachtsgebieden van TLN is om de internationale concurrentiepositie van Nederland te behouden en te versterken. Om dit te realiseren is het essentieel dat de logistieke sector inspeelt op de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. De uitdaging om Nederland bij de top van de logistieke wereld te houden, betekent een continue vernieuwing van bedrijfsprocessen, het zoeken naar verdergaande samenwerkingen in de keten en het bevorderen van vaak digitale voorzieningen. Maar zie deze uitdagingen maar eens te combineren met je ‘day-to-day’ werkzaamheden.

Uit het door TLN mede geïnitieerd Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek blijkt dat de sector positief staat tegenover digitalisering maar dat gebrek aan kennis een belangrijke reden is om niet te investeren in technologie.

Hoe kan TLN helpen?

TLN wil je graag ondersteunen bij deze uitdagingen en heeft een innovatie team in het leven geroepen. Dit team volgt ontwikkelingen, bekijkt de toepasbaarheid van de ontwikkelingen in de sector en specifieke deelmarkten, informeert je hierover, inspireert en koppelt aanbieders aan je en andere leden om elkaar te helpen stappen te zetten.

Doel is het aandragen van digitale oplossingen die een bijdrage leveren aan een efficiënte, duurzame en veerkrachtige toekomst

TLN Innovatie projecten

Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) – optimaliseren keten samenwerking middels data standaarden

 • SUTC faciliteert logistiek dienstverleners, verladers en ICT leveranciers bij het ontwikkelen en beheren van logistieke ICT standaarden om hiermee samenwerking in de keten te optimaliseren en veiliger en  efficiënter te maken.

Transfollow e-CMR – verhoogt transparantie in logistieke keten

 • Vereenvoudigt logistieke processen en verbindt digitaal de systemen van de afzender, vervoerder(s) en ontvangers van goederen- bespaar tijd en kosten
 • Real time inzicht in Proof of Delivery
 • Betere planning door real time berichten
 • Geen papier, digitaal archief, meer zekerheid
 • Minder handelingen en snellere afwikkeling

TLN Werkgeversportaal – één digitaal loket voor je personeelsadministratie

 • vereenvoudigt logistieke processen: bespaar tijd en kosten
 • Real time inzicht in Proof of Delivery
 • Betere planning door real time berichten
 • Geen papier, digitaal archief, meer zekerheid
 • Minder handelingen en snellere afwikkeling
 • Minder (telefonische) navragen over je zending

TLN Rendementstool 

 • TLN Operationeel Rendement Monitor geeft dagelijks inzicht in het operationeel rendement en de uitzonderingen in de operatie. Meer informatie over TLN ORM vind je hier.

 

Contact

Neem voor verdere vragen of om je uitdagingen te bespreken contact op met Team Innovatie. We helpen je graag verder.