Platformen

In het opbouwen van een veilige en goed werkbare digitale infrastructuur is het kiezen en inrichten van een geschikt platform voor elke ondernemer van groot belang. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.