Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is eind 2022 als onderdeel van de Europese Green Deal aangenomen. De CSRD vereist dat bepaalde bedrijven duurzaamheidsinformatie gaan opnemen in hun jaarverslag.