AL Landcode voertuig
28.748 Oppervlakte (km 2 )
Taal Albanees Taal

 

Benodigde documenten

​​​​​Op de persoon

 1. paspoort, minimaal drie maanden geldig
 2. rijbewijs
 3. verklaring van dienstbetrekking
 4. chauffeursmachtiging

Op het voertuig

 1. kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
 2. WA-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend, mits geldig voor Albanië
 3. apk-rapport

Op de lading

 1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR
 2. factuur
 3. documenten voor voorafgaande Douane­regelingen, bijvoorbeeld aangifte ten uitvoer
 4. TIR-Carnet
 5. oorsprongsverklaring
 6. landgebonden voorschriften
 7. productgebonden documenten/certificaten

Bekijk voor meer informatie over de in- en uitvoer van goederen de Douane­regelingen.

Door naar de volgende paragraaf: Transportvergunningen

Transportvergunningen


De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen

Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Euro-vergunning).

Bilateraal en transitovervoer

Voor het vervoer van, naar en door Albanië is een Albanese transportvergunning (ritmachtiging) vereist. Deze vergunning is niet vereist voor vervoer van of voor ritten met onbeladen voertuigen gemaakt in verband met zulk vervoer:

 1. Post als openbare dienst.
 2. Beschadigde of onklare voertuigen.
 3. Goederen met voertuigen waarvan het toegestaan totaalgewicht, inclusief dat van de aanhangwagen(s) niet meer bedraagt dan 6 ton of waarvan het laadvermogen, inclusief dat van de aanhangwagen(s) niet meer bedraagt dan 3,5 ton.
 4. Medische goederen of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen.
 5. Vervoer naar en van intermodale terminals.

Derdelandenvervoer

 1. Toegestaan met een normale Albanese transportvergunning voor vervoer naar Albanië; een Albanese derdelandenvergunning is verplicht voor transport vanuit Albanië naar een derde land.
 2. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.
Door naar de volgende paragraaf: Brandstof

Brandstof

Prijs

Bekijk de actuele lijst van dieselprijzen in de Brandstofmonitor.

Invoer/uitvoer brandstof

De vrije invoer is beperkt tot 200 liter diesel of benzine. De vrije invoer van de inhoud van normale reservoirs van motorvoertuigen is hiermee vervallen.

Bestuurders van voertuigen met een buitenlands kenteken die meer dan deze hoeveelheid Albanië binnen brengen, krijgen te maken met een naheffing van ALL 93 (EUR 0,66) per liter.

Door naar de volgende paragraaf: Belastingen

Toegestane maximummaten en -gewichten

Maten en gewichten

​a.​Hoogte4,00 m​
​b.​Breedte​2,50 m
​c.​Lengte
​Vrachtauto​12,00 m
​Vrachtauto-aanhangwagencombinatie​18,35 m
​Trekker-opleggercombinatie​16,50 m
​d.​Voertuiggewicht
​Vrachtauto met 2 assen​18,00 ton
​met 3 of meer assen​25,00 ton
Vrachtauto-aanhangwagen-combinatie met 3 assen​40,00 ton
​met 4 assen​40,00 ton
​met 5 of meer assen​44,00 ton
​Trekker-opleggercombinatie met 3 assen​26,00 ton
​met 4 assen​32,00 ton
​met 5 of meer assen​38,00 ton

Door naar de volgende paragraaf: Feestdagen, rijverboden en ontheffingen

Feestdagen, rijverboden en ontheffingen

​Feestdagen

1 en 2 januari (Nieuwjaar), 14 maart (Lentedag), 21 maart (Nevruz), 19 april (Goede Vrijdag), 22 april (Paasmaandag/Orthodox Pasen), 1 mei (dag van de Arbeid), 5​ juni (eind Ramadan), 12 augustus (Opoffering feest), 5 september (Heiligverklaring Moeder Theresa), 28 november (Onafhankelijkheidsdag), 29 november (Bevrijdingsdag), 25 december (Kerstmis).

Rijverboden​

Geen.

Ontheffingen rijverboden

Niet van toepassing.

Overzicht feestdagen en rijverboden

Exclusief voor leden van TLN Internationaal is er een actueel overzicht feestdagen en rijverboden.

Door naar de volgende paragraaf: Cabotage

Verkeersvoorschriften

​Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom​40 km/uur
​ADR-vervoer​30 km/uur
Buiten de bebouwde kom​90 km/uur
​ADR-vervoer​50 km/uur

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden

Het is verplicht om sneeuwkettingen aan boord van het voertuig te hebben van 1 november tot en met 30 april. Sneeuwkettingen moeten aangebracht worden op de aangedreven as, en alle aangedreven wielen van de oplegger of aanhanger.
Overtredingen worden beboet met een bedrag van ALL 25.000 (ongeveer USD 200), direct te voldoen.

Parkeerplaatsen

De International Roadtransport Union (IRU) publiceert voor alle landen een overzicht van parkeerplaatsen.

Door naar de volgende paragraaf: Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

​ADR

Albanië heeft het ADR-verdrag ondertekend.
Controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn in handen van:
State Road Inspection
tel. 00355-4-225802.

Noodtelefoonnummer in geval van ongevallen met:
ADR-transporten
tel. 00355-4-226633/-2363423.

Er kunnen aanvullende bepalingen of vergunningen gelden voor het vervoer van sommige gevaarlijke stoffen.

Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie staan op de website van Unece.

Door naar de volgende paragraaf: Exceptioneel transport

Exceptioneel transport

​Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij de

Shoqata - Analtir, Rr. Xhoxhi Martini, Nd 17, H.5, Apl, Njesia Bashkiake Nr. 2
Kodi postar 1017
AL-Tirana
tel. 0355-42273442, 0355-42232643
e-mail eduartkasa@analtir.org.al​

Door naar de volgende paragraaf: Diversen

Adressen

​Telefoon: landnummer: 355
Tijdverschil: geen

Ambassade van Nederland

Rruga Asim Zeneli 10
AL-Tirana
tel. 4-2240828/826/841
fax 4-2232723
e-mail tir@minbuza.nl
http://albanie.nlambassade.org  

Ambassade van Albanië in Nederland

Hoge Nieuwstraat 22
2514 EL Den Haag
tel. 070-4272101
fax 070-4272083
e-mail embalba@xs4all.nl  
www.mfa.gov.al  

Ministerie van Verkeer

Ministry of Transport and Infrastructure
Sheshi Skenderbej 5
AL-Tirana
Shqiperi
tel. 42225196

Organisatie(s) in het beroepsgoederenvervoer

Association Nationale des Entreprises Albanaises de Transports Routiers (ANALTIR)
Rr. Xhoxhi Martini, Nd 17, H.5, Apl, Njesia Bashkiake Nr. 2
Kodi postar 1017
AL-Tirana
tel. 0355-42 273442/232643
e-mail analtir@analtir.com  
www.analtir.org.al

Door naar de volgende paragraaf: Verkeersinformatie en wegwerkzaamheden
Albanie