Servië

Op deze pagina vind je informatie over Servië. Als vereniging en belangenbehartiger delen TLN en haar leden kennis, expertise en geeft TLN toegang tot relevante diensten en producten.

Talen: Servisch
Oppervlakte: 77.474

Benodigde documenten

Op de persoon:
a. Paspoort
b. Rijbewijs
c. Verklaring van dienstbetrekking
d Chauffeursmachtiging

Op het voertuig
a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
b. De groene kaart wordt erkend, mits geldig voor Servië
c. APK-rapport

Op de lading
a. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR
b. Factuur in drievoud
c. Documenten van voorafgaande Douane regelingen, bijvoorbeeld aangifte ten uitvoer
d. TIR-Carnet
e. Oorsprongsverklaring en paklijst
f. Landgebonden voorschriften
g. Product gebonden documenten en certificaten
h. Verzekeringsbewijs

Voor meer informatie over de in- en uitvoer van goederen.

Transportvergunningen

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Voor het vervoer naar, van en door Servië is een Servische vergunning (ritmachtiging) vereist. Voertuigcombinaties bestaan uit een trekkend voertuig en een getrokken voertuig van dezelfde nationaliteit. Deze vergunning is niet vereist voor vervoer van:
a. Post als openbare dienst.
b. Voertuigen die beschadigd of onklaar zijn geraakt.
c. Goederen in motorvoertuigen waarvan het toegestane gewicht in beladen toestand, met inbegrip van dat van de aanhangwagens, niet meer is dan 6 ton of waarvan het toegestane laadvermogen, met inbegrip van dat van aanhangwagens, niet meer is dan 3,5 ton.
d. Medische goederen en uitrusting of andere goederen vereist in noodgevallen, met name bij natuurrampen.

Derdelandenvervoer
a. Toegestaan met een speciale vergunning voor derdelandenvervoer, onder voorwaarde dat ook het andere land derde landenvervoer toestaat.
b. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.

Onderstaande vergunningen moeten bij de vergunningverlener voor het weg-transport NIWO worden aangevraagd.

Brandstof

Prijs
Bekijk de actuele lijst van dieselprijzen in de Brandstofmonitor op onze website.

Invoer brandstof
Vrije invoer van de inhoud van normale reservoirs van motorvoertuigen. Normale reservoirs zijn brandstoftanks die door de fabrikant blijvend in of aan alle voertuigen van hetzelfde type worden aangebracht en waarvan de blijvende inrichting het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging van het voertuig als voor de werking tijdens het vervoer van koel- en andere systemen.

Belastingen

BTW
Het standaardtarief is 18 procent. De btw is niet terug vorderbaar.

Maten en gewichten


AB
1Hoogte
2Standaard4,00 m
3Breedte
4Standaard (ook voor koelvoertuigen)2,55 m
5Lengte
6Motorvoertuig met 2 assen10,00 m
7Met 3 of meer assen12,00 m
8Aanhangwagen met 1 as6,00 m
9Met 2 assen10,00 m
10Met 3 of meer assen12,00 m
11Vrachtautoaanhangwagencombinatie 18,00 m
12Trekker-opleggercombinatie16,50 m
13Aslast
14Enkele as10,00 ton
15Tandem-as (asafstand minder dan 2 m)16,00 ton
16Tridem-as24,00 ton
17Voertuiggewicht
18Motorvoertuig met 2 assen18,00 ton
19Met 3 assen24,00 ton
20Met 4 assen32,00 ton
21Aanhangwagen met 1 as 10,00 ton
22Met 2 assen18,00 ton
23Met 3 of meer assen22,00 ton
24Vrachtauto-aanhangwagencombinatie met 4 assen36,00 ton
25Met 5 of meer assen40,00 ton
26Trekker-opleggercombinatie met 3 assen26,00 ton
27Met 4 assen32,00 ton
28Met 5 of meer assen40,00 ton

Feestdagen, rijverboden en ontheffingen

Rijverboden

Geen.

Ontheffingen rijverboden
Niet van toepassing.

Overzicht feestdagen en rijverboden
Exclusief voor leden van TLN Internationaal is er een actueel overzicht feestdagen en rijverboden.

Wil je hulp bij het aanvragen van een ontheffing? Neem dan contact op met onze partner ETE B.V.

Cabotage

Niet toegestaan.

Tolwegen en heffingen

Derdelandenvervoer is onderhevig aan belasting, behalve vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning. De belasting bedraagt USD 0,003 per ton/kilometer. Als er geen vergunning aanwezig is, moet 4.000 dinar betaald worden plus de gebruikelijke ton/km belasting. De belasting dient in dinars te worden betaald. Aan de grens kan contant geld worden gewisseld in dinars. Op sommige wegen wordt tol geheven.

Tarieven in dinar
Beograd-Nis (E75), 2 en 3 assen - 3390
Beograd-Nis (E75), 4 of meer assen - 6690
Beograd-Novi Sad (E75), 2 en 3 assen - 1130
Beograd-Novi Sad (E75), 4 of meer assen - 2170
Novi Sad-Subotica-Feketic, 2 en 3 assen - 1300
Novi Sad-Subotica-Feketic, 4 of meer assen - 2870
Beograd-Sid (E70), 2 en 3 assen - 1650
Beograd-Sid (E70), 4 of meer assen - 3210
Nis-Lekovac (E75), 2 en 3 assen - 870
Nis-Lekovac (E75), 4 of meer assen - 2000

Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid
Binnen de bebouwde kom - 60 km/uur
Vrachtauto+aanhangwagen - 40 km/uur

Buiten de bebouwde kom
Vrachtauto’s < 7,5 ton - 80 km/uur
Vrachtauto’s > 7,5 ton - 70 km/uur
Trekker/oplegger, vrachtauto / aanhanger > 7,5 ton - 60 km/uur

Bijzondere regels
Het is verplicht om dimlichten te voeren bij een zicht van minder dan 200 meter buiten de bebouwde kom en bij een zicht van minder dan 100 meter binnen de bebouwde kom.

Adressen en telefoonnummers verkeers-informatie
Informatie over de toestand van de wegen is verkrijgbaar op nummer 00381-9800 (24 uur per dag).

Parkeerplaatsen
Op parkeerplaatsen bij grensovergangen en douanekantoren moeten parkeerkosten betaald worden. De kosten daarvan zijn erg hoog. Richttarieven: nabij grensovergangen 51 euro per 24 uur, in het binnenland 102 euro per 24 uur. Ook kunnen parkeerkosten worden geheven nabij restaurants en overnachtingplaatsen. De International Roadtransport Union (IRU) publiceert voor alle landen een overzicht van parkeerplaatsen.

Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR.

Informatie over eventuele vergunningen, geldende voorschriften verstrekt de bevoegde autoriteit. Contactgegevens staan op de website van Unece.

Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij het Ministerie van Transport. Uitsluitend aanvragen van plaatselijke bemiddelaars worden in behandeling genomen.

Speciale voorschriften
Vrijwel elk exceptioneel transport moet begeleid worden.

TLN kan desgewenst een lijst van gespecialiseerde bemiddelingsbureaus verstrekken, die kunnen bemiddelen in de aanvraag van een ontheffing.

Diversen

Douanekantoren

  • Aan de grens met Bosnië-Herzegovina (onder voorbehoud): Kotroman – Var-diste / Mali Zvornik / N.Most – Karakaj / Sremska Raca – Raca
  • Aan de grens met Macedonië: Presevo – Tabanovce
  • Aan de grens met Montenegro: Brodarevo (Gostun) – Bijelo Polje

Adressen

Telefoon landnummer: 381

Ambassade van Nederland
Simina 29
SCG-11000 Belgrado
T: (0)11-2023900
F: (0)11-2023999
E: bel@minbuza.nl

Ambassade van Servië in Nederland
Burg. Van Karnebeeklaan 19
2585 BA Den Haag
T: 070-3632397 / 3636800
F: 070-3602421

Ministerie van Transport en Communicatie
Trg Republike Srpske 1
SRB-78000 Banja Luka
T: (0)51339603
F: (0)51339649
E: msv@msv.vladars.net

Organisatie(s) in het beroepsgoederenvervoer
Chamber of Commerce and Industry of Serbia - Association of Transport and Telecommunications (SCC-ATT), (lid IRU)
Resavska Str.13-15
SRB-11000 Belgrado
T: (0)11-3300900
F: (0)11-3230949
E: info@pks.rs
www.pks.rs