Recente columns

 

Beslagen ten ijs

Aan het eind van elk jaar moet u zich weer buigen over de kostencalculatie van de door u verrichte werkzaamheden. Altijd een kwestie van kijken naar het verleden en de toekomst.

​​Want zijn de kosten in 2015 gestegen of gedaald en wat is de verwachting voor 2016? Zoals elk jaar heeft Panteia/NEA het rapport over de kostenontwikkelingen uitgebracht aan de Raad van Beheer van de Stichting NIWO. Voor u is dit van belang om te kunnen berekenen wat de effecten zijn voor uw bedrijf. 

NEA is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat voor de vaststelling van de kostenontwikkelingen uitgaat van prognoses van het Centraal Planbureau en eigen onafhankelijke waarnemingen. In het rapport onderzoekt NEA alle kosten van het wegvervoer, zowel de directe als indirecte kosten. De raming van 2016 houdt rekening met wettelijke verhogingen, zoals de inflatiecorrectie voor accijns, de motorrijtuigenbelasting en de verwachte sociale lasten.  

Recentelijk zijn in de pers berichten verschenen waarin staat dat de kosten voor transportbedrijven flink zijn gedaald door de lagere dieselkosten. In hoeverre is dit bericht juist en voor wie geldt dit? Dit bericht klopt als wordt gekeken naar alle kosten over 2015. NEA heeft berekend dat de gerealiseerde kostenontwikkeling voor alle deelsectoren, met uitzondering van fijnmazige distributie en de kosten voor vervoer op specifieke landen, negatief is. Een uitzondering hierop is het vervoer op Groot-Brittannië. Het bericht klopt helemaal niet als wordt gekeken wordt de kostenontwikkeling exclusief de brandstofkostenontwikkeling. NEA heeft berekend dat de kosten dan juist zijn gestegen in 2015. Een groot deel van u gebruikt een brandstofclausule om de effecten van schommelingen van de brandstofprijs te dempen. In dat geval zijn voor u de kosten het afgelopen jaar wel degelijk gestegen. De verwachting voor 2016 is dat de totale kosten zullen stijgen, onder andere door hogere brandstofkosten en loonkosten. Andere kostenverhogende factoren zijn de toenemende filedruk en de Belgische kilometerheffing. Dit zal de Nederlandse transportsector zo’n 50 miljoen euro kosten. Bij het ministerie van Financiën pleiten wij dan ook voor een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto’s ter grootte van deze meeropbrengsten.  

Om u goed te informeren over de kostenontwikkelingen en de gevolgen daarvan willen we u via verschillende kanalen informeren. Kostenontwikkelingen is het thema van dit nummer van ‘Transport en Logistiek’. U kunt als TLN-lid ook speciale informatiebijeenkomsten bezoeken. Op de website van TLN is een kostprijsapplicatie beschikbaar waar u uw eigen berekeningen kan maken. Tot slot zijn natuurlijk uw relatiebeheerder en de mensen van de infodesk beschikbaar voor vragen. Ieder van u heeft tenslotte eigen omstandigheden en daarmee zijn eigen kostencalculatie. Wij willen u graag helpen om te komen tot een goede kostencalculatie, zodat u beslagen ten ijs komt bij de onderhandelingen.

2015
22