Recente columns

 

Een brug te ver?

U zult het, gezien de problemen met de Merwedebrug bij Gorinchem, misschien niet direct geloven, maar de infrastructuur van Nederland ligt er goed bij.

​Deskundigen zijn het erover eens dat de mobiliteitsinfrastructuur in Nederland internationaal bezien tot de top behoort. Met als gevolg een sterke positie van Nederland in Europa op het gebied van logistiek. Daar mogen we best trots op zijn. 

De vraag is alleen of het huidige overheidsbeleid toereikend is om die positie te behouden. Met name de staat van de vele verkeersbruggen in Nederland baart zorgen. Dat werd pijnlijk duidelijk in oktober, toen de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem van de ene op de andere dag werd afgesloten voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton. De gevolgen van die afsluiting zijn groot, met name voor ondernemers die in de directe omgeving van de brug gevestigd zijn. 

Het beleid van de overheid is erop gericht om bruggen te vervangen als de zogenaamde technische levensduur erop zit. Met andere woorden: als dat technisch gezien noodzakelijk is. Pas dan wordt naar financiële middelen gezocht om tot reconstructie of vervanging over te gaan. Voor techneuten is dat positief, want die hebben volop rekenwerk. Voor onze sector is het slecht nieuws. Het zorgt voor calamiteiten met bruggen zoals in het verleden met de Hollandse Brug en nu met de Merwedebrug. Bovendien is het maar de vraag waar de financiële middelen vandaan moeten komen om plotselinge problemen op te kunnen lossen. Het lijkt er sterk op dat de afgelopen jaren te weinig is geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van bruggen, met alle gevolgen van dien. 

Onze belangrijkste handelspartner Duitsland weet er alles van. Daar is al gebleken dat er jarenlang te weinig is geïnvesteerd in infrastructuur. Met als gevolg dat er nu maar liefst 14 miljard euro per jaar nodig is om die infrastructuur weer op orde te krijgen. Voorheen was dat maar 10 miljard euro. In Nederland hebben wij geen tol waarvan een deel van de opbrengsten aan infrastructuur kan worden besteed. Het is dus maar de vraag waar wij het geld vandaan kunnen halen om onverwachte problemen zoals nu met de Merwedebrug op te kunnen lossen. 

Ik vind het zeer zorgwekkend dat de infrastructuur, als aorta van de Nederlandse economie, niet voldoende wordt voorbereid op het toegenomen gebruik ervan. Nu al blijkt uit onze jaarlijkse Economische Wegwijzer dat de economische schade door de vele files het afgelopen jaar enorm is gestegen. De infrastructuur is duidelijk niet klaar voor de economische groei, waar we zo lang op hebben gewacht. Ik roep de beleidsmakers van financiën en infrastructuur met klem op om de krachten te bundelen, en er met een integrale afweging voor te zorgen dat onze infrastructuur de financiële middelen krijgt toegewezen die zij, juist nu, zo hard nodig heeft.

2016
24