Recente columns

 

Goed bezig

Op de weg is het goed te merken dat de economie aantrekt. Het aantal files neemt weer toe. Het herfstweer zorgt altijd voor meer vertragingen, zo ook nu.

​Maar de stijging startte al voor het vallen van de blaadjes. Dit soort ontwikkelingen kun je niet aan één factor toeschrijven, maar de economische groei speelt zeker een rol. 

Dat de economie weer beter draait, is voor onze sector natuurlijk goed nieuws. Het biedt ruimte voor groei en innovatie. Moeten we de stijging van de filelast dan maar op de koop toe nemen? Nee, natuurlijk niet. TLN werkt dan ook nauw samen met alle bestuurlijke niveaus voor een grondige en effectieve aanpak van de knelpunten in ons wegennet. 

Dat is een zaak van lange adem, want besluitvorming gaat over veel schijven en komt zelden snel tot stand. Eerder traag, als je het ondernemers vraagt. Rustig door blijven duwen, is voor ons het devies, met goede argumenten en een goed verhaal. En dat hebben we natuurlijk. Al 11 jaar lang maakt TLN, samen met verladersorganisatie EVO, de ‘Economische Wegwijzer’; een overzicht van files die juist voor het vrachtverkeer de meeste schade veroorzaken. Dat overzicht is een basis voor een lijst van knelpunten die met voorrang moeten worden aangepakt om de doorstroming voor u beter te maken. En het blijft natuurlijk niet bij het maken van een goed verhaal. Met dat verhaal gaan onze mensen naar Den Haag om te zorgen dat het debat over infrastructuur een flinke duw in de goede richting krijgt.

Op 23 november hebben wij de nieuwe Economische Wegwijzer gepresenteerd, op de dag van de behandeling van het Rijksinvesteringsprogramma voor infrastructuur, ook bekend als het MIRT, door de Tweede Kamer. We zien dat dit werkt. De meeste van onze wensen van de afgelopen jaren zijn opgenomen in het MIRT. Belangrijke wegen zoals de A15 Maasvlakte-Vaanplein, of de aanleg van de A4 Delft-Schiedam zijn – bijna – gerealiseerd. En de minister maakt samen met de regio’s afspraken over onder andere de A58, de A67, de A13 en de A16 en de aanleg van de Blankenburgtunnel. Deze projecten zijn hiermee nog niet allemaal veilig gesteld. Het zijn stappen in lange processen. 

Is er helemaal geen kritiek dan? Toch wel: het MIRT is ‘dichtgetimmerd’ tot 2028. Met de flexibilisering van onze economie wil je ook flexibeler met de budgetten voor infrastructuur omgaan. Door bijvoorbeeld te schuiven met prioriteiten of een gepland project naar voren te halen in de tijd.
Wat TLN betreft, mag er daarom vanuit het kabinet extra geld naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan. Ook al zijn de files van vandaag en morgen hiermee nog niet opgelost, de minister en haar medebestuurders doen wel wat binnen hun mogelijkheden ligt. Uiteraard gesteund door TLN. Ik zeg: goed bezig!

2015
24