Recente columns

 

Inkoppertje

​Het zal u niet zijn ontgaan: Nederland heeft sinds 1 januari van dit jaar de voorzittershamer van de EU in handen. Wat betekent dit nu daadwerkelijk?

​Heeft Nederland nu alle macht om zaken te gaan regelen? Was het maar waar! Als voorzitter van de EU kun je niet volledig je wil opleggen aan de lidstaten. Stelt het dan niets voor? Zeker wel! Je kunt als voorzitter op belangrijke onderwerpen wel degelijk de aanjager zijn en zaken op de agenda zetten. ​

 
​Wat TLN betreft gebruikt Nederland het voorzitterschap om ervoor te zorgen dat er niet meer regelgeving vanuit de EU wordt geïnitieerd. Laten we eerst orde op zaken stellen en zorgen dat bestaande regels helder zijn en vooral in alle lidstaten gelijk worden gehandhaafd. Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben namelijk geen behoefte aan nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral aan een duidelijke uitleg en interpretatie – inclusief een betere handhaving – van bestaande wetten en regels. Eenduidigheid en daarmee een eerlijk speelveld voor ondernemers in Europa is namelijk nog ver te zoeken. 

 
TLN zegt het al jaren: gelijke kansen, rechten en plichten voor bedrijven die binnen de EU opereren, is cruciaal. Pas dan is sprake van een goede werking van de interne Europese markt. In uw dagelijkse praktijk merkt u dat het vaak anders gaat... Hierdoor ontstaat voor lidstaten ruimte om regels zelf naar behoefte te interpreteren en te handhaven.

 
TLN heeft het Nederlandse voorzitterschap aangegrepen om een actieplan op te stellen waarin concrete oplossingen worden gegeven voor het eerlijk zaken doen binnen de EU. Niet allerlei ideologische uiteenzettingen, maar concrete zaken die geregeld kunnen worden. Oplossingen die voor u als ondernemer het leven makkelijker maken en die ervoor zorgen dat u kunt concurreren binnen de EU op de juiste zaken: namelijk kwaliteit van dienstverlening. Deze week heeft TLN dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa overhandigd aan minister Schultz van Haegen. Actiepunten die variëren van ‘uniformeer handhaving’, ‘stop verdere liberalisering’ en ‘zorg voor duidelijke rij- en rusttijden’ tot ‘uniformeer tolinning’, ‘behandel alle vervoersmodaliteiten gelijk’ en ‘schrap rijverboden binnen de EU’. De dertien punten zullen in deze editie van ‘Transport en Logistiek’ uitvoerig de revue passeren.  

 
De eerste reacties in de politiek op de oplossingen van TLN zijn bemoedigend. Zo omarmt Europarlementariër Matthijs van Miltenburg (veel van) de oplossingen (zie ook pagina 10-12 van dit nummer). Het is nu met name aan de minister om tot actie over te gaan. Zoals gezegd: de voorzittershamer biedt kansen op het vlak van het bepalen van de agenda. Een agenda – met concrete oplossingen – die de minister door TLN op een presenteerblaadje aangeboden krijgt. De voorzet is gegeven. Nu is het aan de minister deze in te koppen.
2016
02