Recente columns

 

Klaar voor de toekomst?

De derde week van september staat in het teken van Prinsjesdag. Wat heeft het kabinet in petto voor ons? Ik kan kort zijn: geen grote veranderingen.

​​​Een laatste Prinsjesdag van een zittend kabinet staat traditiegetrouw in het teken van de verkiezingen. De campagne is duidelijk gestart, stellingen worden ingenomen en het vizier staat op de toekomst.
 
En dat intrigeert me op dit moment. Is Nederland na ruim vier jaar kabinet Rutte II klaar voor de toekomst? Het kabinet heeft moeilijke beslissingen moeten nemen de afgelopen jaren. Regelmatig ook kritisch bekeken door TLN. Maar alles vanuit de gedachte: Nederland moet in deze moeilijke tijden klaar gestoomd worden voor de toekomst. U hoort het premier Rutte al zeggen…

Feit is dat het kabinet grote uitdagingen had om de Nederlandse economie gezond te houden. We hebben allemaal te maken gehad met ‘zure’ maatregelen. Onze sector is de afgelopen jaren geconfronteerd met zaken als een accijnsverhoging, een verhoging van sociale lasten en flinke bezuinigingen op infrastructuur. Tegelijkertijd is er bezuinigd op handhaving en inspectie. Als we de balans opmaken, kunnen we concluderen dat het ondernemerschap in Nederland de nodige klappen heeft gekregen.

Maar toch, ere wie ere toekomt: de economie veert op en dit is deels te danken aan het kabinetsbeleid. We hebben het zuur gehad en we krijgen nu het zoet. Dat stemt mij als voorzitter positief. De basis voor een volgend kabinet is een stuk beter dan vier jaar geleden. Dat maakt het ook weer mogelijk om vooruit te kijken. Wat heeft de sector transport en logistiek nodig de komende jaren? Wat ons betreft, is investeren in logistiek ondernemerschap van groot belang. Natuurlijk investeren in fysieke infra, maar zeker ook in onze mainports Rotterdam, Schiphol en het logistieke achterland. Innovatie moet ook weer centraal gesteld worden. Juist daarmee kunnen we ons als sector transport en logistiek binnen Europa en de wereld onderscheiden. Innovatie in alle vormen. Dus veel meer gebruik  maken van de mogelijkheden van ict, data en sociale innovatie. Hoe gaan we mensen opleiden? Hoe willen wij onze cao toekomstbestendig maken? Kunnen er nog slagen gemaakt worden op het vlak van de WWZ, zodat werkgevers hun verantwoordelijkheid richting werknemers kunnen nemen zonder dat het ten koste gaat van de flexibiliteit?

Kabinet Rutte II had vele uitdagingen en moest vooral ook orde op zaken stellen. Een nieuw kabinet kan en moet veel meer denken vanuit kansen, als je het mij vraagt. Dat vraagt ook om een integrale visie op logistiek. Als de overheid en het bedrijfsleven die kunnen ontwikkelen, heb ik er alle vertrouwen in dat er de komende jaren nog veel prachtige dingen ontstaan binnen onze sector.

2016
19