Recente columns

 

Meer vakmanschap door samenwerking

In de politieke lobby zien u en ik de overheid nog wel eens als een partij die overtuigd moet worden van onze argumenten. Te krappe rotondes of onwerkbare venstertijden?

​Vanuit TLN start uw belangenbehartiging vaak al vroeg in het proces. Met gemeenten, provincie, Rijk en ook in Europa is er een continu gesprek over de zaken die onze sector aangaan.

De laatste jaren is er echter ook een andere beweging zichtbaar; overheden die willen samenwerken met het bedrijfsleven. Publiek Private Samenwerking (PPS) komt steeds vaker voor. Cynici onder u vermoeden waarschijnlijk dat de oorzaak alleen ligt in de wens van de rijksoverheid om kosten te delen. Daar zal een kern van waarheid in zitten. Wij zien wel dat PPS in het onderwijs heel succesvol is. In plaats van een grote stap tussen onderwijs en arbeidsmarkt, wordt er een vanzelfsprekende overgang gecreëerd. Gediplomeerde studenten kunnen direct aan de slag in uw bedrijf. 

Het principe achter het succes is eenvoudig. Iedere aangesloten partij doet waar hij goed in is. Op basis van resultaten in het verleden en reële verwachtingen voor de toekomst wordt er een pact gesloten om samen meer en betere successen te boeken. Moeilijke gesprekken worden vervangen door een gezamenlijk geformuleerd belang, waardoor deelnemende partijen naast elkaar gaan staan. Met de handen ineen geslagen is een sneller resultaat mogelijk, tegen minder kosten.

Ik geef u een voorbeeld uit het MBO-onderwijs. TLN neemt deel in de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) in de regio’s Rotterdam en Brabant (zie ook pagina 47 van dit nummer). Ook in Twente ondersteunt TLN het oprichten van zo’n CIV. Samenwerkingspartners zijn onderwijs, overheid en ondernemers. Het ministerie van Onderwijs levert financiële middelen, op voorwaarde dat het bedrijfsleven nauw betrokken wordt bij de scholen. Het bedrijfsleven steekt relevante tijd en energie in het onderwijs. Dat levert resultaten op. Docenten komen stage lopen in het bedrijfsleven, dat op zijn beurt relevante leer/werkplekken kan aanbieden. Ondernemers geven gastlessen in de school, zodat de leerlingen op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken op hun toekomstige werkvloer. Met een CIV ontstaat dus meer onderwijs in het bedrijfsleven en meer bedrijfsleven in het onderwijs.

Wellicht vraag u uzelf nu af in hoeverre een PPS verschilt van een gewoon samenwerkingsverband, waarin ieder met een welbegrepen eigenbelang heeft plaatsgenomen? Het geheim zit ’m in de verschillende werelden die vaak voor het eerst bij elkaar komen. Deze partijen komen vaak tot onverwachte en soms tot onmogelijk geachte nieuwe initiatieven waarvan iedereen beter wordt. MBO-opleidingen Transport en Logistiek moeten de kennis van nu overdragen aan de leerlingen. Ondernemers die bij een CIV betrokken zijn, begrijpen dat en doen daar wat aan.

Heeft u ideeën of initiatieven? Tijdens de BedrijfsautoRAI organiseren wij op vrijdag 23 oktober een ‘Meet & Greet’ met de mensen van het TLN-kennisteam Personeel & Arbeid. Zij willen graag met u van gedachten wisselen.

2015
21