Recente columns

 

Nu al? Ja!

Het lijkt nog zo ver weg: de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. De politieke partijen zijn echter al druk bezig met het opstellen van verkiezingsprogramma’s en daarmee ook inzet voor een eventueel Regeer­akkoord.

​Het is voor TLN nu al van belang om de wensen van de sector voor de komende jaren kenbaar te maken bij de politiek. Politieke partijen gaan ‘hun stellingen innemen’ op belangrijke onderwerpen. Willen we weer extra investeren in infrastructuur? Willen we de lasten voor ondernemers verlagen? Willen we inzetten op innovatie en daarmee een toekomstbestendige Nederlandse economie? Het antwoord op deze vragen is voor TLN natuurlijk: ja! Maar de concrete keuzes die de politieke partijen maken, zijn niet altijd helder. Om de politiek daarbij te helpen, heeft TLN zo veel mogelijk wensen opgesteld om zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Hiermee wil TLN de politiek inspiratie geven bij het bepalen van haar inhoudelijke koers op transport- en logistiek gerelateerde vraagstukken.

Nu kan men zich afvragen: is het benadrukken van de wensen van onze sector nog noodzakelijk? We zijn per slot van rekening voor de Nederlandse economie een belangrijke sector. Sterker nog, transport en logistiek zijn de bloedsomloop van de samenleving en economie. Elke dag rijden tienduizenden vrachtauto’s af en aan om Nederland te bevoorraden, worden per spoor en water duizenden containers vervoerd en leiden logistieke centra met behulp van slimme logistieke oplossingen het complexe distributieproces in goede banen. Toch opereert de bedrijfstak vaak op de achtergrond en blijft daardoor soms ook door de politiek onderbelicht. Daar ligt een schone taak voor u en TLN: een sector die zo belangrijk is voor ons land verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet!

Toch nog even wat feiten, omdat het zo veelzeggend en indrukwekkend is. De sector transport en logistiek biedt in Nederland directe en indirecte werkgelegenheid aan meer dan 813.000 mensen (12% van de beroepsbevolking). De sector biedt jaarlijks een toegevoegde waarde van circa 55 miljard euro aan de Nederlandse economie (10% BNP). Nederland staat al jaren in de top drie van allerlei ranglijsten van ‘beste transport en logistiek landen’. Juist de combinatie van main-, green- en dataports, logistieke kennis en innovatie, achterlandverbindingen, bereikbaarheid en goed opgeleid personeel maakt Nederland uniek. Transport en logistiek is de enabler van alle andere sectoren in Nederland. Een positie die we met z’n allen verworven hebben en waar we trots op mogen zijn.
Maar de bijzondere positie van Nederland op het vlak van transport en logistiek komt niet vanzelf. Het vraagt om blijvende aandacht en investeringen door politiek en overheid. Juist daarom is het zo van belang om nu al richting de verkiezingen – en daarmee indirect ook al richting beleidskeuzes voor de toekomst – actief het gesprek aan te gaan met de politiek. Met name om ‘tussen de oren te krijgen’ dat we moeten koesteren wat we reeds hebben (bereikt), maar bovenal ook wat er voor nodig is om deze indrukwekkende rol binnen onze economie te kunnen blijven spelen.

Inmiddels heb ik persoonlijk met verschillende politici gesproken. Het opgestelde wensenlijstje van TLN wordt goed ontvangen. Het gaat te ver om hier in detail op alle wensen in te gaan, daarvoor verwijs ik u naar onze website. TLN heeft wat er moet gebeuren op een rijtje gezet. Mocht u iets missen, dan verneem ik dat uiteraard graag van u. Uw input vanuit de dagelijkse praktijk is voor mij de onmisbare inspiratiebron voor mijn contacten met politici.

2016
07