Recente columns

 

Spannende tijden

Realiteitszin: een vrij verkeer van goederen is niet (100 procent) meer. Terwijl een vrij verkeer van goederen het (economische) fundament onder de EU is. Juist dit fundament vertoont scheuren.

​Door de toenemende dreiging van terrorisme en de enorme instroom van migranten wordt de EU geconfronteerd met de grootste uitdaging in haar bestaan. 
We zien nu al dat verschillende individuele lidstaten maatregelen nemen en (beperkte) grenscontroles (her)invoeren. Allemaal vanuit de gedachte om de problemen die het gevolg zijn van de stroom vluchtelingen te beheersen en beperken. Hoewel de mate waarin dit nu gebeurt nog te overzien is, is er een reële kans dat, gezien de aanhoudende ontwikkelingen in een deel van de wereld, een vrij verkeer van goederen geen automatisme meer is. Een beeld dat moeilijk voor te stellen is. De vraag klinkt frequent: hoe moet de EU omgaan met de huidige uitdagingen? Vanuit politiek en maatschappij neemt de druk toe om maatregelen te nemen, tot zelfs het sluiten van grenzen. Vanuit economisch perspectief is dit voor Nederland, maar feitelijk voor de gehele EU, echter volstrekt onwenselijk.

In de huidige EU is het vrije verkeer van goederen gegarandeerd. Stel dat op enig moment de druk op de politiek zo groot wordt om vergaande maatregelen te treffen, welke ‘modus’ kunnen we binnen de EU dan nog vinden om het economische belang niet uit het oog te verliezen? Want juist de sector transport en logistiek ondervindt als grensoverschrijdend opererende sector de (negatieve) gevolgen van de verschillende nationale maatregelen die worden genomen binnen de Europese Unie.

De mogelijk nieuwe realiteit in Europa: een vrij verkeer van goederen is niet (100 procent) meer. Wat dan? TLN heeft begrip voor maatregelen die terreurdreiging en de stroom van migranten beheersbaar moeten maken. Veiligheid gaat boven alles. Echter, de afgelopen decennia heeft de sector transport en logistiek veel profijt gehad van de positieve economische effecten van een vrij verkeer van goederen. Door maatregelen die de open grenzen bedreigen, wordt de EU-economie – vooral de sector transport en logistiek – zwaar getroffen, vreest TLN. Vertragingen als gevolg van grenscontroles zorgen onherroepelijk voor economische schade. Iedereen kan zich nog wel de beelden herinneren van lang wachtende chauffeurs aan de buitengrenzen met de EU. Daar willen we niet naar terug!

Hoe kunnen de negatieve economische effecten als gevolg van maatregelen die nu dan wel toekomstig binnen de EU genomen kunnen worden zo veel mogelijk beperkt worden? Een logische en ‘eenvoudige’ vraag, maar het antwoord is niet eenvoudig. We moeten namelijk nadenken over iets dat we niet willen. Om het economische belang bij eventuele politieke beslissingen zwaar te laten meewegen, heeft TLN om die reden een overleg met het kabinet gevraagd. Bedrijfsleven en politiek samen moeten juist nu al bezien welk scenario werkbaar is voor onze sector.

Of we nu willen of niet, we moeten als sector nadenken over eventuele gevolgen als gevolg van de huidige situatie binnen de EU. Het zijn spannende tijden!

2016
04