Recente columns

 

Verbinding, realiteitszin en lef

Bijna twee jaar geleden heb ik namens TLN de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES) ondertekend. Dit vanuit de overtuiging dat we daarmee het startsein gaven voor een uniek en realistisch traject.

​​​Einddoel van GD ZES is zero-emissie belevering van de binnensteden in 2025. Wat heeft GD ZES tot nu toe opgeleverd? De dertien officiële living labs en tientallen initiatieven spreken
tot de verbeelding. Wat ik nog mis is verbinding. Initiatieven Staan veelal op zichzelf en daardoor laat het vliegwieleffect op zich wachten. Samenwerking is noodzakelijk om de landelijke uitrol van succesvolle initiatieven te realiseren. 

Dit geldt voor de ketenpartijen en voor de lokale overheden; wat kunnen we leren van elkaar, hoe kunnen we gezamenlijk zaken ontwikkelen. Ambitieuze doelstellingen van gemeenten prikkelen en dagen uit, maar de praktijk is echter vaak iets weerbarstiger dan het papier. Het beroepsgoederenvervoer wil zeer zeker bijdragen aan een duurzame bevoorrading van de
binnensteden, want wij zien de druk op de binnensteden toenemen. Steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in onze steden. Deze trend zet de komende decennia door. 

Natuurlijk is het een uitdaging om de binnenstad leefbaar,
veilig en schoon te houden. Als het gaat om stedelijke distributie richt de TLN-lobby zich daarom ook op het versterken van ‘de realiteitszin’ bij gemeenten: wat is praktisch haalbaar en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Recent hebben we bereikt dat in Delft en Haarlem werkbare afspraken zijn gemaakt.

De actieve betrokkenheid van ondernemersverenigingen heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. We lopen wel aan tegen een aantal praktische uitdagingen. Zero-emissie vrachtauto’s zijn onvoldoende beschikbaar en betaalbaar. We moeten dus nu niet verlangen en geloven dat Rotterdam in 2020 volledig zero-emissie bevoorraad wordt. De binnenstad zou dan volledig dichtslibben met bestelbusjes en fietskoeriers, met onhoudbare gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de binnenstad. Veel realistischer is het om ook vrachtauto’s op
LNG en CNG op te nemen in de mix van vrachtauto’s voor binnenstedelijke distributie. Die moeten dan natuurlijk aantoonbaar rijden op biogas en hun hele economische levensduur voor het werk in de stad ingezet kunnen worden.
Zo kunnen gemeenten de transitie naar klimaatvriendelijke biobrandstoffen stimuleren. Zero-emissie is immers meer dan alleen elektrisch en voor diverse goederenstromen blijft één volle vrachtauto te verkiezen boven een veelvoud aan bestelwagens of fietskoeriers.

Naast verbinding en realiteitszin is ook lef nodig. Lef om te investeren in nieuwe aandrijftechnieken en in ict voor dynamische goederenvervoersnetwerken. Lef om privileges te geven aan ondernemers die investeren in zero-emissie en lef om de kiezers uit te leggen dat voor een daadwerkelijk duurzame bevoorrading van de binnenstad niet over één nacht ijs kan worden gegaan. Voor alle betrokkenen moet duidelijk zijn dat alle inspanningen van nu hard nodig zijn om in 2025 te komen tot zero-emissie bevoorrading van de binnensteden.

2016
21