Recente columns

 

Vooruitblik Nederlands voorzitterschap

Onlangs was ik in Brussel. Allereerst was ik onder de indruk van de beveiliging van deze stad. Mijn bezoek vond een week na de terreurdreiging plaats en dit was te merken.

Overal stonden militairen en er was een strenge controle om het Europees Parlement binnen te komen. ​​Ik was in Brussel om de aanstaande activiteiten van het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie te bespreken, een conferentie over zogenoemde ‘social dumping’ in het Europees Parlement bij te wonen en onze visie te geven aan verschillende ambtenaren over het ‘circulaire economie ‘-pakket. 

 
Circulaire economie gaat over het stimuleren van een nieuwe economie in Europa die in het teken staat van het hergebruik van grondstoffen en materialen en het efficiënter inrichten van de economie. Helaas is in dit pakket transport en logistiek nauwelijks meegenomen. Dit onderwerp is een ver-van-je-bed-show voor onze sector. Het raakt niet de kern van uw dagelijkse activiteiten, maar over een paar jaar krijgt u mogelijk wel de rekening gepresenteerd, in de vorm van de regelgeving die voortkomt uit dit soort plannen. Daarom is het onze taak als brancheorganisatie om zowel uw dagelijkse belangen te behartigen als ook vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat deze wetgeving rekening houdt met onze sector.

 
Van 1 januari tot 1 juli 2016 is Nederland voorzitter van de EU. In dat kader hebben wij concrete oplossingen voor concrete problemen binnen de EU in kaart gebracht om het gelijke speelveld in Europa te bepleiten. Het fundament van de EU is een gezamenlijke interne markt, maar deze is op dit moment verre van optimaal. U als ondernemer zit niet te wachten op nieuwe regelgeving, maar op betere wetgeving en betere handhaving van bestaande wetgeving. Dit is ook onze boodschap aan de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz, Europarlementariërs en ambtenaren.

 
Het Nederlandse EU-voorzitterschap staat in het teken van innovatie. Er vinden verschillende bijeenkomsten plaats, waaronder voor onze sector een platooning-bijeenkomst in april in Rotterdam. Een ander belangrijk onderwerp dat ons voorzitterschap zal beïnvloeden, is de migrantencrisis. Recentelijk hebben wij een onderzoek gepresenteerd waarbij wij tot een berekening komen van 150 miljoen euro schade door de problemen bij Calais. Dit is onacceptabel. Dit is voor ons reden geweest om wederom in Calais met de autoriteiten en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Wij eisen betere maatregelen die de openbare orde, veiligheid en doorstroming waarborgen. Ook willen we een verbeterde incheck- en controleprocedure voor bedrijven die door de UK Border Force geaccrediteerd zijn, de zogenaamde fast lane. Andere belangrijke Europese dossiers en onderwerpen zijn cabotage en wegbeprijzing.

 
Kortom, als we vooruitkijken wordt 2016 een enerverend jaar voor onze sector, waarbij TLN uw belangen zo goed mogelijk behartigt. Ik heb er zin in!

 
Ik wens u prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2016 toe!
2015
26