Tractor in the morning sun

Milieu- en omgevingsschade tractoren

Tractoren lopen qua milieuprestaties ver achter op vrachtauto's, zowel qua schadelijke uitlaatgassen als geluidsnormen.

Het merendeel van de tractoren staan motorisch hooguit op een vergelijkbaar niveau van de oudere Euro 3 of Euro 4 motoren bij vrachtauto’s. Alleen de allernieuwste tractoren zitten nu op een niveau vergelijkbaar met Euro 5, terwijl voor vrachtauto’s inmiddels al Euro 6 de norm is.

Ter vergelijking: een doorsnee tractor produceert 12,5 maal zo veel stikstofoxiden (NOx), 4 maal zo veel koolwaterstof (HC), 1,5 maal zo veel koolstofmonoxide (CO) en maar liefst 10 maal zo veel fijnstof als een vrachtauto met Euro 6. Geen wonder dat milieuzones steeds vaker worden omzeild met tractoren, bijvoorbeeld in het kader van het grondverzet bij bouwprojecten, aangezien milieuzones alleen op oudere vrachtauto’s zijn gericht.

Qua geluid produceren zware tractoren tot 13 decibel meer geluid dan vrachtauto’s. Ter vergelijking: een verschil van 3 decibel betekent al een verdubbeling van het geluidsniveau. Daarnaast brengen tractoren met hun aanhangers regelmatig forse schade toe aan wegen, bermen en kunstwerken door overbelading, te brede afmetingen en afvallende lading.

Door het ontbreken van in kentekenbewijzen vastgelegde specifieke voertuigeisen is geen of slechts zeer kosten intensieve controle mogelijk. TLN vindt dit niet passen bij overheidsonderwerpen als duurzaam inkopen en principes als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.