Sociale Commissie

​​​​De Sociale Commissie is een van de vier vaste adviescommissies van het bestuur van TLN.

Doel​en

De Sociale Commissie heeft als doelen:

  • Voorstellen doen aan het bestuur over cao-zaken.
  • Het bestuur adviseren over sociale aangelegenheden in de breedste zin van het woord.
  • Onderkennen van trends en ontwikkelingen op sociaal gebied en hierover te adviseren aan het bestuur.

Leden van de Sociale Commissie

Dit zijn de leden van de Sociale Commissie.

Secreta​​​ris

De secretaris van de Sociale Commissie is Dick de Jong:
tel. 088 456 71 50
e-mail ddjong@tln.nl

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

Gerelateerd

Actualiteiten