Meer informatie over afvalstoffentransport

Naast de informatie op deze website is er ook informatie van diverse overheidsinstanties, brancheverenigingen en een vakblad over afvalstoffentransport.

​Overhe​​den​

  • Op de internetsite van het ministerie van VROM is veel informatie over afvalstoffen te vinden. 
  • Datzelfde kan gezegd worden over de site van Senternoevem (nu Agentschap NL) is de organisatie die een groot aantal wettelijke taken uitvoert in opdracht van het ministerie van VROM. Op Uitvoering Afvalbeheer leest u er meer over. 
  • Op de site van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) vindt u alle informatie over het meld- en registratiesyteem.
  • InfoMil is het Informatiecentrum Milieuvergunningen. 

Andere branchevereni​gingen

De deelmarkt Afvalstoffentransport werkt nauw samen met:

Ook is er regelmatig contact met:

Vakblad Afval!

'Afval' is het enige onafhankelijke vakblad voor overheden en bedrijven over afvalbeheer. Met nieuws, achtergronden en opinie wordt de gehele keten behandeld: van preventie, hergebruik, inzameling, bewerking en verwerking van afval. 

De deelmarkt Afvalstoffentransport van TLN  plaatst iedere keer een artikel. 

Leden van de deelmarkt Afvalstoffentransport ontvangen dit blad gratis.​

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten