Agrarisch vervoer

​​​​​Wat is agrarisch vervoer?

​Agrarisch vervoer omvat een groot scala vervoersstromen. Binnen de reikwijdte van deze deelmarkt vallen bijvoorbeeld het vervoer van:

 • ​onbewerkte producten, zoals hooi, stro, aardappelen, suikerbieten
 • bewerkte producten, zoals (grondstoffen) voor diervoeders
 • mest.
Veel van deze producten zijn uiteindelijk bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Geen wonder dat kwaliteitsbesef bij vervoerders van agrarische producten hoog in het vaandel staat.

Wat doet de deelmarkt Agrarisch ver​​​voer voor u?

​De deelmarkt Agrarisch vervoer:

 • ​behartigt de belangen van de aangesloten leden,
 • treedt op als gesprekspartner voor periodiek overleg met Ministerie van Economische Zaken, NVWA en Dienst Regelingen,
 • overlegt wanneer nodig met andere ketenpartners, zoals LTO en Nevedi,
 • is partner van kwaliteitsysteem GMP+ (diervoeders, co-vergistingsmaterialen). Levert daar een actieve bijdrage aan,
 • informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen,
 • adviseert leden met individuele vragen,
 • h​eeft kerngroepen (Mest, GMP+) die ontwikkelingen duiden of juist initiëren.​​
Le​es meer over de speerpunten​ van de deelmarkt Agrarisch vervoer. ​

​​Leden en bestuur

Bij de deelmarkt agrarisch vervoer zijn ongeveer 600 leden aangesloten. Een substantieel deel van de leden is actief in het internationaal transport.

De deelmarkt heeft geen bestuur, maar kent wel zogenoemde kerngroepen. Momenteel kent de deelmarkt Agrarisch vervoer de kerngroepen:

 • ​Kerngroep Mest
 • Kerngroep GMP+
Lees meer over mesttransport bij het onderwerp Dierlijke mest.
Lees meer over GMP+/ diervoedertransport bij het onderwerp Diervoedervervoer.

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt Agrarisch vervoer?​​

Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met deelmarktsecretaris Frank van den Eijnden, tel. 088 456 71 11 of mail naar agrarisch@tln.nl ​

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

f476e16a-280b-4e5f-b205-a921fb692ca8

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten

1-4-2016
Veetransport en dierenwelzijn
Veevervoer