Wat doet de deelmarkt voor u?

Als doelstelling wil TLN Distributie door belangenbehartiging en productontwikkeling leden boeien, binden en bewegen.

De speerpunten van TLN Distributie zijn:

  • stedelijke distributie
  • alternatieve brandstoffen
  • Keurmerk Transport & Logisitiek / specialisatie
  • Distributievervoer
  • Human Resources agenda

Vergaderingen 2016

Bestuur TLN Distributie

  • 26 mei
  • 1 september 
  • 24 november

Werkbezoek TLN Distributie
21 april, Ginaf in Veenendaal.

Portal Stedelijke Distributie

Via de portal Stedelijke Distributie is informatie beschikbaar voor iedereen die met het onderwerp Stedelijke distributie te maken heeft.

Vanuit de deelmarkt TLN Distributie is het initiatief genomen om voor transporteurs, winkeliers, verladers en beleidsmakers inzichtelijk te maken welke initiatieven er bestaan, zodat partijen eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen om van elkaar te leren en samenwerking te zoeken. Hiermee wil TLN een positieve impuls geven aan de optimalisering van stedelijke distributie.

Naast actuele thema’s, zoals zero emissie stadslogistiek en de rol van de winkelier, biedt de site informatie over projecten in diverse gemeenten in Nederland, nieuwsberichten. Verder is er een overzicht van handige links naar netwerken van stadsdistributiespecialisten en naar organisaties, overheden en opleidingsinstituten die zich bezig houden met dit onderwerp.

Ook zijn links opgenomen naar internationale projecten op het gebied van stedelijke distributie. Tot slot biedt de portal een archief met een overzicht van projecten op het gebied van stedelijke distributie waarover eerder is gepubliceerd in het blad Transport & Logistiek en op de TLN-website.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten