Exceptioneel transport

​Wat is exceptioneel transport?​

Exceptioneel transport is het vervoer van hoge, zware, brede of lange lading die niet binnen de wettelijke kaders uitgevoerd kan worden. Specialistenwerk dus, waar in veel gevallen een ontheffing van de wegbeheerder(s) voor nodig is.

Vaak mogen de transporten alleen op bepaalde tijden plaatsvinden en moeten ze begeleid worden door een of meer transportbegeleiders.

Wat doet de deelmarkt Exceptioneel transport voor u?

De deelmarkt Exceptioneel transport:

  • behartigt de belangen van leden op het gebied van exceptioneel transport,
  • heeft korte lijnen met beleidsmakers/medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de afdeling Ontheffingen van de RDW, handhavers en andere belangrijke binnen- en buitenlandse organisaties op het gebied van exceptioneel vervoer,
  • is vertegenwoordigd in alle relevante overlegorganisaties in Nederland en Europa over het exceptioneel vervoer,
  • heeft grote invloed op regelgeving voor het exceptioneel vervoer binnen Nederland en daarbuiten,
  • informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen en relevante zaken op het gebied van exceptioneel vervoer,
  • ontwikkelt passende opleidingen voor leden van de deelmarkt, 
  • organiseert jaarlijks een grote voorjaars- en najaarsbijeenkomst (Algemene Ledenvergadering),
  • organiseert zonodig extra bijeenkomsten als daar behoefte aan is.

Leden en bestuur

De deelmarkt Exceptioneel transport telt ongeveer 350 (TLN-leden. Het gaat zowel om vervoerders als begeleiders die binnen als buiten Nederland actief zijn in het exceptioneel vervoer. De lading varieert van brugdelen, silo's, graafmachines, ketels, betonelementen, windmolenonderdelen, transformatoren, mobile homes, caravans, tot jachten, treinstellen etc. Voor het vervoer wordt vaak gebruik gemaakt van specialistisch materieel als diepladers of moduletrailers. 

De deelmarkt heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt.

Hoe kan ik lid worden?

Het lidmaatschap van de deelmarkt Exceptioneel transport staat open voor leden van TLN die actief zijn in het vervoer van ondeelbare lading. De contributie bedraagt 60 euro per jaar. Deze bijdrage wordt ondermeer gebruikt om projecten of producten te financieren die specifiek bedoeld zijn voor leden van de deelmarkt Exceptioneel transport. Wilt u meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact op met Ambro Smit, tel. 088 456 71 80 of mail naar exceptioneel@tln.nl 

Lees meer

Extra informatie

Alles over de organisatie

Bijeenkomsten en nieuws

Speciaal geselecteerd voor de leden van deze groep

3bb6c7d8-ec9a-4566-bcb4-4e25ac91c008

Agenda
Bijeenkomsten

Gerelateerd

Actualiteiten